Omsorg ved livets slutt
Fagforbundet Hordaland – seksjon helse og sosial arrangerer fagdag på Bryggen den 17. november med tema omsorg ved livets slutt. Forelesere er bla Stein Husebø og andre spesialister fra Verdighetssenteret. Fagdagen er gratis for Fagforbundets medlemmer og koster 500,- for andre. Les mer og påmelding her

Gulltempen 2009.
I dag har det vært arrangert Nærværsdagen i Bergen kommune. Over 1.100 engasjerte ansatte i Bergen kommune har vært samlet i Grieghallen for å få innputt og motivasjon til videre arbeid med å øke nærvære i kommunen. Gulltempen 2009 ble delt ut til Byggvedlikehold – driftsenhet syd og Hatleveien Bofelleskap. Vi gratulerer.

Gratis fagkonferanse om samfunnsplanlegging på Ås 2.-3. desember

 

 

Fagforbundet og Universitetet for miljø og biovitenskap inviterer til fagkonferanse om samfunnsplanlegging 2.-3. desember. Konferansens tema er blant annet klimatilpasning, bærekraftig infrastruktur/energisystemer, økning i flomskader og forurensningsutslipp som følge av klimaendringer, klimapåkjenninger på bygninger og krav til bygg i den nye plan- og bygningsloven. Les mer her

Byggdrifterfaget har fått sitt fagbrev

Byggdriftefaget har fått sitt fagbrev! Meldingen ble tatt i mot med stor applaus på Seksjon samferdsel og teknisks landskonferanse på Gardermoen.Dette er resultat av mange års tålmodig jobbing. Fagforbundets søknad om fagbrev for Byggdrifter (tidligere Vaktmester) gikk gjennom i faglig råd for Bygg- og Anleggsteknikk i april. Neste steg for godkjenning av fagbrevet var i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) denne høsten. Nå har fagbrevet gått gjennom og det vil bli nedsatt en læreplangruppe for videre utvikling av faget og læreplanen. Les mer her


Støtt TV-aksjonen og bli bøssebærer

Fagforbundet har bevilget 100 000 kroner til årets TV-aksjon, som går til CARE Norge. Aksjonen "Hjelp til kvinner hjelper flere" trenger flere innsamlere søndag 18. oktober. - Støtt aksjonen, oppfordrer Fagforbundet sentralt. Les mer her

Konferanse om styring og ledelse i Bergen 22.-23. oktober

Fagforbundet og Universitetet i Bergen inviterer til konferanse om styring i offentlig sektor. Blant foredragsholderne er Jan Davidsen, Audun Offerdal, Per Lægreid, Jacob Aars, Anne Lise Fimreite og Haldor Byrkjeflot. Konferansen holdes på Grand Hotel Terminus i Bergen. Les mer her


Informasjon om vaksinering av helsepersonell mot pandemisk influensa

 

 

Fagforbundet mener at vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot ny influensa A(H1N1), også kalt svineinfluensa, og at arbeidsgiver plikter å tilby vaksinasjon for helsepersonell med pasientkontakt. Les mer her

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia