Side: Nyere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Eldre

Fagforening Byutviklings to faglige kandidater07/09/2007
Fagforbundet avd 388 - Fagforening Byutvikling har to tillitsvalgte på Arbeiderpartiets liste til Bergen bystyre på mandag. Vigdis Børve og Lillian Vangberg. Vi oppfordrer medlemmer og andre å kummulere / gi slengere til disse [ Les hele saken ]
Konsert - valgkampaksjon på Torgallmenningen07/09/2007
LO i Bergen og omland arrangerte konsert og valgkampaksjon på Torgallmenningen torsdag 6. september. Fagforbundet TAFO sin vannaksjon gjorde seg merket på Torgallmenningen i går. [ Les hele saken ]
Fagforbundet med morgenaksjon06/09/2007
Fagforening Byutvikling, TAFO hadde sammen med fagforeningene Åsane, Arna og Laksevåg morgenaksjon torsdag 6. september. Se bilder fra aksjonen her [ Les hele saken ]
Konsert på Torgalmenningen torsdag 6. september04/09/2007
LO i Bergen og omland avholder konsert på Torgalmenningen torsdag 6. september klokken 1700. Konserten er selvsagt gratis, og bandet som skal spille heter Empty Bottles Broken Hearts [ Les hele saken ]
Angolabesøk på Terminus30/08/2007
Torsdag 30.august fikk Fagforbundet Hordaland besøk fra Angola. Det var Mr. Alfonso Castro, SOS Childrens Villages i Angola og Mr. Antonio Chitanda, styreleder i SOS-Angola [ Les hele saken ]
Fagbladet nr 828/08/2007
Fagforbundets fagblader er nå på vei hjem i postkassen til medlemmene, du kan tjuvtitte ved å se her [ Les hele saken ]
TAFO med vannaksjon på Torgallmenningen26/08/2007
Fagforbundet TAFO gjennomførte en vellykket vannaksjon på Torgallmenningen lørdag 25. august. Se bilder fra aksjonen her [ Les hele saken ]
LO-valgavis i Bergen26/08/2007
Som sikkert mange har fått med seg i dagens BA har LO i Bergen og omland gitt ut valgavis. Privatisering av drikkevannsforsyningen, sosial dumping, kommunalt eierskap til BKK, kollektivtransport og sykkelstier, fattigdomsbekjempelse og rett til heltidsjobber er noen av temaene som tas opp i avisen som også kan leses her [ Les hele saken ]
Fagforbundet Hordalands fylkesnytt nr 6/200723/08/2007
Fagforbundet Hordalands sitt fylkesnytt nr 6 - 2007 er sendt ut. Du kan lese det her [ Les hele saken ]
Besøk fra Angola17/08/2007
Torsdag den 30. august får Bergen besøk fra Angola. Alfonso Castro arbeider med barnebyen i Angola og er på Norgesbesøk for å fortelle om fremdriften [ Les hele saken ]
SAKSBEHANDLEROPPLÆRING16/08/2007
Saksbehandleropplæringen er først og fremst rettet mot ansatte i kommunene og fylkeskommunen. Opplæringen egner seg for saksbehandlere på alle nivåer og i alle sektorer, fagpersonell, ledere og andre som i sitt arbeid forholder seg til publikum, klienter, brukere, folkevalgte eller på annen måte deltar i saksbehandlingen. For å få best mulig nytte av opplæringsprogrammet, bør deltakeren ha noe kjennskap til offentlig forvaltning [ Les hele saken ]
Prosjektledelse for praktikere - 10 studiepoeng16/08/2007
Dette er modul 1 i studiet Offentlig saksbehandling. Offentlig saksbehandling består av 3 moduler med til sammen 30 studiepoeng. Modul 2 (Juss) og modul 3 (Etikk og kommunikasjon) vil bli arrangert hhv. vårsemester og høstsemester 2008 [ Les hele saken ]
Utsatt kurs 16/08/2007
Fagforbundet Hordaland har utsatt kurset for verneombud og andre interesserte som var planlagt holdt tirsdag 28. august på Bergen Kongressenter [ Les hele saken ]
Læreplaner for VG3 ute på høring13/08/2007
Utdanningsdirektoratet inviterer til høring om nye læreplaner i yrkesfaglige utdanningsprogrammet på videregående trinn 3 [ Les hele saken ]
Skal vinne velgere på vedlikehold08/08/2007
I Bergen ønsker Ap, SV, Sp og RV (Rødt) å etablere et rød-grønt byråd som skal ta vare på kommunale eiendommer og styrke vedlikeholdet [ Les hele saken ]
Arbeidsmiljøkonferansen 200706/08/2007
Årets arbeidsmiljøkonferanse er den 18. i rekken og skal være i Ulvik 16. - 17. oktober. Konferansen er en flott møteplass for arbeidsgiver og arbeidstaker og setter i år søkelys på de muligheter vi har for å tilrettelegge for at alle skal ha et godt arbeidsliv og bli aktive arbeidstakere lengst mulig [ Les hele saken ]
Medlemstilbud fra Rica Brakanes Hotell 200717/07/2007
Spesialtilbud på opphold på Rica Brakanes Hotell for medlemmer i Fagforbundet Hordaland, samt ektefelle/partner og barn i følge med medlemmet ligger vedlagt. [ Les hele saken ]
Fase 2, del 2 - Grunnopplæring ved Fagforbundet Hordaland17/07/2007
Fagforbundet Hordaland arrangerer Fase 2, del 2 - grunnopplæring for tillitsvalgte i alle tariffområder [ Les hele saken ]
Kurskatalog høsten 200716/07/2007
Opplæringsutvalget i Fagforbundet Hordaland har nå klar kurskatalogen for høsten 2007 [ Les hele saken ]
Høring - Forslag til ny byggherreforskrift15/07/2007
Forslaget innebærer en tydeliggjøring av pliktene til de ulike aktørene i bygge- og anleggsprosessen. Forslag til kommentarer til forskriften sendes på høring sammen med selve forslaget til forskrift [ Les hele saken ]
Info nr. 04-07 fra Det sentrale pensjonistutvalget06/07/2007
Info” nr. 04-07 fra ”Det sentrale pensjonistutvalget” (Dsu). Info skal være et konsentrat av protokoller og annet som Dsu ønsker å informere om [ Les hele saken ]
Erfaring? Vi ønsker din historie!03/07/2007
Har du en jobb der du har blitt urettferdig behandlet? Har du hatt en sommerjobb eller deltidsjobb du har vært strålende fornøyd med? LO ønsker din historie, både om det positive møtet med arbeidslivet og det negative [ Les hele saken ]
Ny medlemsrekord for Fagforbundet03/07/2007
Fagforbundet setter nok en gang medlemsrekord. Forbundet har nå totalt 293 024 medlemmer. [ Les hele saken ]
Nok vann i Bergen02/07/2007
Vannforsyningssituasjonen i Bergen er forbedret etter at Bergen kommune tok i bruk det nye Svartediket vannverk. Til tross for lite nedbør er det derfor ikke nødvendig med restriksjoner på vannbruk går det frem av pressemeldingen fra Bergen kommune [ Les hele saken ]
Skikkelig vedlikehold kan spare kommunene for store utgifter02/07/2007
Godt vedlikehold av kommunens bygninger er ikke bare viktig for å ta vare på realformuen og ha fornøyde brukere. Det blir også det billigste for kommunen over tid, mener prosjektleder Per T. Eikeland i Statens bygningstekniske etat og KoBE [ Les hele saken ]
Velkommen til LOs ungdomskonferanse02/07/2007
LO inviterer til LOs ungdomskonferanse 26. - 28. oktober på Sørmarka. Alle LO-organiserte unge medlemmer er velkomne til å delta [ Les hele saken ]
Nyhetsbrev seksjon kontor og administrasjon01/07/2007
Nyhetsbrevet fra Fagforbundet seksjon kontor og administrasjon (SKA) sentralt i juni er nå kommet og kan leses her [ Les hele saken ]
Høyskolenettverk29/06/2007
Skal Fagforbundet fortsette å være det gode og dominerende forbundet, kan vi ikke overlate et økende antall ansatte til profesjonsforbundene [ Les hele saken ]
Skriv under mot prostitusjon og menneskehandel28/06/2007
LO har startet en underskriftkampanje for å bekjempe prostitusjon og menneskehandel. For hver underskrift gir LO kr 2,- til regjeringens ROSA-prosjekt. ROSA hjelper kvinner på vei ut av tvungen prostitusjon [ Les hele saken ]
Arbeidsmiljøprisen 200727/06/2007
Gode forslag på kandidater til årets arbeidsmiljøpris mottas med takk. Alle som hittil har fått arbeidsmiljøprisen har vært veldig stolte. Sjekk på arbeidsplassene, snakk med tillitsvalgte og kom med forslag på verdige kandidater til prisen [ Les hele saken ]
Klar for miljøvalgkamp25/06/2007
Denne uken starter Fagforbundet miljøvalgkampen. Over hele landet vil kommune- og fylkestingspolitikere bli konfrontert med ti konkrete krav om lokal klimapolitikk [ Les hele saken ]
Populær kursvirksomhet i NBBL [FDV]23/06/2007
Kursavdelingen i NBBL har i årets første halvår gjennomført en rekke samlinger for tillitsvalgte og ansatte i boligbyggelagene. De to første gruppene ut til høsten blir vaktmestere i boligselskaper og styremedlemmer i boligbyggelag [ Les hele saken ]
Nytt fra Seksjon samferdsel og teknisk nr 5, uke 25 22/06/2007
I dette nummeret av nyhetsbrevet kan du blant annet lese om seksjonsledersamlingen, fagbrev for vaktmestere og trafikkbetjenter, høgskolesatsingen, faggrupper og mye mer [ Les hele saken ]
Fra prat til handling? Hvordan bygge en god oppfølgingskultur?22/06/2007
Fagforbundet Hordaland arrangerer kurs for verneombud og andre interesserte tirsdag 28. august på Bergen Kongressenter. Kurset har fått tittelen Fra prat til handling? Hvordan bygge en god oppfølgingskultur? og foredragsholder er Nina Berg fra Arbeidsmiljøsenteret [ Les hele saken ]
200 høringskommentarer på NS 3031 [FDV]21/06/2007
Den norske standarden NS 3031 Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data, har nylig vært på høring. Standard Norge har aldri noen sinne fått så mange høringsuttalelser på en standard [ Les hele saken ]
Sommerpatruljens informasjonstelefon20/06/2007
Mandag 25. juni starter LOs sommerpatruljer sin oppsøkende virksomhet, men allerede nå kan du ringe patruljens informasjonstelefon på 8 100 1999 [ Les hele saken ]
E-bygg 200919/06/2007
5. juni var Olaug H. Nesheim (Forum for Innovasjon), Kari Granlund (Fagforbundet), Nils Erik Pettersen (prosjektleder i IKT ORKidé), og leder av prosjektet i regionen Sigurd Stangvik på besøk i Gjemnes og Tingvoll kommune. [ Les hele saken ]
Informasjon fra de hovedtillitsvalgte i Bergen kommune nr 5/200717/06/2007
Det nærmer seg ferietid for de fleste, og her er ett nytt informasjonsskriv fra de hovedtillitsvalgte i Bergen kommune [ Les hele saken ]
SpareBank 1 åpner forsikringskontor i Hordaland og Sogn & Fjordane15/06/2007
SpareBank 1 sier opp avtalen med Sparebanken Vest fordi banken etablerer konkurrerende forsikringsselskaper sammen med tre andre banker. Medlemmer i Fagforbundet vil fortsatt ha sine forsikringer gjennom SpareBank 1 og LOfavør. [ Les hele saken ]
Digitaliseringen av arkivene og rutiner i arkivene14/06/2007
Fagforbundet har startet på arbeidet med å finne fram til hvilke rutiner kommunene følger ved mottak av post for skanning. Les mer i artikkelen [ Les hele saken ]
LOfavør brosjyren er oversatt til 9 språk12/06/2007
LOfavørs forsikringsbrosjyre er oversatt til 9 språk. I dette heftet finner du nærmere informasjon om hvilken betydning de ulike LOfavør-forsikringene har for deg. Du kan laste ned brosjyren hoss oss [ Les hele saken ]
LOs sommerpatrulje snart på vei12/06/2007
forbindelse med LOs sommerpatrulje 2007 er det inngått et samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet med fokus på aldersdiskriminering i arbeidslivet. Samarbeidet gjennomføres som et tiltak i det europeiske året for like muligheter for alle [ Les hele saken ]
Sommertilbud med Rica Feriepass11/06/2007
Rica Feriepass gir en rekke gode tilbud fra 15. juni til 12. august. Blant annet er hver 5.natt gratis og inntil 2 barn under 15 år bor gratis på foreldrenes rom og betaler kun kr.35,- for frokost [ Les hele saken ]
Fylkesnytt nr 5 - 200708/06/2007
Fagforbundet Hordaland sitt fylkesnytt nummer 5 - 2007 kan leses her [ Les hele saken ]
Ønsker fagbrev for vaktmestre06/06/2007
Sammen med flere bransjeorganisasjoner utarbeider nå Fagforbundet en kompetanseplattform som skal sikre vaktmestere/driftspersonell en mulighet til å ta fagbrev i FDV. [ Les hele saken ]
Info nr 4 - 200702/06/2007
Nytt informasjonsskriv fra de hovedtillitsvalgte i Bergen kommune. [ Les hele saken ]
Viktig seier i arbeidsretten01/06/2007
I en sak mellom Fagforbundet og KS om forståelsen av hovedtariffavtalens bestemmelse om arbeid på helgeaftner o.l. har Fagforbundet vunnet frem [ Les hele saken ]
Styremøte i Seksjon kontor og administrasjon 22. mai 200731/05/2007
Seksjon kontor og administrasjon hadde styremøte 22. mai. Der ble følgende større saker behandlet: Måldokumentet, fakta-ark om kontrollutvalg, etiske retningslinjer for Seksjon kontor og administrasjon [ Les hele saken ]
Med på laget 30/05/2007
Første hverdag etter pinse, men Fagforbundets frokostmøte tirsdag 29. mai om New Public Management (NPM) ble gjennomført fritt for tungetale [ Les hele saken ]
Bunnlinja viktigere enn miljøet29/05/2007
Jo kortere maten vi spiser «reiser», jo mindre forurensning vil den gi i gjennom transport skriver seksjonsleder i SST Stein Gulbrandsen [ Les hele saken ]
Side: Nyere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Eldre
 
 
     
DigiMedia