OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Etikk og kommunikasjon i saksbehandlingen

Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving slik at du kan utføre jobben din bedre og mer effektivt?
Nå kan Kommunal Kompetanse i samarbeid med Høgskolen i Hedmark tilby deg studiet du har behov for. Dette er modul 3 i studiet Offentlig saksbehandling. Offentlig saksbehandling består av 3 moduler med til sammen 30 studiepoeng. Oppstartsdato er i Bergen 4-5 mars 2010, og påmeldingsfristen er 1. desember 2009. Faglig ansvarlig er Høgskolen i Hedmark.

For hvem/målgruppe
Ansatte i offentlig sektor som jobber med saksbehandling. Undervisningen forutsetter at studentene har en viss erfaring fra offentlig saksbehandling.

Studiets formål
Målet for modul 3 er at studentene skal ha tilegnet seg grunnleggende kompetanse i brukerrettet saksbehandling, og forståelse for etikk og kommunikasjon knyttet til saksbehandling i offentlig sektor.

Studiet er et deltidsstudium på 30 studiepoeng over 3 semester.

Studentene kan også velge å ta enkeltmoduler.

Fullført studium kan etter nærmere regler inngå i en bachelorgrad på høgskole eller universitet.

Her har du en unik mulighet til å tilegne deg kunnskap og relevant kompetanse, og skape deg et nettverk sammen med andre som har tilsvarende funksjon og rolle som deg i det daglige.

Sted Hotel Augustin Bergen
Oppstart dato 4 -5 mars 2010
Pris 14.500

Last ned hele informasjonsbrosjyren her

Vi minner også om Fagforbundets stipendordninger som du kan lese om her

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia