Nytt fag med fagbrev

Faggruppen vaktmestere er storfornøyde med at fagbrevet endelig er gjennom: (Foto: Mette K. Haugen)
 

Byggdriftefaget har fått sitt fagbrev! Meldingen ble tatt i mot med stor applaus på Seksjon samferdsel og teknisks landskonferanse på Gardermoen i dag.

 

Dette er resultat av mange års tålmodig jobbing. Fagforbundets søknad om fagbrev for Byggdrifter (tidligere Vaktmester) gikk gjennom i faglig råd for Bygg- og Anleggsteknikk i april. Neste steg for godkjenning av fagbrevet var i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) denne høsten. Nå har fagbrevet gått gjennom og det vil bli nedsatt en læreplangruppe for videre utvikling av faget og læreplanen.

Ga seg aldri
Dette var hovedprioriteringen fra forrige Landskonferanse i seksjonen.
- Vi møtte total avvisning da vi tok det opp. Men faggruppa for vaktmestere, først og fremst ved Ragnar Johansen, har stått på. Faggruppa har jobbet med at vi alle skulle forstå den endrede virkeligheten i jobben med å drifte bygg.
Det har blitt gjort en kjempejobb fra seksjonens administrasjon slik at vi fikk snudd motkreftene til å bli medspillere. I dag er vi lykkelige over å kommet i mål, smiler Stein Guldbrandsen, seksjonsleder i SST.

 

 
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia