Tillitsvalgtinfo i pdf format :    info_2009_21.pdf 62,9 kb (PDF)


Ergonomi på kontorarbeidsplassen
SKA-nettverket til fagforeningene i Bergen arrangerte  10. september kaffekurs om ergonomi på kontorarbeidsplassen. De vel 30 fremmøtte fikk et engasjert og allsidig foredrag av fysioterapeut Annicken Hansen fra Arbeidsmiljøavdelingen i Bergen kommune.
Du kan lese en reportasje fra kurset her

Informasjonsmøte for høyskoleutdannede/ledere i Bergen

Fagforbundet inviterer til et møte i Bergen Rådhus, rom 224, 2. etg. mandag 5. oktober kl. 16.30 hvor vi ønsker å informere og få informasjon fra ledere med personalansvar. Innleder på møtet blir Sigmund Olsnes, kjent fra bla sin tid i Kommunal Kompetanse. Les mer her  


Konferanse om styring og ledelse i Bergen 22.-23. oktober

Fagforbundet og Universitetet i Bergen inviterer til konferanse om styring i offentlig sektor. Blant foredragsholderne er Jan Davidsen, Audun Offerdal, Per Lægreid, Jacob Aars, Anne Lise Fimreite og Haldor Byrkjeflot. Konferansen holdes på Grand Hotel Terminus i Bergen. Les mer her


Meld deg på Miljøkonferanse

27.-28. oktober arrangerer Fagforbundet Miljøkonferanse i Fagforbundets lokaler i Oslo. Påmeldingsfrist 25. september.Primærmålgruppe er de innenfor Seksjon samferdsel og teknisk som er opptatt av miljø og klima. Les mer her

Ny veileder om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Veiledningsheftet skal bidra til å sikre at barn og unge får oppfylt sine rettigheter etter opplæringsloven kapittel 5. Dette forutsetter at de som arbeider med spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning har en riktig og felles forståelse av regelverket og en felles referanseramme, melder Utdanningsdirektoratet. Les mer her

Nærværsdagen 2009
Nærværsprosjektet inviterer med dette verneombud og tillitsvalgte til en inspirerende Nærværsdag i Grieghallen fredag 16.oktober. Vi oppfordrer ALLE vernombud og tillitsvalgte til å prioritere denne dagen. Vedlagt med dette informasjonsskrivet er også invitasjonen til denne dagen.

Kurskatalog for organisasjonsrettet opplæring høsten 2009
Fagforbundet Hordaland sin kurskatalog for organisasjonsrettet opplæring høsten 2009 er kommet,
og du kan lese hele katalogen her.

Tusen takk for positive tilbakemeldinger
I forbindelse med nærværsukene i Grieghallen og introduksjonsdag for nyansatte har vi som er hovedtillitsvalgte stått på stand for Fagforbundet. Vi ønsker å takke for alle de positive tilbakemeldingene vi fikk på disse standene
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia