Grunnkurs i Turnus
Kommunal Kompetanse inviterer pånytt til grunnkurs i turnusplanlegging i Bergen 19 til 20 november. Dette eret godt utprøvd og kvalitetssikret kurs som kan. Kurset er for ansatte som arbeider med/ har ansvar for  turnusplanlegging ved institusjoner og åpen omsorg, og tillitsvalgte ved institusjoner/ virksomheter der en arbeider i turnus.

Kursets formål er å lære metode for oppsettting av turnusplaner og forstå turnusplaner som viktig styringsdokument i henhold til mål, økonomistyring og arbeidsmiljø.

Turnuskurset - du kan lese hele innbydelsen her, 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia