Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon (Utdanningsdirektoratet)

Utdanningsdirketoratet har utarbeidet en veileder om hvordan regelverket skal forstås når det gjelder minoritetsspråklige elevers opplæringssituasjon. Les mer

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia