SFO for alle
Barna i skolefritidsordninga lærer mest. Det kom fram i en stor undersøkelse som ble presentert i Dagbladet denne uka.

For Fagforbundet er ikke det overraskende. På sitt beste er SFO en glimrende ordning som gir barna et godt tilbud, og foreldrene trygghet for at ungene blir tatt godt vare på.

Fagforbundet ønsker å gjøre SFO bedre og billigere over hele landet. Skolefritidsordninga trenger flere fagfolk, med masse typer forskjellig utdanning og arbeidserfaring. Vi ønsker å forbedre mulighetene til etterutdanning, og forbedre lærlingeordningen for barne- og ungdomsarbeiderfaget. Og så er det selvfølgelig et krav at de ansatte får faste, hele stillinger.

Prisene på SFO er for høye i dag. En hel rekke barn får ikke mulighet til å delta på SFO, fordi foreldrene ikke har råd til å betale regninga. Altfor ofte ser vi at unger som hadde hatt godt av et pedagogisk tilbud med dyktige ansatte blir sendt alene hjem etter skoletid. De sitter hjemme, mens barna i SFO lærer og utvikler seg gjennom lek og leksehjelp. De høye prisene skaper klasseskiller.

SFO skiller de politiske partiene. Frp har programfestet at de vil fjerne de offentlige tilskuddene til SFO. I praksis betyr det at de vil legge dem ned. Heldigvis har både AP og SV varsla at de vil gå i motsatt retning.

 

Forslaget om å legge en gratis time SFO før skolestart, og en midt i skoledagen er gode forslag. Da sørger man for at alle får ta del i SFO, og får den leksehjelpen og fysiske aktiviteten som SFO kan gi. Som undersøkelsen viser, det er gode tiltak som vil gi oss klokere og friskere unger. Vi i Fagforbundet håper de rødgrønne får sjansen til å gjennomføre de forslagene de neste fire årene.

Solgun Dale og Berit Berntsen - hovedtillitsvalgt Fagforbundet i Bergen kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia