Statsbudsjettet: Mot heldagsskole

Regjeringa vil bedre SFO-tilbudet.: (Foto: (Illustrasjonsbilde) Jan Lillehamre)
 

Med statsbudsjettet for 2010, kommer enda en timetallsøkning på barnetrinnet og gratis leksehjelp til alle i småskolen . - Her ser vi konturene av en ny og helhetlig utvidet skoledag, sier leder i Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas.

 

- I overgangen fra en skoledag med muligheter for mange timer i SFO til en utvidet skoledag med flere aktiviteter, er det viktig at den blir planlagt og gjennomført slik at det totale potensialet i personalet kommer til sin rett og blir brukt til beste for elevene. Ansatte i SFO og skole må få funksjoner å fylle i den nye skoledagen slik at de får brukt den kompetansen de har, sier Mette Henriksen Aas.

I statsbudsjettet for 2010 er det foreslått å bevilge 241 millioner kroner til en ytterligere utvidelse av undervisningstimetallet med én time på 1.-7. trinn. Den ekstra undervisningstimen skal brukes til opplæring i de fagene man lokalt mener best vil bidra til å styrke de grunnleggende ferdighetene til elevene. Pengene skal også gå til innføring av åtte timer gratis leksehjelp i uka for 1.- 4. trinn.

- Når det gjelder SFO er det viktig at den blir en reell mulighet for alle, og at den således bidrar til å utjevne sosiale forskjeller i skolen. Dette er skritt i riktig retning, men aller helst bør hele SFO bli gratis for å gjøre dette til et tilbud til alle som har behov for det. For elevene er det viktig med en variert skoledag med god balanse mellom optimal læring, passe med utfordringer, mestring i oppgavene og gode opplevelser i fellesskap.

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia