Side: Nyere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Eldre

Riksrevisjonens rapport om arkiv17/09/2010
Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor ble overlevert Stortinget 8. september 2010 [ Les hele saken ]
Nyhetsbrev seksjon helse og sosial16/09/2010
Seksjon helse og sosial har sendt ut sitt nyhetsbrev for september. Du kan lese det her [ Les hele saken ]
Kamp mot fattigdom - fem år igjen (Uttalelse fra landsstyret)16/09/2010
Fagforbundet vil oppfordre regjeringen til å jobbe enda mer målrettet for å nå FN sine tusenårsmål, og for å følge opp FN sine anbefalinger i forhold til flyktningpolitikken. Den 20. setpember har FN innkalt verdens ledere til toppmøte om tusenårsmålene. Det er fem år igjen til 2015 og de åtte målene skal være nådd. Finanskrise, gjeldskrise, matvarekrise og klimakrise har ført til at en rekke land har kutta betydelig i nødhjelpen [ Les hele saken ]
Nærmer oss 315.000 medlemmer15/09/2010
Fagforbundet har nå 314.868, en økning på rekordhøye 364 medlemmer forrige uke. Hittil i år har det kommet til 3.947 nye medlemmer. Det er 206.510 yrkesaktive - hvorav hele 273 kom til forrige uke. Totalt har Fagforbundet fått 2.966 nye yrkesaktive medlemmer i år. [ Les hele saken ]
Nye toner fra pengefondet14/09/2010
Dette er positive og helt nye toner fra et internasjonale pengefondet IMF sier Fagforbundets leder Jan Davidsen i en kommentar til at IMFs leder gikk ut og oppfordret til reduksjon av ulikheten mellom fattige og rike, advarte mot kutt i offentlige budsjetter og ba om forsvar av velferdsordningene [ Les hele saken ]
Tillitsvalgtopplæring Fase 214/09/2010
Fagforbundet Hordaland har sendt ut invitasjon til Tillitsvalgtopplæring Fase2 i november og begynnelsen av desember. Dette kurset er for de av våre tillitsvalgte som har fullført Fase 1 [ Les hele saken ]
IA: Ny samarbeidsavtale klar14/09/2010
Ny samarbeidsavtale med veileder er ferdigbehandlet, og godkjent av alle parter i IA-avtalen. Dette innebærer at samarbeidsavtalene mellom den enkelte IA-virksomheten og de lokale arbeidslivssentrene må oppdateres og tilpasses den nye IA-avtalen [ Les hele saken ]
Flomhjelp fra Fagforbundet11/09/2010
Fagforbundet har bevilget 100.000 kroner til flomofrene i Pakistan. Pengene går inn i et hjelpefond som Internasjonalen for stats- og kommuneansatte (ISKA) har oppretta. [ Les hele saken ]
Nytt hefte private sugerør i felleskapets kasser10/09/2010
For velferdsstatens nye hefte heter Private sugerør i fellesskapets kasser, og handler om kommersielle aktører i velferdsstatens kjerne tjenester. Det kan lastes ned, eller bestilles i trykket og gratis utgave [ Les hele saken ]
Kulturskoleutvalgets rapport 10/09/2010
Nå har Kunnskapsminister Kristin Halvorsen fått Kulturskoleutvalgets rapport. Utvalget skulle se på mulighetene for et styrket samarbeid mellom kulturskolen, grunnskolen og SFO, og gi forslag til hvordan ulike kulturskoleaktiviteter og andre kulturaktiviteter bedre kan legges inn i tilknytning til skoledagen [ Les hele saken ]
Kurs for tillitsvalgte innen HSH overenskomsten09/09/2010
Fagforbundet Hordaland har sendt ut innkalling til kurs i lokale forhandlinger for tillitsvalgte innen for landsoverenskomsten HSH den 24 september i Bergen [ Les hele saken ]
Streikebidrag medlemmer i Bergen kommune09/09/2010
Bergen kommune trekker de av våre medlemmer som var ute i streik på septemberlønnen. Streikebidraget vil komme inn på kontoen deres fredag (samme dag som lønnen utbetales). [ Les hele saken ]
Kulturdepartementet: Midler til Kultur i IA08/09/2010
Mange ulike virkemidler kan tas i bruk for å skape et mer inkluderende arbeidsliv. Kulturdepartementet har bevilget 5 millioner til ”Kultur i inkluderende arbeidsliv”. Midlene skal brukes til utprøving av praktiske modeller for Kultur i inkluderende arbeidsliv. Formålet er å samle erfaringer med hvordan kultur kan bidra til IA-arbeidets målsetninger om gode arbeidsmiljø, økt nærvær, mindre sykefravær og frafall i arbeidslivet [ Les hele saken ]
Kamp for faste ansettelser06/09/2010
LO i Bergen og omland var medarrangør av dagskonferansen til kamp for faste ansettelser som ble arrangert i Oslo fredag 3 september. Sentrale tema på konferansen var EUs vikarbyrådirektiv, og den økende vikarbruken. [ Les hele saken ]
Konferansen Barnevern i barnehage - Barnehage i barnevern06/09/2010
Fagforbundets arrangerer konferanse for ansatte i barnevernet og barnehage 15. og 16.novmeber 2010 i Oslo. Fokuset for konferansen vil være tidlig intervensjon og bedre samhandling for utsatte barn [ Les hele saken ]
Enda noe plasser ledige på Fagforbundets havnekonferanse 201005/09/2010
Fagforbundet seksjon samferdsel og teknisk inviterer alle medlemmer i norske havner til konferanse på Kielbåten 21. - 23. september. [ Les hele saken ]
For deg som jobber med integrering04/09/2010
Fagforbundet inviterer til fagseminar med integrering som tema på Sørmarka den 8. og 9. november. - Vi har mange medlemmer som jobber med integrering, sier Kristin Skogli [ Les hele saken ]
Vandring i Varg Veums fotspor03/09/2010
Bergen by viste seg fra sin vakreste side da Fagforbundet Bergen sine medlemmer vandret i Bergens mest berømte privatdetektiv sine fotspor i dag. [ Les hele saken ]
Løvåsen sykehjem fikk i dag besøk03/09/2010
Forbundsuken fortsetter for full mundur. I dag var det besøk på Løvåsen sykehjem, hvor Fagforbundet Bergen har mange medlemmer. Her kan du se bilder fra dagen [ Les hele saken ]
Arna farget rød02/09/2010
Torsdag 2 september var av Fagforbundet Bergen satt av til Arna bydel. I løpet av denne dagen besøkte vi alle arbeidsplassene hvor vi har medlemmer i Arna. Fra Ytre Arna til Trengereid barnehage fikk de besøk av oss [ Les hele saken ]
Forbundsuken 2010 - i dag på Betanien01/09/2010
I dag var Fagforbundet Bergen på besøk på Betanien i Fyllingsdalen. Har hadde vi stand i foajeen og fikk snakket med mange hyggelige medlemmer. Se bilder her [ Les hele saken ]
Brudd i forhandlingene med NHO Service om pleie- og omsorgsoverenskomsten31/08/2010
Fagforbundet har brutt forhandlingene med NHO Service om ny pleie- og omsorgsoverenskomst. Oppgjøret går nå til mekling. Årsaken til bruddet er at Fagforbundet ikke fikk gjennomslag for våre hovedkrav som blant annet er å sikre medlemmene på overenskomsten samme lønnstillegg og sykelønnsbestemmelser som i offentlig sektor [ Les hele saken ]
Fagforbundsuken dag 2 - tirsdag 31 august31/08/2010
I dag var det en ny dag og nye lodder i forbundsuken. Seksjonene våre har vært på farten i dag også for å besøke arbeidsplasser og å treffe medlemmene. Noen bilder fra i dag kan sees her [ Les hele saken ]
Introduksjonsdag for lærlinger i Bergen kommune31/08/2010
Fagforbundet Hordaland var tilstede på den tradisjonelle introduksjonsdagen som Bergen kommune arrangerer for sine ny lærlinger. Vi kan trygt si at dette var en suksess, da det var veldig mange som tok kontakt med standen vår, og vi fikk rekordmange nyinnmeldte lærlinger [ Les hele saken ]
Forbundsuken mandag 30 august30/08/2010
I dag var første dag av forbundsukene 2010. Fagforbundet Bergen var i dag på en rekke arbeidsplassbesøk i Laksevåg bydel. Både skoler, barnehager og helseinstitusjoner fikk besøk. Du kan lese mer, og se bilder her [ Les hele saken ]
Innkalling til ekstraordinært møte i Sentrale administrasjoners avd. 282 pensjonistutvalg30/08/2010
Det kalles inn til møte onsdag den 22. september 2010 kll.12:00 i Folkets Hus – Teatergaten 34, 3.etg [ Les hele saken ]
Medlemstreff i Arna 29/08/2010
Fagforbundet Bergen inviterer til medlemstreff i Arna, torsdag 2 september klokken 1800 i Arna frivillighetssentral sine lokaler (gml Arna stasjon). [ Les hele saken ]
Mekling i forhandlingene med PBL -A26/08/2010
Meklingsdato er fastsatt for tarifforhandlingene mellom Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) og Fagforbundet. Mekling starter den 19. oktober [ Les hele saken ]
Vil ha utredning om overvåking26/08/2010
LO arrangerte en pressekonferanse om en ny Fafo-rapport om overvåking i arbeidslivet, i Folkets Hus i Oslo, den 26. august. LO vil ha en offentlig utredning om alle sider ved overvåking i arbeidslivet [ Les hele saken ]
Kommer du ikke inn?24/08/2010
Fagforbundet Hordaland og studentparlamentene ved UiB og HiB arrangerte i kveld konferanse på studenthuset Kvarteret om boligsituasjonen for studenter i Bergen. Her var det innledninger og siden paneldebatt hvor studentene kunne stille spørsmål til bergenspolitikerne [ Les hele saken ]
Temakveld: Fattig og rik24/08/2010
I forbindelse med fagforbundet Hordaland sin studentsatsing arrangerer seksjon helse og sosial en temakveld om fattig og rik i Norge. Undersøkelser Fagforbundet har hatt blant medlemmet, viser at ved å se fattigdom som et samfunnsproblem, kan en jamne ut de sosiale forskjellene og skape et mer inkluderende samfunn for alle på Studentsenteret den 6. oktober [ Les hele saken ]
Minstelønn til arbeidsretten21/08/2010
Det er fortsatt uenighet mellom partene i kommuneoppgjøret om virkningsdatoen for en del av lønnsoppgjøret. Tvistemøtet onsdag 11. 8. ga ikke noe resultat og saken må nå løses av arbeidsretten [ Les hele saken ]
Kom inn på Tivoli på Kvarteret19/08/2010
Fagforbundet Hordaland og Studentparlamentet v/ UiB og HiB inviterer til gratis konferanse om boligpolitikk og boligsituasjonen i Bergen tirsdag 24. august kl. 1800 [ Les hele saken ]
Lokale forhandlinger kapittel 3 og 5 i Bergen kommune19/08/2010
Det er sendt ut kravskjema til medlemmene i kap 3 og 5 i Bergen kommune med innleveringsfrist 27 august. [ Les hele saken ]
Vandring i Varg Veums fotspor18/08/2010
Fagforbundet Bergen inviterer medlemmene til en spennende tur med glimt i øyet i fotsporene til byens mest berømte privatdektektiv. Turen er fredag 3 september klokken 1600, les mer om hvordan du melder deg på her [ Les hele saken ]
Samspillskonferansen 201011/08/2010
Fagforbundet Seksjon helse og sosial arrangerer for 4. året på rad konferanse for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere. Konferansen er svært populær så vær tidlig ute og meld deg på. Konferansen vil finne sted på Scandic Oslo Airport, 25. og 26. oktober [ Les hele saken ]
Tillitsvalgtinfo nr 11 fra de htv i Bergen kommune09/07/2010
De hovedtillitsvalgte i Bergen kommune er kommet med sitt informasjonsskriv nr 11 denne våren. Du kan lese det her [ Les hele saken ]
Lokale forhandlinger i Bergen kommune - kap 409/07/2010
Fagforbundet Bergenhar sendt ut skjema for lokale forhandlinge i kapittel 4. Fristen for innlevering er 24 august. Les mer om forhandlingene her [ Les hele saken ]
Tvist om minstelønn i kommunesektoren07/07/2010
Det har oppstått uenighet mellom partene i kommuneoppgjøret om virkningsdatoen for en del av lønnsoppgjøret. Uenigheten handler om en garantibestemmelse som skulle sikre at arbeidstakere med minst 20 års lønnsansiennitet ikke skulle ha mindre enn 311.200 kroner pr 1.5. 2010 [ Les hele saken ]
Arbeidsmiljøkonferansen 201006/07/2010
Duell, dugnad og filosofi for et inkluderende arbeidsliv: Hva kan vi - og hva må vi gjøre? Dette er overskriften på ARBEIDSMILJØKONFERANSEN som i år arrangeres i Ulvik 28. og 29. september [ Les hele saken ]
Medlemmene sa ja i kommuneoppgjøret05/07/2010
Vi er selvsagt fornøyd med at mer enn nitti prosent av de som deltok i uravstemningen, sa ja til resultatet, sier leder i Fagforbundet, Jan Davidsen. Forbundet sloss hardt for å få et akseptabelt resultat. Da er det godt å vite at medlemmene det angår sier ja til oppgjøret, sier Davidsen [ Les hele saken ]
Stor verving i juni gav ny medlemsrekord02/07/2010
Fagforbundet har nå totalt 314 342 medlemmer - ny medlemsrekord. Siste måned er det en økning på 1 463 medlemmer totalt. Samtlige fylkeskretser hadde økning i medlemstallet totalt siste måned. Det er en økning på 3 421 medlemmer totalt hittil i 2010. [ Les hele saken ]
Nyhetsbrev faggruppe økonomi01/07/2010
Fagforbundet - seksjon kontor og adminstrasjon har en egen faggruppe økonomi. Med jevne mellomrom sender gruppen ut nyhetsbrev, og vi har nå mottatt det siste før sommeren. Det kan du selvsagt lese her [ Les hele saken ]
Kompetanse i barnehagen - strategi 2007 - 201001/07/2010
Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010 ble igangsatt for å fremme god kvalitet basert blant annet på kontinuerlig kompetanseutvikling og opplæring i barnehagen. Nå har evalueringsrapport nummer 2 kommet [ Les hele saken ]
Noreg i Europa-toppen i energikrav til bygg (Kommunal- og regionaldepartementet)01/07/2010
Noreg har nokre av dei strengaste energikrava til bygg i Europa. Det syner ein fersk rapport SINTEF Byggforsk har laga på oppdrag frå Kommunal- og regionaldepartementet. Sjølv om Noreg er mellom dei som har dei strengaste krava, er kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete klar for å stramme inn endå meir [ Les hele saken ]
Pensjonistene sin sommertur 201030/06/2010
Fagforbundet Bergen sin pensjonistgruppe inviterer til årets sommertur. Turen går til Loen og Geiranger den 6. september 2010. Les mer om turen her, og om hvordan du kan melde deg på [ Les hele saken ]
Likeverd for ansatte i private barnehager29/06/2010
Våre krav er enkle. Vi krever like god lønn, pensjonsforhold og vilkår for ansatte i private som i kommunale barnehager. Det kan ikke kalles urimelig, sier forhandlingsleder Mette Henriksen Aas etter bruddet i forhandlingene med PBL-A [ Les hele saken ]
Årets sommerhappening29/06/2010
Fra 18. til 20 juni var det for 5 år på rad dukket for årets ungdomshappening i Fagforbundet. Hordaland var i år reprensentert med 3 medlemmer som storkoste seg i idylliske Stavern. Les referat og se bilder fra konferansen her [ Les hele saken ]
Brudd i forhandlingene med PBL29/06/2010
Det er brudd i forhandlingene mellom Fagforbundet og Private Barnehagers Landsforbund-Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A). Forhandlingene ble avsluttet i natt klokka 24:00, da det ikke var mulig å komme til enighet om et økonomisk resultat. Oppgjøret går til mekling etter sommerferien [ Les hele saken ]
Samfo-forhandlingene endte i brudd28/06/2010
Det ble i kveld brudd i forhandlingene mellom Fagorbundet og Samfo om revisjon av overenskomsten for virksomheter i boligsamvirket. Oppgjøret går til mekling etter sommerferien [ Les hele saken ]
Side: Nyere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Eldre
 
 
     
DigiMedia