Øyvind Nilsen og Bente Økland fra Fagforbundet BergenUngdomskonferansen på  Hovedkontoret i oslo  er avsluttet.

Fagforbundet Ungdom har de 3 siste dagene avholdt den 4 Ungdomskonferansen  i  Oslo. Dette har vært 3 dager fyllt med masse spennede debatter og innlegg om hva vi skal jobbe videre fremover med. Fagforbundet Bergen Ungdom var godt representert på konferansene med Ungdomstillitsvalgt Øyvind Nilsen og Bente Økland begge to sitter i Ungdomsutvalget for fylke.

Linn Hemmingsen (29) ble enstemmig gjenvalgt som leder av Fagforbundets sentrale ungdomsutvalg på Fagforbundets ungdomskonferanse i Oslo 14. til 16. oktober.

Nestledervervet gikk til Ola Harald Svenning (28) fra Oslo.

Valgkomiteen hadde innstilt Christi-Ane Johansen (22) fra Buskerud som nestleder. Ola Harald var innstilt som fortsatt medlem av det sentrale ungdomsutvalget, men Møre og Romsdal foreslo han som nestleder. Etter skriftlig avstemming fikk Ola Harald 42 stemmer mot Christi-Ane sine 36.

Det sentrale ungdomsutvalget for den neste toårsperioden er dermed:

Leder: Linn Hemmingsen, 29 år, fra Troms.
Nestleder: Ola Harald Svenning, 28 år, fra Oslo
Medlemmer: Christi-Ane Johansen 22 år, fra Buskerud; Kim Håkon Pedersen, 27 år, fra Troms; Suzanne Pettersen, 29 år, fra Nordland og Sonia Kvam, 24 år, fra Sør-Trøndelag.

Varamedlemmer: Lisbeth Fremstad, Kari-Anne Stokdal, Kenneth Solheim, Marius Taskerud Jensen, Stian Daniel Lund Eggen og Lena Ormestad.

Under følger det bilder fra konferansen
Hordalandsbenken


Hordalandsbenken


Hordalandsbenken


Jan Davidsen


Leder av Fagforbundet Ungdom Linn Hemmingsen


Ola Svenning

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia