Vellykket konferanse om styring i offentlig sektor

Fagforbundet og Universitetet i Bergen holdt en samarbeidskonferanse om styring i offentlig sektor på Grand Terminus den 22.-23. oktober.

 

Konferansen tok blant annet for seg ulike styringsmodeller, interkommunalt samarbeid (selskapssyken) og ulike reformer og reformtradisjoner.

Foreleserne var hentet fra Rokkan-senteret og Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap (UIB). Flere dagsaktuelle tema stod på dagsorden - ikke minst NAV og veien videre, med Anne Lise Fimreite (leder for NAV-evalueringen) som innleder.

Ca 70 engasjerte deltakere bidro til å gjøre konferansen interessant og nyttig, og også sosialt var det to vellykkede dager

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia