Linn gjenvalgt som ungdomsleder

Linn Hemmingsen; leder, sentralt ungdomsutvalg (Foto: Trond Isaksen)
 

Linn Hemmingsen (29) ble enstemmig gjenvalgt som leder av Fagforbundets sentrale ungdomsutvalg på Fagforbundets ungdomskonferanse i Oslo 14. til 16. oktober.

 

Nestledervervet gikk til Ola Harald Svenning (28) fra Oslo.

Valgkomiteen hadde innstilt Christi-Ane Johansen (22) fra Telemark som nestleder. Ola Harald var innstilt som fortsatt medlem av det sentrale ungdomsutvalget, men Møre og Romsdal foreslo han som nestleder. Etter skriftlig avstemming fikk Ola Harald 42 stemmer mot Christi-Ane sine 36.

Det sentrale ungdomsutvalget for den neste toårsperioden er dermed:

  • Leder: Linn Hemmingsen, 29 år, fra Troms.
  • Nestleder: Ola Harald Svenning, 28 år, fra Oslo
  • Medlemmer: Christi-Ane Johansen 22 år, fra Telemark; Kim Håkon Pedersen, 27 år, fra Troms; Suzanne Pettersen, 29 år, fra Nordland og Sonia Kvam, 24 år, fra Sør-Trøndelag.
  • Varamedlemmer: Lisbeth Fremstad, Kari-Anne Stokdal, Kenneth Solheim, Marius Taskerud Jensen, Stian Daniel Lund Eggen og Lena Ormestad.

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia