Gratis fagkonferanse om samfunnsplanlegging på Ås 2.-3. desember

Fagforbundet og Universitetet for miljø og biovitenskap inviterer til fagkonferanse om samfunnsplanlegging 2.-3. desember. Konferansens tema er blant annet klimatilpasning, bærekraftig infrastruktur/energisystemer, økning i flomskader og forurensningsutslipp som følge av klimaendringer, klimapåkjenninger på bygninger og krav til bygg i den nye plan- og bygningsloven

 

Blant foredragsholderne er Helge Drange (Bjerknessenteret for klimaforsking), Egil Stabell Rasmussen (Kommunal- og regionaldepartementet), Klaus Rasmussen (Folkeaksjonen mot kabling i Hardanger), Lars Elsrud (Statens kartverk) og Kjersti Gjervan (Enova). Seksjonen dekker deltakeravgift og overnatting, men reise må den enkelte påkoste selv.

Programmet finner du her.

Her finner du praktisk informasjon.

Påmelding gjøres her. Påmeldingsfristen er 10. november.

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia