Side: Nyere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Eldre

Fagforbundet har levert inn plassoppsigelse på 700 medlemmer21/05/2010
Fagforbundet leverte i ettermiddag inn plassoppsigelse på 700 medlemmer som taes ut i streik ved arbeidstidens begynnelse torsdag 27 mai hvis ikke meklingen sentralt fører til enighet. [ Les hele saken ]
Vellykket 1 mai feiring i Bergen01/05/2010
I et strålende solskinn ble 1 mai feiringen gjennomført i Bergen i år. Fagforbundets tradisjonelle lunsj samlet over 100 personer, og det var mange tilhørere på Torgalmenningen. Se bilder fra dagen her [ Les hele saken ]
BRUDD i kommunesektoren30/04/2010
Det er brudd i forhandlingene i kommunesektoren. Bruddet skyldes stor avstand mellom LO Kommunes krav og KS tilbud.KS legger rammen i privat sektor til grunn for sitt tilbud,mens LO Kommune hele tiden har påpekt behovet for en større ramme på grunn av ulikheten i sammensetning av yrkesgrupper og den store kvinnedominansen i sektoren. [ Les hele saken ]
Fagforbundet og LO kommune tallfester kravene29/04/2010
LO Kommune tallfester kravene - ingen med full ansiennitet skal tjene mindre enn 320 000 kroner. Vi har vært opptatt av å utforme kravene slik at de samlet bidrar til å øke kvinnelønna, sier Jan Davidsen, forhandlingsleder i LO Kommune. Likelønnsperspektivet ivaretas blant annet gjennom å kreve en utvidelse av ansiennitetsstigene, lønnsmessig uttelling for kompetanse og en kraftig økning av ulempetilleggene [ Les hele saken ]
Fagdager for arkivansatte er utsatt28/04/2010
Fagforbundet - seksjon kontor og administrasjons arkivkonferanse i Oslo nå i mai er utsatt til høsten. Ny invitasjon vil komme [ Les hele saken ]
Undersøkelse om utdanning28/04/2010
Fagforbundet Seksjon kontor og administrasjon kjører fra og med 26. april en undersøkelse på nett om utdanning. Noe av hensikten med undersøkelsen er å kartlegge behovet for etter- og videreutdanning blant seksjonen kontor og administrasjon sine medlemmer [ Les hele saken ]
Velkommen til Fagforbundets VA konferanse28/04/2010
Seksjon samferdsel og teknisk holder fagkonferanse for medlemmer som jobber i vann- og avløpssektoren. Konferansen går av stabelen 9. og 10. juni i Fagforbundets lokaler i Oslo. Det er miljøet som står i fokus på årets VA-konferanse. Vi tar opp noen av utfordringene VA-sektoren møter i forbindelse med klimaendringene, og vi tar opp en del spørsmål som angår arbeidsmiljøet [ Les hele saken ]
Fagforbundet leverte kravsdokument 3 i KS forhandlingene27/04/2010
Forhandlingene i KS-området fortsatte i dag med at LO Kommune og de andre forhandlingssammenslutningene leverte sitt krav nr 3. [ Les hele saken ]
Til alle sekretærer - gratuelerer med dagen27/04/2010
Sekretærens dag. 27. april er en ikke ubetydelig merkedag for verdens sekretærer. Dette er den internasjonale sekretærdagen, som ble innført i 1952. Sekretærdagen ble innført av den Internasjonale organisasjonen for administrasjonspersonell, IAAP. Men den ble overhodet ikke innført for å sikre sekretærene blomster, sjokolade eller andre milde gaver fra sjefen. - IAAP startet ikke denne dagen for å forplikte arbeidsgivere til å gi gaver, men for at de skal verdsette de verdifulle bidragene som gjøres av kontorenes støttepersonell [ Les hele saken ]
Leksehjelp - høring26/04/2010
Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag om nye forskriftsbestemmelser om leksehjelp. For tiden planlegges det leksehjelpsordninger i kommunene for 1.-4.trinn i grunnskolen. I høringen til Utdanningsdirektoratet framkommer en del drøftinger rundt rammene for ordningen som kan være nyttige å ta med seg i det lokale arbeidet [ Les hele saken ]
Ny ungdomsside lansert26/04/2010
Fagforbundet Ungdom har fått ny nettside, der både utseende, brukervennlighet og innhold er nytt.På de nye nettsidene kan du lese om at Fagforbundet er tilstede på Facebook, boligkampanjen til Fagforbundet Ungdom, hvordan fagforeningskamerater i andre land blir behandlet og mye mer. Du kan også finne kontaktinformasjon til ungdomstillitsvalgte i hele landet og lese mer om Fagforbundet Ungdoms standpunkter og arbeid med en rekke saker [ Les hele saken ]
Krisehjelp og sorgarbeid25/04/2010
Fagforbundet Hordaland inviterer til fagdag 7. juni 2010 arrangere fagdag på Hovedbrannstasjonen i Bergen fra klokken 10 - 16. Tema er krisehjelp og sorgarbeid [ Les hele saken ]
Arbeidsmiljøprisen 201023/04/2010
Arrangørene av Arbeidsmiljøkonferansen 2010 er nå klar til å ta imot forslag på kandidater til årets arbeidsmiljøpris. Et overordna kriterium for tildeling av prisen er at det må være et samarbeidstiltak eller et partssammensatt arbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Tiltaket må også kunne stå som et godt eksempel for andre [ Les hele saken ]
Ungdomskveld arrangert19/04/2010
Fagforbundet Bergen Ungdom arrangerte medlemsmøte i kveld hvor det ble servert pizza og brus. Vi fikk i gang en diskusjon om hva ungdommene i foreningen var opptatt av og hvordan vi kunne få flere med på ungdomskvelder. [ Les hele saken ]
Smittevernkurs for renholdspersonell19/04/2010
Hva trenger du som renholdspersonell å vite om smittevern? Kurset er ved Senter for smittevern Helse Bergen den 7 mai på Barneklinikken, og er åpent for alle medlemmer av Fagforbundet. [ Les hele saken ]
Sekretær - kontorkonferansen 201018/04/2010
Vi minner om at i anledning sekretærens dag inviterer Fagforbundet Hordaland til Kontorkonferanse 2010 tirsdag 27. og onsdag 28. april på Grand Hotel Terminus - Konferanserom: Forskjønnelsen. [ Les hele saken ]
Fylkesmester i Helsearbeiderfaget17/04/2010
Behov for lærlinger i helsearbeiderfaget? Her er muligheten til å møte fremtidige lærlinger og ”selge” inn din bedrift som en aktuell læreplass! Kom og stå på stand under fylkesmesterskapet i Helsearbeiderfaget i Hordaland! [ Les hele saken ]
Fase 1 kurs gjennomført16/04/2010
Fagforbundet Bergen har sammen med andre fagforeninger her i Bergensområdet gjennomført tillitsvalgtopplæring, Fase1 denne uken. 15 tillitsvalgte har vært samlet i Sælen kirke hele uken for faglig påfyll. [ Les hele saken ]
1. mai i Bergen 201015/04/2010
Fagforbundet Bergen innviterer alle sine medlemmer til Fagforbundets tradisjonelle 1. mai lunsj i Bergen rådhus klokken 1130. Det serveres spekemat (hot-dog til de minste), og det er muligheter for å kjøpe seg forfriskninger. Les hele programmet for dagen her [ Les hele saken ]
Medlemstreff for medlemmer i barnehager 3 mai13/04/2010
Fagforbundet Bergen inviterer til medlemstreff for alle som arbeider i barnehager. Vi håper å se deg i kantinen på Bergen Rådhus mandag 3. mai kl.18.00. Det vil bli servert mat. [ Les hele saken ]
Medlemstreff for medlemmer i skole 27 april13/04/2010
Fagforbundet Bergen inviterer til medlemstreff for alle som arbeider i skolen. Vi håper å se deg i kantinen på Bergen Rådhus tirsdag 27.april kl.18.00. Det vil bli servert mat [ Les hele saken ]
Taushetsplikt for deg som arbeider med barn og unge 13/04/2010
Kommunal Kompetanse inviterer til dette kurset 1 juni i Bergen. Målgruppen er alle som arbeider med barn og unge innenfor skole, SFO, barnehage, PPT, sosialkontor/barnevern, helsestasjon, skolehelsetjeneste, kultur- og fritidstiltak [ Les hele saken ]
Medlemsmøte for unge medlemmer11/04/2010
Fagforbundet Bergen sitt ungdomsutvalg arrangerer medlemsmøte for medlemmer under 30 år den 19 april klokken 1800 i Folkets Hus. Det blir servert pizza, brus og kaffe [ Les hele saken ]
Varsler kamp i bystyret 09/04/2010
Oppslag i Bergens Tidende vedrørende Byrådets forslag om å leie skolebygg og konkurransemeldingen [ Les hele saken ]
Fagdag for arkivansatte gjennomført08/04/2010
Seksjon kontor og administrasjon (SKA) i Fagforbundet Hordaland og Fagforbundet Hordaland Fylkesforening arrangerte i dag fagdag for arkivansatte. Fullsatt sal og gode forelesere gjorde dette til en spennende dag [ Les hele saken ]
LO Kommunes krav og tilbudet fra KS08/04/2010
Her kan du lese Fagforbundet og LO kommunes krav som ble presentert for KS i dag, samt KS sitt første tilbud under årets kommuneoppgjør. [ Les hele saken ]
Dypt uenige om lokale lønnsforhandlinger07/04/2010
KS' forhandlingsleder Per Sundnes sier til Klassekampen at han ønsker at en stor del av årets oppgjør avgjøres lokalt. Utspillet blir kontant avvist av LO Kommunes leder Klemet Rønning-Aaby. – Vi er grunnleggende uenige, sier han [ Les hele saken ]
Temadag for sykepleiere 06/04/2010
Seksjon helse og Sosial fagforbundet Hordaland inviterer til temadag for Sykepleier. Møte\ temadag er også åpen for deg som sykepleier som kan tenke å høre hva Fagforbundet kan tilby deg som medlem. Temadagen er den 26 mai 2010. [ Les hele saken ]
God påske26/03/2010
Fagforbundet Bergen ønsker alle en riktig god påske. [ Les hele saken ]
Uttalelser fra representantskapet i Fagforbundet Hordaland26/03/2010
Fagforbundet Hordaland sitt representantskap var samlet i Ulvik den 24 og 25 mars. Her vedtok de tre uttalelser, en om pengene vekk fra bussen, miljø og klima og angrepene på normalarbeidsdagen [ Les hele saken ]
Fagforbundet Hordaland Seksjon kontor og administrasjon på facebook25/03/2010
Fagforbundet Hordaland - seksjon kontor og administrasjon har opprettet en egen gruppe på Facebook. Det er bare å melde seg på som tilhenger for de som er aktive på Fjesboka [ Les hele saken ]
Medlemsinfo nr 3 - 201023/03/2010
Fagforbundet Bergen har i dag sendt ut Medlemsinfo. Medlemsinfo er Fagforbundet Bergen sitt e-medlemsblad og sendes på e-post til alle de medlemmene vi har e-postadressen til [ Les hele saken ]
22 mars er verdens vanndag22/03/2010
I 1992 erklærte FN at 22. mars skal være verdens vanndag. Dagen har blitt markert verden over siden 1993. Det overordnede målet for vanndagen er å sette søkelys på tilgangen av ferskvann og fremme en bærekraftig utvikling av ferskvannsressursene. [ Les hele saken ]
Tillitsvalgtinfo nr 8 -201022/03/2010
Informasjonsskriv nr 8 - 2010 er kommet og du kan lese de her [ Les hele saken ]
Fagforbundets hovedkrav20/03/2010
18. mars orienterte Fagforbundet pressen om forbundets hovedkrav til årets tariffoppgjør. Likelønnsføringer vil bli gjennomgående for hele lønnsoppgjøret. Generelle kronetillegg er best for å forhindre for store lønnsforskjeller, sier lederen av Fagforbundet, Jan Davidsen, til NTB. [ Les hele saken ]
Yorkshireskolen 201019/03/2010
Kurset er et tilbud til tillitsvalgte, fortrinnsvis på lokalt nivå, som i sin situasjon som tillitsvalgt opplever et behov for å kunne forstå og gjøre seg forstått på engelsk. Det arrangeres to kurs 10 - 23 oktober og 31 oktober – 13 november [ Les hele saken ]
1 mai 201019/03/2010
LO i Bergen og omland har sendt ut informasjon om årets 1 mai feiring i Bergen. Hovedtalere blir Sture Arntzen og Anne G Strøm-Erichsen, og det blir konsert med Gatas parlament på Torgalmenningen. Hovedparolen blir hev kvinnelønnen - likelønn nå [ Les hele saken ]
Pensjonsreformen i kommunal sektor18/03/2010
disse dager sender NAV ut informasjon ut til alle mellom 62 og 67 år hvilke rettigheter de har til å gå av med pensjon etter at pensjonsreformen blir innført neste år. Det står lite om offentlig tjenestepensjon i dette materiellet og vi har fått utarbeidet utfyllende informasjon som kan benyttes [ Les hele saken ]
Uttalelser fra landstyret i Fagforbundet18/03/2010
Fagforbundets landstyret har hatt møte 17 og 18 mars. Her har de vedtatt flere uttalelser. Du kan lese de her [ Les hele saken ]
Sikkerhet i grøfter18/03/2010
Kommunal Kompetanse inviterer til kurset Sikkerhet i grøfter i Bergen 27. april 2010.Målgruppen er personell som driver med grøftearbeider av ulik art, herunder utskifting av eksisterende anlegg, lekkasjer, ledningsbrudd, nyanlegg m.m. Kurset skal Gi deltakerne kunnskap om hvilke regelverk man må forholde seg til når man skal utføre denne typen arbeid, samt hvordan man kan utføre jobben på en sikker og forsvarlig måte. [ Les hele saken ]
Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon KiD17/03/2010
Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskel-tilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er høy, og tilgangen på ønsket og effektiv behandling er begrenset. De lave kostnadene forbundet med anvendelse av kurset og kurskonseptet innebærer at det er praktisk mulig og ønskelig å tilby KiD i flest mulig kommuner i Norge. For å få dette til, må det utdannes kursledere i kommunene.Kommunal Kompetanse arrangerer teorikurs for å lære opp kursledere i hele landet. Kurset går over 5 sammenhengende dager. Kurset går i Bergen 3 - 7 mai 2010 [ Les hele saken ]
Kom inn å se16/03/2010
I dag var det årets barnehagedag. Årets tema var kom inn å se, og Fagforbundet Bergen markerte dagen ved å besøke flere av barneahagene våre med en liten oppmerksomhet [ Les hele saken ]
Kveldsseminar: Barn og unge med ADHD15/03/2010
Fagforbundet Hordaland, seksjon kirke, kultur og oppvekst inviterer til kveldseminar om barn og unge med adhd. Det finner sted i Bergen rådhus den 12. april. Foreleser er Anne Berit Sandtorv fra Hjellestadklinikken [ Les hele saken ]
Temakurs Ungdom15/03/2010
Den 12-14 mars var 16 unge tillitsvalgte ifra fylkene Rogaland, Sogn og Fjordane og Hordaland samlet til temakurs for Ungdom hvor de flotte ungdommene gikk igjennom grunnleggende organisasjonsopplæring for ungdom. Tema om hvordan Fagforbundet er bygd opp, hvem den ungdomstillitsvalgte samarbeider med, prinsipp og handlingsmprogram og media. [ Les hele saken ]
SST nytt11/03/2010
Seksjon samferdsel og tenkisk, sentralt, er kommet med et nytt nyhetsbrev. Du kan lese det her [ Les hele saken ]
Medlemsmøte på Arna Helseheim09/03/2010
Fagforbundet Bergen avholdt, sammen med vår lokale tillitsvalgte Erik Hals, medlemsmøte for medlemmene våre på Arna helseheim i ettermiddag. Tema var den økonomiske situasjonen på helseheimen, og valg av tillitsvalgte. Les mer om medlemsmøtet, og se bilder her [ Les hele saken ]
Vi er ikke bremseklosser09/03/2010
Helsebyråd Meyer burde heller ta tak i deltidsproblematikken enn å angripe fagforeningene, sier Lillian Vangberg, åsabu og leder av Fagforbundet Bergen til Åsane Tidende.I et debattinnlegg i Dagens Næringsliv forrige uke gikk helsebyråd Christine B. Meyer (H) sterkt ut mot ordningen der fagforbundene godkjenner alternative arbeidstidsordninger for ansatte innenfor pleie og omsorg. Vangberg stiller seg uforstående til byrådens frustrasjon til avisen [ Les hele saken ]
Faggruppe 1 for Havneansatte hadde møte i februar08/03/2010
På møtet ble det blant annet lagt planer for en havnekonferanse for Fagforbundets medlemmer til høsten. Les referatet fra møtet her [ Les hele saken ]
Gratulerer med dagen08/03/2010
I dag på den internasjonale kvinnedagen gratulerer vi alle med dagen. [ Les hele saken ]
Grunnkurs i turnusplanlegging05/03/2010
Kommunal Kompetanse inviterer til grunnkurs i turnusplanlegging. Kurset vil bli holdt på Vitalitetssenteret i Bergen 26 - 27 arpil på dagtid. Målet med kurset er å lære metode for å sette opp turnusplaner og forstå turnusplaner som et viktig styringsdokument i henhold til mål, økonomistyring og arbeidsmiljø [ Les hele saken ]
Side: Nyere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Eldre
 
 
     
DigiMedia