Side: Nyere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Eldre

Coaching - oppfølgingskurs.13/03/2006
Fagforbundet Hordaland (seksjon kontor og administrasjon) arrangerer oppfølgingskurset Tverrfaglig veiledning den 4. og 5. april, samt 11. og 12. mai. Kurset tilrettelegges av Kommunal Kompetanse (KK) og Høgskolen i Vestfold (HiVe). [ Les hele saken ]
Pensjonisttur til England07/03/2006
Fagforbundet arrangerer pensjonistur i august.I år er det det England, Yorkshire og Wales som er målet. Hvem har ikke sett TV-serien ”Med hjartet på rette staden” - Interessert? [ Les hele saken ]
Valg av tillitsvalgte i Bergen kommune01/03/2006
Fagforbundet i Bergen kommune har avholdt møte i koordineringsforum og valgt konsern- og hovedtillitsvalgte i Bergen kommune [ Les hele saken ]
Ny gruppeforsikring for Fagforbundets medlemmer01/03/2006
Fra 1. juli 2006 innfører Fagforbundet ny gruppeforsikring. Alle yrkesaktive medlemmer under 65 år får forsikringen dersom de ikke reserverer seg. Man får forsikringen uten å måtte levere helseerklæring. [ Les hele saken ]
Medlemsmøte angående ny gruppeforsikring19/02/2006
I mars vil alle yrkesaktive medlemmer i Fagforbundet få tilbud om en ny gruppeforsikring. Forsikringen vil innholde tre deler; Gruppeliv, Ulykke og Uføre. Vi arrangerer medlemsmøte 1 mars for å informere om forsikringen [ Les hele saken ]
Lønnsoppgjøret 200607/02/2006
Fagforbundet sentralts tariffkonferanse ble avholdt 7. februar 2006. Fagforbundet krever at minstelønnssatsene for de med lengst ansiennitet skal øke med 20 000 kroner. [ Les hele saken ]
Nyhetsbrev fra seksjon kontor og administrasjon05/02/2006
Februar utgaven av nyhetsbrev fra seksjon kontor og administrasjon sentralt i Fagforbundet [ Les hele saken ]
Sammendrag fra fylkenes tariffkonferanser24/01/2006
Alle Fylkeskretsene i Fagforbundet har nå gjennomført sine tariffkonferanser ifbm lønnsoppgjøret våren 2006. Forhandlingsenheten i forbundet sentralt har laget ett sammendrag basert på de forskjellige fylkenes innsendte krav [ Les hele saken ]
Årsmøte i fagforening Byutvikling avholdt23/01/2006
Fagforbundet Fagforening Byutvikling avd 388 avholdt 23 januar 2006 sitt årsmøtet. Nytt styre ble valgt [ Les hele saken ]
Organisasjonsrettede kurs våren 200622/01/2006
Fagforbundet Hordaland har kommet med kurskatalogen for våren 2006. [ Les hele saken ]
Åpent næringspolitisk møte19/01/2006
LO-Bergen og omland arrangerer åpent næringspolitisk møte med næringsminister Odd Eriksen (AP) mandag 6. februar 2006 [ Les hele saken ]
Kurs for tillitsvalgte og styrerepresentanter i kommunale foretak18/01/2006
Fagforbundet Hordaland arrangerer kurs for tillitsvalgte og ansattrepresentante i kommunale foretak i Bergen kommune i begynnelsen av mars [ Les hele saken ]
Yrkeskonferanse om den nye arbeidsmiljøloven14/01/2006
Fagforbundet Hordaland arrangerer yrkeskonferanse om den nye arbeidsmiljøloven 21 og 22 februar i Bergen kongressenter. [ Les hele saken ]
Innføringskurs i coaching08/01/2006
Fagforbundet Hordaland - Seksjon Kontor og administrasjon arrangerer ett nytt innføringskurs i coaching 15 og 16 februar i Bergen [ Les hele saken ]
Å R S M Ø T E04/01/2006
Minner om årsmøtet i Fagforening Byutvikling Mandag 23. januar Klokken 1615 Møterom 225 - Bergen rådhus Dagsorden etter vedtektene Etter møtet blir det merkeutdeling [ Les hele saken ]
Årsmøtet 200621/12/2005
Fagforbundet Fagforening Byutvikling avholder årsmøtet mandag 23 januar 2006 [ Les hele saken ]
Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Forum for Innovasjon.23/11/2005
Fagforbundet og Forum for Innovasjon har inngått en samarbeidsavtale om et prosjekt som skal bidra til at Norge får verdens beste og mest effektive offentlige sektor. [ Les hele saken ]
Innføringskurs i Coaching22/11/2005
De senere årene har fokus på utvikling av humankapitalen i bedrifter/organisasjoner ført til at coaching-/veiledningskompetanse er blitt etterspurt av stadig flere målgrupper. Seksjon kontor og administrasjon arrangerer kurs over 2 dager, 17. og 18. november 2005 i Bergen, nærmere bestemt i Scandic Amfi i Magnus Barfotsenteret. [ Les hele saken ]
Konferanse - Elektronisk saksbehandling - Utbygging i strandsonen07/11/2005
Fagforbundet Hordaland inviterer til 2 dagers konferanse i Bergen for ansatte i Plan- Byggesak og Teknisk etat, der det settes fokus på elektronisk saksbehandling og utbygging i strandsonen [ Les hele saken ]
Hva dekker LO forsikringene?24/10/2005
Naturkatastrofer og terrorangrep preger nyhetsbildet. Mange mister alt de eier og får livsgrunnlaget revet bort. Som LO-organisert er du derimot godt forsikret. [ Les hele saken ]
MEDLEMSMØTER06/10/2005
Fagforening Byutvikling arrangerer medlemsmøter ifbm tariffdebatten for oppgjøret 2006 rundt om på de forskjellige medlemsbedriftene [ Les hele saken ]
Etiske dilemma og helsefremmede arbeidsplasser?05/10/2005
Alle 4 seksjonene i Fagforbundet Hordaland går sammen og arrangerer felles fagdag i Bergen, nærmere bestemt Scandic Amfi (Bergen Kino), onsdag 2. november kl. 0930 - 1600. [ Les hele saken ]
Kurs i prestasjonsferdigheter25/09/2005
Kurset tar sikte på å tilføre deltakerne ”matnyttig” kunnskap, innsikt i og forståelse for forberedelse, arbeidsmetoder og presentasjonsformer, samt opparbeide egen trygghet i rollen som informatør / foreleser / veileder. [ Les hele saken ]
Ørjan og Trygve har fått nye telefonnummer06/07/2005
I forbindelse med at de hovedtillitsvalgte har flyttet har Ørjan og Trygve fått nye telefonnummer. [ Les hele saken ]
Nyhetsbrev fra SKA - juni 200523/06/2005
Siste Nyhetsbrevet før sommeren fra seksjonen kontor og administrasjon sentralt i Fagforbundet er kommet. [ Les hele saken ]
De hovedtillitsvalgte i Bergen kommune flytter22/06/2005
Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Bergen kommune vil f.o.m onsdag 29. juni 2005 ha kontoradresse i Halfdan Kjerulfs gate 4 [ Les hele saken ]
Kommunal konferansen 200514/06/2005
LO Kommunes Kommunalkonferanse 2005 går av stabelen 30. - 31. august 2005 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. [ Les hele saken ]
Problemer med øynene?14/06/2005
I ett faktaark fra dansk AMI skriver vises det til danske og internasjonale undersøkelser som viser at 20-40% av de som jobber på kontor med data har problemer med øynene. [ Les hele saken ]
LO vil ha rabbaterte månedskort til ansatte09/06/2005
LO ber miljø- og samferdselsmyndighetene vurdere muligheten for at arbeidsgiver skal kunne tilby sine ansatte månedskort via en såkalt bruttoordning, eller på andre måter, sikre arbeidsgiver muligheten til å gi sine ansatte sterk rabattert pris på månedskort. [ Les hele saken ]
LO - Favør - Bilforsikring01/06/2005
Med hele 30 prosent i startbonus og bare 3.000 kroner i egenandel vil LO-favør bilforsikring være et attraktivt forsikringsprodukt for LO-medlemmene. [ Les hele saken ]
Tilbud fra Fjordline31/05/2005
Tilbud fra Fjordline til medlemmene av Fagforbundet Hordaland. [ Les hele saken ]
Møte - Hva sa LO-kongressen?31/05/2005
LO-K og LO-Stat innviterer til møte 9. juni kl 1830 i Folkets Hus, Bergen. Innleder Jan Davidsen - leder i Fagforbundet [ Les hele saken ]
Lygraseminaret : Arkitektur, estetikk og miljøpsykologi29/04/2005
Universitetet i Bergen, Lyngheisenteret og Kommunal Kompetanse region vest inviterer til det andre seminaret i en planlagt kursrekke med tema innenfor natur- og miljøforvaltning. [ Les hele saken ]
Fylkesmøte i Fagforbundet Hordaland29/04/2005
Det første ordinære fylkesmøtet i Fagforbundet Hordaland ble avholdt 30-31 mars 2005 [ Les hele saken ]
Enighet i Samfo oppgjøret28/04/2005
Mellomoppgjøret på Samfo-området er sluttført. [ Les hele saken ]
Tariffresultatet KS 200528/04/2005
Mellomoppgjøret i KS er kommet i havn. Det blir gitt ett generelt lønnstillegg på kroner 2000,- f.o.m 1. mai 2005, i tillegg til det generelle tillegget som vi fikk på 1000,- kroner pr 1.1.2005. Kapittel 5 vil vi komme tilbake med informasjon senere. [ Les hele saken ]
Ny arbeidsmiljølov28/04/2005
LO kan ikke akseptere en lov som er dårligere enn dagens, og Norge som nasjon kan ikke være bekjent av å vedta en ny arbeidsmiljølov på tvers av arbeidstakerorganisasjonene som representerer de som loven er ment å beskytte [ Les hele saken ]
Yrkeskonferanse om lønnsutvikling, omstilling og kompetanse06/04/2005
Seksjon kontor og administrasjon arrangerer yrkeskonferanse om lønnsutvikling, omstilling og kompetanse på Scandic Hotell Bergen City mandag 25. – tirsdag 26. april 2005 . Målgruppe for konferansen er Seksjonsledere, seksjonstillitsvalgte, tillitsvalgte og ledere. [ Les hele saken ]
Sentral seksjonskonferanse06/04/2005
4-5 april ble den første sentrale seksjonskonferansen avholdt i Oslo [ Les hele saken ]
Fakler for Folketrygden17/03/2005
Det arrangeres demonstrasjon på Torgallmenningen 17 mars [ Les hele saken ]
Arbeid i AMU07/03/2005
Kommunal kompetanse arrangerer seminar i hvordan arbeide og utvikle AMU og andre partssammensatte utvalg [ Les hele saken ]
Samfunnet satt under press02/03/2005
LO-Kommune og LO-Stat i Hordaland inviterer til seminar 7 april 2005. [ Les hele saken ]
Konferanse om alternativet til konkurranseutsetting.02/03/2005
Fagforbundet Hordaland - seksjon samferdsel og teknisk arrangerer konferanse i april [ Les hele saken ]
Pensjonisttur til Estland og Latvia02/03/2005
Fagforbundet Hordaland arrangerer pensjonistur til Estland og Latvia i månedskiftet august-september [ Les hele saken ]
Yorkshireskolen 200521/02/2005
Årets Yorkshireskole går går fra 30. oktober – 12. november 2005 i England. [ Les hele saken ]
Fagdag om ferieloven17/02/2005
Fagforbundet Hordaland Seksjon Kontor og adminstrasjon arrangerer fagdag i ferieloven og ferieplanlegging [ Les hele saken ]
Fagforbundet Hordalands ungdomskonferanse15/02/2005
Ungdomsutvalget i Hordaland inviterer ungdomstillitsvalgte og unge medlemmer til vår første ordinære ungdomskonferanse på Grand Hotell Terminus, Bergen 18 – 20 Februar 2005. Kurset begynner 18. februar klokken 18.00. [ Les hele saken ]
Organisasjonsrettede kurs våren 200515/02/2005
[ Les hele saken ]
Yrkeskonferanser og fagdager våren200514/02/2005
Kurskatalogen som viser hvilke yrkesfaglige kurstilbud Fagforbundet Hordaland - seksjon kontor og administrasjon vil gi våren 2005 er kommet. [ Les hele saken ]
LO Favør Mastercard08/02/2005
[ Les hele saken ]
Side: Nyere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Eldre
 
 
     
DigiMedia