Side: Nyere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Eldre

Nyhetsbrev faggruppe IKT i Fagforbundet26/06/2010
Vi har mottatt nyhetsbrev fra Fagforbundets faggruppe innen IKT. Du kan lese nyhetsbrevet her [ Les hele saken ]
Nyhetsbrev faggruppe personal26/06/2010
Vi har mottatt et nytt nyhetsbrev fra faggruppe personal i Fagforbundet. Du kan lese nyhetsbrevet her [ Les hele saken ]
Glade BBB'ere ønsker alle en god helg25/06/2010
På møte i BBB i dag fikk Fagforbundets medlemmer utdelt hvert sitt knipehjerte som skal bla skal være med å hindre musesyke og andre plager i arm/skulderregionen. Det ble tatt et bilde og sendt til redaksjonen med ønske om en god helg [ Les hele saken ]
PBL forhandlingene25/06/2010
Forhandlingene med Private Barnehagers Landsforbund fortsetter mandag 28.juni blant annet med økonomiske krav. Partene håper å sluttføre forhandlingene i løpet av dagen/kvelden [ Les hele saken ]
Uttalelse fra fagforeningene i Bergen25/06/2010
Alle 8 fagforeningene i Fagforbundet som har medlemmer i Bergen kommune vedtok i går kveld en uttalelse rundt Byrådets oppgavemelding. Du kan lese den her [ Les hele saken ]
Samling for tillitsvalgte med innvandrerbakgrunn25/06/2010
august arrangerer Fagforbundet et arbeidsseminar rettet mot tillitsvalgte med innvandrerbakgrunn eller medlemmer som peker seg ut som engasjert i dette område [ Les hele saken ]
Konferanse om personaladministrasjon 12.-13. oktober24/06/2010
Seksjon kontor og administrasjon inviterer til gratis 2-dagers konferanse om personaladministrasjon på Høgskolen i Lillehammer 12.-13. oktober. Konferansen kommer blant annet til å ta opp temaer som arbeidsmiljø, etikk og relasjonskompetanse [ Les hele saken ]
Tariffoppgjøret 2010 i Samfo-området24/06/2010
Forhandlingene mellom Fagorbundet og Samfo om revisjon av overenskomsten for virksomheter i boligsamvirket finner sted mandag 28. juni. Fagforbundet forhandler på vegne av ca 450 arbeidstakere. [ Les hele saken ]
Forhandlingene for private barnehager er igang21/06/2010
Forhandlingene for de private barnehagene i PBL-A, Private barnehagers landsforenings arbeidsgiverorganisasjon er begynte i dag og vil fortsette neste uke. Det er pause i forhandlingene akkurat nå og partene møtes igjen 28. juni. Så langt er det ikke kommet konkrete krav og tilbud fra noen av sidene i forhandlingene [ Les hele saken ]
Uravstemningsfristen i KS er 28 juni21/06/2010
Uravstemningen i KS-oppgjøret er i gang. Uravstemningsdokumentet sendes nå til alle medlemmene på KS-området, og flere har fått det allerede. Vi ber medlemmene delta. Vi sloss hardt for dette resultatet og det er viktig at dere sier hva dere synes. Fristen for å avgi stemme er 28 juni til fagforenignen. Hvordan leser du her [ Les hele saken ]
Forhandlingene for dyrepleiere og klinikkassistenter er sluttført18/06/2010
Det er oppnådd enighet mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) og Fagforbundet i tariffoppgjøret per 01.05.2010 vedrørende dyrepleiere og klinikkassistenter ansatt som dyrehelsepersonell [ Les hele saken ]
Enighet i HSH oppgjøret18/06/2010
Det er nå enighet i forhandlingene i HSH (HUK-området). Det anbefalte resultatet innebærer i hovedsak de samme økonomiske tilleggene som i KS, Spekter helse og Staten. [ Les hele saken ]
LO Favør og ferie17/06/2010
Det nærmer seg ferietid, og vi minner igjen om at du ved å bestille feriereisen din gjennom LO Favør kan oppnå rabatter på din feriereise [ Les hele saken ]
Pensjonering eller fremdeles yrkesaktiv17/06/2010
Kommunal Kompetanse inviterer til kursetfor personar i alderen 60 år og oppover som er tilsette i stat, kommunar, fylkeskommune og andre offentleg eigde verksemder. Kurset er også aktuelt for personar som går ut av arbeid før fylte 60 pga uføretrygd/ førtidspensjonering, særaldersgrense m.v. Kurset går i Ulvik 20-22 september 2010 [ Les hele saken ]
HSH og PBL forhandlingene16/06/2010
Forhandlingene med HSH (HUK-området) starter onsdag 16. juni og fortsetter 17. juni. Partene håper å kunne gjennomføre forhandlingene i løpet av disse to dagene. Forhandlingene med Private Barnehagers Landsforbund (PBL-A) måtte skyves pga streiken i kommunal sektor, og gjenopptas mandag 21. juni. I tillegg er 28. juni satt av til forhandlinger. [ Les hele saken ]
Kultur og tariff i hundre14/06/2010
Det møtte opp over 100 medlemmer på kveldens medlemsmøte i Folkets hus i Bergen. Her fikk de kultur og informasjons om tariffoppgjøret i kommunesektoren. For å innlede var Klemmet Rønning Aaby som er dalig leder i LO-kommune kommet over fjellet. Du kan lese mer og se bilder fra møtet her [ Les hele saken ]
Streikebidrag og trekk i lønn14/06/2010
Vi har i dag fått avklart at Bergen kommune kommer til å foreta trekk i lønn for de som har vært ute i streik i september. [ Les hele saken ]
Fagdager for arkivansatte 21 til 22 oktober 201011/06/2010
Den utsatte arkivkonferansen avholdes 21.-22. oktober. Som tidligere annonsert blir det et variert program med bl.a. følgende temaer Interkommunalt samarbeid, arkivering og journalføring på kemnerkontoret, kassasjon (fysiske mapper med sensitive opplysninger), arkivfaglige bestemmelser, arkivet i et NAV-kontor, etikk - varsling og taushetsplikt, rutiner og arkivhold i private bedrifter. [ Les hele saken ]
Medlemsmøte mandag 14 juni i Folkets Hus10/06/2010
Fagforbundet Bergen arrangerer medlemsmøte i Folkets Hus i Bergen (Scandic City Bergen) klokken 1800. Tema på møtet blir nå å informere om resultatet av lønnsoppgjøret i kommunen. Innleder blir Klemet Rønning-Aaby som er daglig leder i LO - Kommune [ Les hele saken ]
Nye ansikter på fagforeningskontoret10/06/2010
Fra 1 juni i år har Fagforbundet Bergen frikjøpt to tillitsvalgte til å arbeide for fagforeningen. Det er Tonje Knutsen og Ørjan Myrmel som nå blir frikjøpt, og får kontor i Folkets Hus. Dermed er fagforeningskontoret bemannet mandag til fredag [ Les hele saken ]
Streikedagboken - dag 1309/06/2010
I dag var det den 13 dagen i kommunestreiken, og vi fikk en løsning på konflikten i ettermiddag. Det var en dag i ventingens tegn, hvor det lå i luften at det var en løsning på gang. Også i dag har vi bilder fra streikevakter. Se de her [ Les hele saken ]
Meklingsmannens møtebok09/06/2010
Her kan du lese meklingsmannens møtebok som nå er lagt ut [ Les hele saken ]
Kommunestreiken er over: Akseptabelt resultat09/06/2010
Takket være en fantastisk innsats fra de streikende har vi nådd målsettingen om et sentralt likelønnsløft med en betydelig økning av minstelønnssatsene og et generelt tillegg på 2.1 prosent, minimum 7.100 kroner, sier Jan Davidsen som er leder i forhandlings-sammenslutningen LO Kommune. Med dette sikrer vi lavlønte og kvinnedominerte grupper i kommunene et lønnsoppgjør som er på linje med det de fikk i staten, sier Davidsen [ Les hele saken ]
Partene i kommuneoppgjøret er innkalt til nytt møte 08/06/2010
Meklingsmann Dag Nafstad har innkalt partene i kommuneoppgjøret til meklingsmøte i Riksmeklingsmannens lokaler i Grensen 3, onsdag 9. juni 2010 kl 08.00.Streiken fortsetter inntil det blir en avklaring [ Les hele saken ]
Velkommen til Fagforbundets havnekonferanse 201008/06/2010
Fagforbundet seksjon samferdsel og teknisk inviterer alle medlemmer i norske havner til konferanse på Kielbåten 21. - 23. september.Programmet er variert, og tar blant annet for seg hvordan sjøtransporten i Norge kan økes. Rolf Aarland fra Trondheim havn innleder om Sjøtransportprosjektet, og vi har invitert representanter fra regjeringa, LO og andre store organisasjoner til å kommentere og debattere [ Les hele saken ]
Dag 12 av streiken i kommunen08/06/2010
I dag var det den 12 streikedagen i kommunesektoren. Også i dag har det vært sol og pent vær, og streikeviljen er fortsatt på topp rundt om kring på de forskjellige streikevaktene. Her kan du se bilder fra dagen i dag [ Les hele saken ]
Streiken fortsetter08/06/2010
Streiken fortsetter inntil det blir en avklaring. Fagforbundet kommenterer ikke spekulasjonene i media om utviklingen i kommunestreiken. Nettsidene til Fagforbundet og Fagforbundet Bergen blir oppdatert når vi har noe å melde [ Les hele saken ]
Dag 11 av streiken i kommunene07/06/2010
I dag var det den 11 streikedagen i kommunesektoren. Det har vært en dag med arbeidet på de ulike streikevaktstedene våre, og på fagforeningskontoret har det vært jobbet med streikevaktlister. Vi åpnet i dag to streikekafeer en i Arna og en i Folkets Hus i Bergen. Se noen bilder fra dagen her [ Les hele saken ]
Streikekafeen i Arna er åpnet07/06/2010
I dag morges åpnet Fagforbundet Bergen sin streikekafe i Arna. Kafeen er i Arna Frivillighetssentral sine lokaler, som er i gamle ærverdige Arna stasjon. Det meldes om god stemning og hyggelig samvære på kafeen. Se bilder her [ Les hele saken ]
Justering av fase 2 - dispensasjoner og litt annen info07/06/2010
Fagforbundet har levert inn plassoppsigelse for ca 1.000 nye medlemmer og rundt 90 av disse er i Bergen kommune. Dette er bare en justering av fase 2 i streiken, og de skal ut fra arbeidstidens begynnelse tirsdag den 8 juni [ Les hele saken ]
Streikekafe i Arna bydel06/06/2010
Fagforbundet Bergen vil fra mandag 7 juni ha streikekafe i Arna. Den vil være åpen mandag til fredag klokken 10 - 14 så lenge streiken varer. Streikekafen vil være i lokalene til Frivillighetssentralen i Arna (gml Arna stasjon). Alle våre medlemmer er velkommen. [ Les hele saken ]
Andre tariffområder06/06/2010
På grunn av streiken i KS (Kommunene) så er forhandlingene på en del andre områder utsatt og satt på vent. For Fagforbundet Bergen sine medlemmer gjelder dette bla Samfoforhandlingene og PBL avtalen [ Les hele saken ]
Streikekafe i Fyllingsdalen05/06/2010
Fagforbundet Bergen sine medlemmer er velkommen i Unio sin streikekafe i Fyllingsdalen fra ONSDAG 9 juni. Den ligger i Torgny Segerstedsvei 184 fra klokken 10 - 14 [ Les hele saken ]
Streikekafe Bergen sentrum05/06/2010
Fagforbundet Bergen arrangerer i samarbeid med FO streikekafe i Folkets Hus 3.etg. (vis à vis fagforeningskontoret). Kafeen er åpen mandag til fredag fra kl.09:00 til 14:00, så lenge streiken varer. Her blir det servert kaffe og te, rundstykker og vafler. Det er også opprettet et lite lekerom for barn i tilknytning til kafeen. Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen [ Les hele saken ]
Streikebidrag - pensjon og forsikring05/06/2010
I noen aviser i dag står det at de som er tatt ut i streik kan risikere å miste pensjons og forsikringsrettigheter. Fagforbundet sine medlemmer kan ta det helt med ro, da Fagforbundet tar ansvar for at nødvendige forsikrings- og pensjonsordninger opprettholdes i konfliktperioden. Mer info om dette og streikebidra kan leses her [ Les hele saken ]
Dag 8 av streiken i kommunesektoren04/06/2010
Fagforbundet har nå streiket i en uke. Fagforbundet Bergen avd 282 har nå rundt 640 medlemmer ute i streik i Bergen kommune. På tirsdag tar vi ut nye 70 medlemmer i streik. [ Les hele saken ]
1.500 demonstrerte på Festplassen04/06/2010
Lo i Bergen og omland sin fanemarkering til støtte for de streikende på Festplassen i dag samlet rundt 1.500 mennesker i strålende solskinn. Streikeviljen og humøret var på topp selv om det desverre var feil på lydanlegget. [ Les hele saken ]
Jan Davidsen besøkte noen av våre streikevakter04/06/2010
Fagforbundets leder Jan Davidsen var i Bergen i dag ifbm LO i Bergen og omland sitt arrangement på Festplassen. I timene før demonstrasjonen var han rundt for å snakke med streikevakter, og deriblandt Fagforbundet Bergen sine streikevakter foran Bergen Parkering og Kemneren [ Les hele saken ]
Fanemarkering/demonstrasjon fredag 4 juni klokken 1203/06/2010
LO i Bergen og omland arrangerer sammen med de streikende forbund i kommunesektoren fanemarkering på Festplassen fredag 4 juni klokken 1200. [ Les hele saken ]
Dag 7 av streiken - noen bilder03/06/2010
Streikemoralen er fortsatt på topp blandt medlemmene våre. Vi er nå ferdig med dag 7, og her er noen bilder fra dagen [ Les hele saken ]
Streiken dag 6 - noen bilder02/06/2010
I dag har det vært dag nr 6 av kommunestreiken. Fagforbundet tok ut nesten 1.100 medlemmer innen skole, barnehage og idrett i streik i dag. Her er noen bilder fra dagen [ Les hele saken ]
I dag trappes streiken opp02/06/2010
I dag trappes streiken kraftig opp i Bergen kommune. Fagforbundet alene tar ut nesten 1.100 medlemmer i streik innen barnehage, skole og idrett i dag. Dette gjør at de fleste skoler og barnehager blir stengt [ Les hele saken ]
Over 400 samlet i demonstrasjon foran bystyresalen31/05/2010
I dag var det 4 streikedagen i kommunestreiken, og Fagforbundet og de andre forbundene som er i streik hadde i ettermiddag en demonstrasjon foran bystyresalen ifbm bystyremøtet. Se bilder fra demonstrasjonen her [ Les hele saken ]
Demonstrasjon mandag kl 1530 foran bystyresalen29/05/2010
Bergen bystyre avholder møte mandag 31. mai. Vi arrangerer fanemarkering / demonstrasjon foran bystyresalen fra klokken1530 og frem til 1600. [ Les hele saken ]
Støtteerklæring Rørleggersvennenes forening28/05/2010
Vi har mottatt støtteerklæring fra Rørleggersvennenes forening i forbindelse med streiken i kommunesektoren. Du kan lese den her [ Les hele saken ]
LO i Bergen med fanemarkering til støtte for de streikende28/05/2010
LO i Bergen og omland arrangerte i dag fanemarkering til støtte for de streikende, både i kommunesektoren og transportsektoren. Alle fanene fra hele spektere av fagforeninger i Bergen viser at en samlet fagbevegelse støtter streikene [ Les hele saken ]
Fagforbundet trapper opp streiken i Bergen28/05/2010
Fagforbundet har i dag levert plassoppsigelse for ytterligere 1100 medlemmer i kommunen. Dette gjelder alle våre medlemmer innen skole og barnehage og idrett blandt annet. Det kommer brev hjem til alle Fagforbundet Bergen sine medlemmer som er tatt ut i denne omgang med informasjon om hvor de skal møte [ Les hele saken ]
STREIK27/05/2010
Vi konstaterer at meklingsmannen ikke har funnet grunnlag for å fremme noen skisse til løsning i LO kommune. Partene står for langt fra hverandre, sier sier leder i Fagforbundet Jan Davidsen, dette betyr at Fagforbundet Bergen går ut i streik fra arbeidstidens begynnelse i morgen 28 mai. De som er tatt ut i streik har fått beskjed om dette, og møter klokken 0800 på samme sted som de fikk beskjed om i brevet/e-posten. [ Les hele saken ]
Pensjonistmøte - SABORG27/05/2010
Fagforbundet Bergen inviterer til fellesmøte for pensjonistene i Fagforbundet Hordaland mandag 7. juni klokken 1800 i rådhuskantinen i Bergen. Innledning ved August Rathke om Sabotasjorganisasjonen under den 2. verdenskrig [ Les hele saken ]
Klare for streik26/05/2010
Fagforbundets hovedstreikekomite i Bergen har nå flyttet ut på Bradbenken 1 og vil være lokalisert der til oppgjøret er i havn. Vi hadde besøk av BA nettopp og [ Les hele saken ]
Side: Nyere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Eldre
 
 
     
DigiMedia