Nytt rundskriv om fysisk aktivitet på 5.-7.trinn i grunnskolen (Utdanningsdirektoratet)

Rundskrivet utdyper betsemmelsen i forskriften til opplæringsloven om denne aktiviteten. I rundskrivet får du vite mer om blant annet formål og virkeområde, innhold, omfang og organisering. Les mer

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia