Må kvinner akseptere alt?

BT hadde en reportasje 4. september om langturnus i helsesektoren. Det kom frem flere viktige spørsmål, men de helsemessige og sosiale konsekvensene med langturnus ble dessverre nedprioritert selv om vår tillitsvalgte presiserte at dette var viktig for oss.

Fagforbundet er med i flere forsøk fordi noen tjenester kan ha behov for lengre vakter enn normalt og vi ønsker å høste erfaring. Fagforbundet er en pådriver for et best mulig og brukervennlig kommunalt tjenestetilbud.

Forskning viser at det kan ha konsekvenser for egen helse og for sikkerheten på arbeidsplassen med lange arbeidsdager. Vi vet at langturnus fører til sosiale utfordringer i hverdagen for mange som arbeider slik turnus. Vi synes dette er noe som også må frem i debatten.

At BT mener vi har en arrogant holdning fordi vi er opptatt av medlemmenes helse og sikkerhet og at de skal ha et arbeidsliv som muliggjør et bra sosialt liv lever vi godt med. Vi lover å fokusere på de helsemessige sidene med langturnus for våre medlemmer også i fremtiden.  Det mest skremmende er at BT på lederplass mener at innen helsesektoren må man akseptere langturnus for å få oppfylt sitt berettige krav om mindre deltid. Vi er sjokkert at man i 2009 mener at ansatte i kvinnedominerte yrker må akseptere lange vakter om man ønsker heltid

Vårt krav i årets valg er at alle skal ha rett til heltid om de ønsker det. Det er mulig om det er politisk vilje til det. Fagforbundet aksepterer ikke at ansatte i kvinnedominerte yrker skal stå med luen i hånden og være prisgitt ekstravakter og tilfeldigheter for å være sikret en lønn å leve av.

Ørjan Myrmel konserntillitsvalgt og Wenche Myhre Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Bergen kommune

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia