Krever bedre rettigheter for fosterforeldre (Pressemelding)

De kommunale fosterhjemmene utgjør over 80 prosent av landets fosterhjem. En kraftig forbedring av forholdene i de kommunale fosterhjemmene er nødvendig for å gi alle fosterbarn et godt omsorgstilbud.

Fagforbundet har vært med på å bane vei for regjeringens forslag om pensjonsrettigheter for familie- og beredskapshjemforeldre i statlig barnevern, og berømmer regjeringa for styrkingen av rammevilkårene for beredskaps- og fosterhjemmene i statlig sektor. Pensjonsrettighetene vil gå inn som en av flere viktige forbedringer i den statlige fosterhjemomsorgen.

- Vi vil kjempe for at det offentlige tar ansvar for alle sider ved barnets oppvekst og utvikling i fosterhjemmet. Kvalitetssikring, faglig og økonomisk oppfølging er nødvendig uansett om barnet bor i et statlig eller kommunalt fosterhjem, sier fosterfar og Fagforbundsmedlem Harald Berre.

For mer informasjon:
Mette Nord, tlf: 91 80 18 22
Nils Fredrik Hansen, tlf: 92 43 43 26

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia