Last ned tillitsvalgtinfoet i pdf format her


Fagdag for arkivpersonell

Fagforbundet Hordaland inviterer til en spennende fagdag for arkivpersonell fredag 6 november på Hotell Terminus i Bergen. Fagdagen er gratis for medlemmer av Fagforbundet. Les hele invitasjonen her  

Kurs om sosial kompetanse i Bergen

Hvordan forebygge problemadferd hos barn og unge? Målgruppe: Skole- og barnehageansatte, helsepersonell, barnevernansatte og andre som arbeider med barn og ungdom. Les mer her

Grunnkurs Turnus i Bergen 19 - 20 november

Kommunal Kompetanse inviterer pånytt til grunnkurs i turnusplanlegging i Bergen 19 til 20 november. Dette eret godt utprøvd og kvalitetssikret kurs som kan. Kurset er for ansatte som arbeider med/ har ansvar for turnusplanlegging ved institusjoner og åpen omsorg, og tillitsvalgte ved institusjoner/ virksomheter der en arbeider i turnus. Les mer her

 Vox lyser ut om lag 65 millioner kroner til kurs på arbeidsplassen (Vox)
Vox gir tilskudd til opplæring i lesing, skriving, regning og data. Midlene bevilges gjennom regjeringens "Program for basiskompetanse i arbeidslivet". Private og offentlige virksomheter fra hele landet kan søke.  Søknadsfrist er 22. januar 2010. Les mer her

 

 

Omsorg ved livets slutt
Fagforbundet Hordaland – seksjon helse og sosial arrangerer fagdag på Bryggen den 17. november med tema omsorg ved livets slutt. Forelesere er bla Stein Husebø og andre spesialister fra Verdighetssenteret. Fagdagen er gratis for Fagforbundets medlemmer og koster 500,- for andre. Les mer og påmelding her

Gratis fagkonferanse om samfunnsplanlegging på Ås 2.-3. desember
Fagforbundet og Universitetet for miljø og biovitenskap inviterer til fagkonferanse om samfunnsplanlegging 2.-3. desember. Konferansens tema er blant annet klimatilpasning, bærekraftig infrastruktur/energisystemer, økning i flomskader og forurensningsutslipp som følge av klimaendringer, klimapåkjenninger på bygninger og krav til bygg i den nye plan- og bygningsloven. Les mer her

Kommunal Kompetanse inviterer til kurset YNGRE MED DEMENS 

Hvordan aktivisere og unngå passivitet hos yngre personer med demenssykdom på sykehjem?Alle mennesker har behov for å bli sett, å bli møtt, å bli bekreftet og å bli tatt på arlvor!Hvordan kan hjelperen til yngre personer med demens bidra til, blant annet gjennom aktivisering, at pasienten bevarer sitt selvbilde og opplever livskvalitet? Dette kurset vil fokusere på nettopp dette. Les mer her

Vederlagsberegning for opphold i institusjon
Dette kurset i vederlagsbergning for opphold i institusjon, og målgruppen er personell som har ansavar og oppgaver i henhold til forskrift for vederlagsberegning for opphold i institusjon. Formålet med kurset er å bidre til at offentlige saksbehandlere beregner korrekt vederlag for beboere. Les mer her

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia