Seksjon helse og sosial arrangerer FAGDAG

 ”Omsorg ved livets slutt” 

Dag:            Tirsdag 17. november kl 10:00 
Sted:          Auditoriet  Bryggen museum 
Tema:          Verdighet 
                  Ivaretakelse av personalet, 
                 Symptomlindring 
                 Den gode samtale 

Forelesere:  
Stein Husebø, Leder Verdighetsenteret, Overlege 
Jenny Foss Abrahamsen, Overlege, dr.med. Spesialist i onkologi, indremedisin og hematologi Overlege ved Verdighetsenteret og Bergen Røde Kors Sykehjem 

Gerd Torbjørg Åmdal Spesialist i allmennmedisin Overlege ved Verdighetsenteret og Bergen Røde Kors Sykehjem 

 Program og påmelding  http://www.kurs-hordaland.no/

Målgruppe: Ansatte i hjemesykepleien, sykehjem, sjukhus etc 
(assistenter, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sjukepleiere, vernepleiere, aktivitører... 

Pris : Gratis for medlemmer, ikke medlemmer, kr 500,- 
Bindende påmelding, ikke meldt forfall vil bli fakturert kr 500,-

Påmeldingsfrist: 10.november 
NB begrenset anntall 

Enkel lunsj

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia