SKA seksjonssamlingen To varierte seksjonsdager i Ulvik

De fire seksjonene i Fagforbundet Hordaland har vært samlet i Ulvik i to dager. Dette har vært to varierte dager hvor seksjonstillitsvalgte fra hele Hordaland har møttes for faglig påfyll

Fagforbundet Hordaland har hatt tradisjon å samle seksjonstillitsvalgte i alle fire seksjonene til konferanse i Ulvik hver høst. Her får vi en dag hvor hver seksjon samles hver for seg å diskuterer seksjonsarbeid i egen seksjon. Dag 2 samles alle sammen hvor man får påfyll som er felles for alle seksjonene.

Fagforbundet Bergen var godt representert i Ulvik. Den første dagen ble det gjennomgått yrkesfaglige planer og man fikk innformasjon om forbundets plogspiss satsing. Videre ble selvsagt saker omkring den sentrale seksjonskonferansen i oktober diskutert.

Om kvelden var det som vanlig god mat på Brakanes Hotell og god stemning. Etter middag samlet alle delegatene seg i nattklubben hvord seksjon kirke, kultur og oppvekst arrangerte en quiz til stor glede for alle som var tilstede.

Torsdagen var alle seksjonene samlet i storalen på Ulvik kongressenter. Her fikk vi en gjennomgang av Fagforbundets satsning på arbeidsmiljø og verneombud ved Tormod Jarsve fra Fagforbundets organisasjonsenhet. Organisasjonssektretær Trude Rosnes Haukås hadde en gjennomgang av Fagforbundsuken 2009 og Fagforbundet Hordaland sine planer. Deretter var det AU medlem i Fagforbundet - Mette Nord som gikk igjennom verving, og her var det også gruppearbeid.

Dagen ble avsluttet en gjennomgang av LO favør ved Sparebanken1.

To flotte dager er over, og forhåpentligvis er det mange seksjonstillitsvalgte som har fått påfyll og inspirasjon til videre arbeid. Nedover på siden kan du se bilder fra disse to dagene i Ulvik

Etikkdiskusjon hos SKA delegatene på dag 1

 

 

Fellessamlingen torsdag - her diskuteres verving
Gunvor Venheim - Tonje Knutsen og Kristian Meyer fra Fagforbundet Bergen

 

 

 

 

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia