Spørreundersøkelse for høgskoleutdannede i teknisk sektor

Undersøkelsen som har vært kjørt blant medlemmer med utdanning fra høgskole eller universitet i seksjonen er i sluttfasen. Som ventet er det flest menn som har deltatt i undersøkelsen, og den foreløpige gjennomgangen av resultatene viser at ca 75 % av de som har svart arbeider innen KS-området. Ca 54 % av de spurte er plassert i kap. 5 og ca 35 % er plassert i Kap. 4, mens ca 10 % er innplassert i Kap. 3.

Av enkeltgrupper er det flest ingeniører som har deltatt i undersøkelsen. Alderssnittet er ca 45-50 år, og de fleste har 15-20 års erfaring på fagområdet. Det kommer klart fram at fag/profesjonsorienterte etterutdanningskurs er noe av det de som er spurt vil at seksjonen skal arbeide med. Samtidig oppgir et flertall at forbundets samfunnsmessige engasjement var den viktigste årsaken til at de valgte Fagforbundet i utgangspunktet. Resultatene fra undersøkelsen vil bli gjennomgått nærmere og fulgt opp både med seksjonsstyret og med fylkene.

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia