Ny veileder om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning (Utdanningsdirektoratet)

Veiledningsheftet skal bidra til å sikre at barn og unge får oppfylt sine rettigheter etter opplæringsloven kapittel 5. Dette forutsetter at de som arbeider med spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning har en riktig og felles forståelse av regelverket og en felles referanseramme, melder Utdanningsdirektoratet. Les mer

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia