Side: Nyere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Eldre

LOfavør Kollektiv hjemforsikring fyller 40 år i 2007 - og blir enda bedre!27/11/2006
Som kjent har LOfavør Kollektiv hjemforsikring, LO-medlemmenes [ Les hele saken ]
Mye slurv kan føre til strengere byggekontroll27/11/2006
Tilsynet med byggesaker er for dårlig og må endres. Det slurves for 13 milliarder kroner årlig, ifølge SINTEF Byggforsk. Nå skal kontrollen skjerpes. [ Les hele saken ]
Vi gratulerer Jan Aksel Espedal24/11/2006
Vi gratulerer leder av Fagforbundet TAFO Jan Aksel Espedal som er valgt som ansattes representant i styret i Bergen Vann KF. [ Les hele saken ]
konferanse om publikumsrelaterte oppgaver!23/11/2006
Ansatte i servicesentra, ekspedisjoner, NAV og andre med publikumsrelaterte oppgaver inviteres nå til aktuell konferanse om publikumsrelaterte oppgaver! Konferansen skal være Onsdag 13. og torsdag 14. des-06 på Skrivargården, Augustin hotell. [ Les hele saken ]
EUs Tjenestedirektiv23/11/2006
Fagforbundet setter ned en intern arbeidsgruppe som skal gå gjennom Tjenestedirektivet. Saken er ikke ferdig behandlet i LO og regjeringen har lovet bred høring. Derfor vil Fagforbundets landsstyre også ha en grundig gjennomgang, og alle ledd blir lovet fortløpende informasjon før vedtak fattes [ Les hele saken ]
Nytt fra Seksjon samferdsel og teknisk nr 523/11/2006
dette nummeret skriver vi blant annet om SST sitt arbeid med faggruppeledersamling, statsbudsjettet, ENØK konferanse, faggruppemøter, deltidsbrann, KNS, ICU, EPSU, SUN, høringer og SSTs hjemmeside. [ Les hele saken ]
Høyesterett styrker midlertidig ansattes stillingsvern21/11/2006
I en fersk dom fra Høyesterett slår retten fast at arbeidsgivere ikke kan dekke et fast bemanningsbehov med vikarer, men isteden må øke grunnbemanningen av fast ansatte. [ Les hele saken ]
Møte for alle kontor og administrasjonsansatte i Fagforbundet03/11/2006
Fagforbundet Bergens nettverksgruppe i Seksjon Kontor og Administrasjon (SKA) inviterer til møte for alle medlemmene i SKA mandag 6. november 2006 kl. 18.30 i Rådhuskantinen i Bergen [ Les hele saken ]
Rapport fra LO-s sommerpatrulje 200602/11/2006
LOs sommerpatrulje besøkte i 2006 over 4500 virksomheter. På 18,20 prosent av alle besøkte virksomheter ble det avdekket brudd på arbeidsmiljøloven, mot 15.88 prosent i 2005. Totalt ble 234 virksomheter meldt til Arbeidstilsynet, og 33 virksomheter meldt for ”svart” arbeid. [ Les hele saken ]
Kollektiv hjem24/10/2006
Som medlem i Fagforbundet har du kollektiv hjemforsikring. Les mer om denne ordningen [ Les hele saken ]
Håndtering av de vanskelige personalsakene23/10/2006
Kommunal Kompetanse region Vest i samarbeid med Fagforbundet Hordaland arranger to dagers kurs/konferanse i temaet ”HÅNDTERING AV DE VANSKELIGEPERSONALSAKENE”-psykologiske prosesser og juridiske spilleregler [ Les hele saken ]
Debriefing (Krisehåndtering i egen organisasjon)23/10/2006
Kommunal Kompetanse i samarbeid med Fagforbundet Hordaland arrangerer kurs i debriefing - krisehåndtering i egen organisasjon. [ Les hele saken ]
Innbyggerne skal merke forbedringer (Pressemelding 23.10.06)23/10/2006
Jeg er veldig glad for at vi er enige om å styrke innsatsen for kvaliteten på de offentlige tjenestene, sier Jan Davidsen, leder i Fagforbundet etter at det er inngått en samarbeidsavtale om Kvalitetskommuner. [ Les hele saken ]
Datakortet nytt medlemstilbud22/10/2006
Fagforbundet skal inngå avtale med Datakortet AS og AOF med tilbud til medlemmer av Fagforbundet om å ta førerkort for PC. [ Les hele saken ]
Vellykket arbeidsmiljøkonferanse 200617/10/2006
Arbeidsmiljøkonferansen i Ulvik er blitt en tradisjon. Dette året hadde vi samlet 120 deltakere. Deltakerne besto av både politikere, ledere, fagfolk, verneombud og tillitsvalgte. Årets konferanse hadde tittelen [ Les hele saken ]
Kapittel 5 forhandlinger i Bergen kommune avsluttet02/10/2006
Fagforbundet har undertegnet protokollen for kapittel 5 forhandlingene i Bergen kommune [ Les hele saken ]
Lokale forhandlinger i Bergen kommune20/09/2006
Kapittel 4 forhandlingene i Bergen kommune er nå ferdig, de tillitsvalgte vil komme rundt å fortelle resultatet til den enkelte. [ Les hele saken ]
Lokale forhandlinger i Bergen kommune08/07/2006
Vi minner om at fristen for innlevering av krav til de lokale forhandlingene til høsten er 15. august. [ Les hele saken ]
Høringssvar - Forskrift om eiendomsregistrering - matrikkelforskriften22/06/2006
Fagforening Byutvikling sendte inn til Fagforbundet sentralt sitt syn på den nye [ Les hele saken ]
Konferanse - Fagorganisering i globaliseringens tidsalder13/06/2006
LO i Bergen og omland og Universitet i Bergen / Sosiologisk institutt innviterer til dagskonferanse onsdag 5. juli på Bergen kongressenter [ Les hele saken ]
Uravstemningen KS13/06/2006
Uravstemningsdokumentene er sendt og de fleste har nok fått de allerede. Fristen for innlevering av stemmeseddelen til fagforeningen er mandag 19. juni klokken 1500. [ Les hele saken ]
Medlemstilbud - Avtale med Grand Hotell Terminus07/06/2006
Det er nå inngått avtale med Grand Hotel Terminus A/S for år 2006 Tilbudet gjelder for alle medlemmene i Fagforbundet Hordaland. [ Les hele saken ]
Nytt medlemstilbud - Avtale med Rica Brakanes Hotell07/06/2006
Det er nå inngått ny avtale med Rica Brakanes Hotell for år 2006. Tilbudet gjelder for alle medlemmene i Fagforbundet Hordaland. [ Les hele saken ]
Høring - Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften)07/06/2006
Fagforbundet Fagforening Byutvikling - ved seksjon samferdsel og teknisk har sendt inn notat til Fagforbundet sentralt ifbm høringen om matrikkelforskriften. [ Les hele saken ]
Invitasjon til LOs ungdomskonferanse og sommerleir 200607/06/2006
LO i Norge inviterer til LOs ungdomskonferanse og sommerleir 2006, fra 01. – 03. september 2006 på Sørmarka kurs og konferansesenter, Siggerud i Akershus. Konferansen starter fredag 01. september kl 17.00 og hjemreise blir søndag 03. september kl 15.00. [ Les hele saken ]
Informasjon om den nye gruppeforsikringen06/06/2006
Her følger ett informasjonsark om den nye gruppelivsforsikringen til Fagforbundet. [ Les hele saken ]
Anbefalt resultat i Samfo01/06/2006
Forhandlingene mellom Samfo (Samvirkeforetakenes Fellesorganisasjon) og Fagforbundet er avsluttet med et anbefalt resultat. [ Les hele saken ]
Innkalling til medlemsmøte 6. juni29/05/2006
Fagforbundet Fagforening Byutvikling kaller inn til medlemsmøte for informasjon om tariffoppgjøret og de lokale forhandlingene høsten 2006 i Bergen kommune. [ Les hele saken ]
Resultatet av forhandlingene i kommunen25/05/2006
Her er resultatet fra fra årets lønnsoppgjør. [ Les hele saken ]
Tariffoppgjøret i KS i havn. Ingen streik i kommunene.25/05/2006
Ett døgn på overtid ble partene enige om å godta meklingsmannens skisse til løsning. Dette betyr at det ikke blir streik i kommunesektoren. [ Les hele saken ]
Tariff 2006 - Ingen streik i kommunesektoren24/05/2006
Partene i årets oppgjør kom til enighet nesten 1 døgn på overtid. Dermed blir det ikke streik i kommunen. [ Les hele saken ]
Tariff 2006. Fagforbundet varsler plassoppsigelse for 1100 ansatte i Bergen kommune24/05/2006
Fagforbundet varslet i ettermiddag om plassoppsigelse for over 1100 medlemmer i Bergen kommune. Det er innen skole - SFO - Barnehage og Administrative/merkantile stillinger som blir tatt ut. [ Les hele saken ]
Tariff 2006. SAMFO: Overlevering av krav23/05/2006
Forhandlingene mellom Fagforbundet og Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon, Samfo, startet i dag, og forbundet overleverte sine krav. Overenskomsten bygger både på LO-NHO-avtalen og KS-avtalen, og kravene bygger derfor på resultater og krav i begge områder. [ Les hele saken ]
Fagforbundets streikeuttak i Fase 121/05/2006
Meklingen pågår fortsatt for ansatte i kommunene, men arbeidsgiver har i dag fått melding om hvem som eventuelt tas ut i streik dersom det blir brudd i meklingen. Streikevarselet omfatter 739 medlemmer som tas ut i streik fra arbeidstidas begynnelse onsdag 24. mai. [ Les hele saken ]
Ledelse, Konflikthåndtering, Medarbeidersamtaler/Samtaler med medarbeidere.21/05/2006
Seksjon Kontor og Administrasjon i Fagforbundet Hordaland og Fagforbundet Helse Bergen arrangerer fagdag sammen på Haukeland Universitetssjukehus den 7. juni. Foreleser er Sverre Fauske, Spesialrådgiver ved HMS – tjenesten, Helse Bergen [ Les hele saken ]
Siste fase i meklingen i KS-oppgjøret15/05/2006
Partene møttes hos meklingsmannen mandag 15. mai. Meklingsmann Dag Nafstad skal lede meklingen i lønnsoppgjøret for de ansatte i kommunene. Sammen med de andre forhandlingsdelegasjonene overleverte forhandlingssammenslutningen i LO Kommune alle sine kravdokumenter som hittil er lagt fram i oppgjøret. [ Les hele saken ]
Meklingsstart i KS02/05/2006
Tirsdag 2. mai startet meklingen for kommuneansatte. Fristen for meklingen er satt til midnatt 23. mai. [ Les hele saken ]
Bilder fra 1. mai feiringen i Bergen 200602/05/2006
Årets 1. mai feiring i Bergen er vel gjennomført i flott vær. Bilder fra demonstrasjonen i Bergen sentrum finner du her [ Les hele saken ]
Fagforbundet har brutt forhandlingene med KS27/04/2006
Forhandlingsleder Jan Davidsen i LO Kommune og Helga Hjetland i Unio brøt i dag forhandlingene i kommunesektoren og marsjerte ut av KS-bygningen. [ Les hele saken ]
KS har ikke skjønt alvoret (Pressemelding 26.04.06)26/04/2006
- Jeg konstaterer at det er stor avstand mellom partene. Tilbudet fra KS bekrefter at det ikke blir lett å komme fram til en løsning på oppgjøret, sier Jan Davidsen, forhandlingsleder i LO Kommunes forhandlingssammenslutning. [ Les hele saken ]
Vellykket SKA konferanse på Kokstad24/04/2006
Fagforbundet Hordaland og Fagforbundet sentralt arrangerte en felles konferanse for seksjonslederne i seksjon kontor og administrasjon i forrige uke. [ Les hele saken ]
1. mai i Bergen23/04/2006
Informasjon omkring 1. mai feiringen i Bergen 2006. [ Les hele saken ]
Konferanse om regionaliseringsdebatten07/04/2006
LO kommune Hordaland arrangerer konferanse om den nye forvaltningsreformen / regionaliseringsdebatten mandag 24. april 2006 i Bergen. Konferansen er gratis. [ Les hele saken ]
Bedre tjenester gjennom tverrkulturell kompetanse05/04/2006
Fagforbundet arrangerer temadag med tittelen Bedre tjenester gjennom tverrkulturell kompetanse onsdag 19. april 2006 i Bergen [ Les hele saken ]
Folkemøte om Byutvikling04/04/2006
Vi har fått invitasjon fra Bergenhus Arbeiderparti som skal arrangere åpent møte om Byutvikling 25. april [ Les hele saken ]
Nyhetsbrev april 200603/04/2006
Fagforbundet - seksjon kontor og administrasjon har kommet ut med nyhetsbrev for april [ Les hele saken ]
Kurs for ungdomstillitsvalgte20/03/2006
Fagforbundet Hordaland sitt ungdomsutvalg kaller inn ungdomstillitsvalgte til kurs i Ulvik. Kurset skal gi opplæring i ungdomstllitsvalgtes oppgaver og danne mulighet til samarbeid på tvers av fagforeningene [ Les hele saken ]
Vel gjennomført kurs for ansatte i kommunale foretak20/03/2006
Fagforbundet gjennomførte i forrige uke ett vellykket kurs for tillitsvalgte og de ansattes representanter i kommunale foretak i Bergen kommune. [ Les hele saken ]
Medlemsmøte15/03/2006
Fagforening Byutvikling arrangerer nytt medlemsmøte med informasjon om den nye Gruppeforsikringen. Denne gangen i samarbeid med andre fagforeninger. Møtet finner sted 4. april klokken 1900 på Grønneviken. [ Les hele saken ]
Yorkshireskolen 200613/03/2006
Behovet for å kunne engelsk i faglig sammenheng bare vokser i forbindelse med den stadig økende internasjonaliseringen av arbeidslivet og globaliseringen av kapital. Grensen mellom privat og offentlig virksomhet utviskes kontinuerlig, slik at tillitsvalgte i nesten alle bransjer opplever samme behovet. [ Les hele saken ]
Side: Nyere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Eldre
 
 
     
DigiMedia