Kurs / Konferanser  
 
Side: Nyere 1 2 3 4 5

Organisasjonsrettede kurs våren 200622/01/2006
Fagforbundet Hordaland har kommet med kurskatalogen for våren 2006. [ Les hele saken ]
Kurs for tillitsvalgte og styrerepresentanter i kommunale foretak18/01/2006
Fagforbundet Hordaland arrangerer kurs for tillitsvalgte og ansattrepresentante i kommunale foretak i Bergen kommune i begynnelsen av mars [ Les hele saken ]
Yrkeskonferanse om den nye arbeidsmiljøloven14/01/2006
Fagforbundet Hordaland arrangerer yrkeskonferanse om den nye arbeidsmiljøloven 21 og 22 februar i Bergen kongressenter. [ Les hele saken ]
Innføringskurs i coaching08/01/2006
Fagforbundet Hordaland - Seksjon Kontor og administrasjon arrangerer ett nytt innføringskurs i coaching 15 og 16 februar i Bergen [ Les hele saken ]
Innføringskurs i Coaching22/11/2005
De senere årene har fokus på utvikling av humankapitalen i bedrifter/organisasjoner ført til at coaching-/veiledningskompetanse er blitt etterspurt av stadig flere målgrupper. Seksjon kontor og administrasjon arrangerer kurs over 2 dager, 17. og 18. november 2005 i Bergen, nærmere bestemt i Scandic Amfi i Magnus Barfotsenteret. [ Les hele saken ]
Konferanse - Elektronisk saksbehandling - Utbygging i strandsonen07/11/2005
Fagforbundet Hordaland inviterer til 2 dagers konferanse i Bergen for ansatte i Plan- Byggesak og Teknisk etat, der det settes fokus på elektronisk saksbehandling og utbygging i strandsonen [ Les hele saken ]
Etiske dilemma og helsefremmede arbeidsplasser?05/10/2005
Alle 4 seksjonene i Fagforbundet Hordaland går sammen og arrangerer felles fagdag i Bergen, nærmere bestemt Scandic Amfi (Bergen Kino), onsdag 2. november kl. 0930 - 1600. [ Les hele saken ]
Kurs i prestasjonsferdigheter25/09/2005
Kurset tar sikte på å tilføre deltakerne ”matnyttig” kunnskap, innsikt i og forståelse for forberedelse, arbeidsmetoder og presentasjonsformer, samt opparbeide egen trygghet i rollen som informatør / foreleser / veileder. [ Les hele saken ]
Yrkeskonferanse om lønnsutvikling, omstilling og kompetanse06/04/2005
Seksjon kontor og administrasjon arrangerer yrkeskonferanse om lønnsutvikling, omstilling og kompetanse på Scandic Hotell Bergen City mandag 25. – tirsdag 26. april 2005 . Målgruppe for konferansen er Seksjonsledere, seksjonstillitsvalgte, tillitsvalgte og ledere. [ Les hele saken ]
Arbeid i AMU07/03/2005
Kommunal kompetanse arrangerer seminar i hvordan arbeide og utvikle AMU og andre partssammensatte utvalg [ Les hele saken ]
Samfunnet satt under press02/03/2005
LO-Kommune og LO-Stat i Hordaland inviterer til seminar 7 april 2005. [ Les hele saken ]
Konferanse om alternativet til konkurranseutsetting.02/03/2005
Fagforbundet Hordaland - seksjon samferdsel og teknisk arrangerer konferanse i april [ Les hele saken ]
Pensjonisttur til Estland og Latvia02/03/2005
Fagforbundet Hordaland arrangerer pensjonistur til Estland og Latvia i månedskiftet august-september [ Les hele saken ]
Yorkshireskolen 200521/02/2005
Årets Yorkshireskole går går fra 30. oktober – 12. november 2005 i England. [ Les hele saken ]
Fagdag om ferieloven17/02/2005
Fagforbundet Hordaland Seksjon Kontor og adminstrasjon arrangerer fagdag i ferieloven og ferieplanlegging [ Les hele saken ]
Organisasjonsrettede kurs våren 200515/02/2005
[ Les hele saken ]
Yrkeskonferanser og fagdager våren200514/02/2005
Kurskatalogen som viser hvilke yrkesfaglige kurstilbud Fagforbundet Hordaland - seksjon kontor og administrasjon vil gi våren 2005 er kommet. [ Les hele saken ]
Pensjonering eller fremdeles yrkesaktiv?18/01/2005
Markedets suverent beste kurs for deg som vurderer å start på din 3.dje karriere (det arbeidsfrie liv) ! Norges beste førelesarar, 3 dager - 2 overnattinger på RICA Brakanes hotel, Ulvik -til ein uslåeleg pris. [ Les hele saken ]
FAGDAG FOR LEDERE OG TILLITSVALGTE11/01/2005
Fagforbundet Hordaland Seksjon kontor og administrasjon arrangerer fagdag for ledere og tillitsvalgte mandag 7. februar 2005 på Haukeland Universitetssjukehus. Tema: Ledelse, Konflikthåndtering, Medarbeidersamtaler/Samtaler med medarbeidere. Foreleser: Sverre Fauske, Helse Bergen. [ Les hele saken ]
YRKESKONFERANSE ØKONOMI OG ØKONOMISTYRING07/01/2005
Yrkeskonferanse – økonomi og økonomistyring tirsdag 15. – onsdag 16. februar 2005, Scandic Hotell Bergen Airport. [ Les hele saken ]
Yrkeskonferanse for ansatte med publikumsrelaterte oppgaver11/11/2004
Fagforbundet Hordaland arrangerer sammen med KK Yrkeskonferanse for ansatte ved servicesentra, ekspedisjoner og andre med publikumsrelaterte oppgaver. [ Les hele saken ]
YRKESKONFERANSE ADM. ANSATTE24/08/2004
[ Les hele saken ]
Organisasjonsrettede kurs20/06/2004
Fagforbundet i Hordaland sin kurskatalog for høsten 2004 er kommet. [ Les hele saken ]
Arbeidsmiljørett og praktisk HMS arbeid på arbeidsplassen10/06/2004
[ Les hele saken ]
Kurs i forhandlingsteknikk14/04/2004
[ Les hele saken ]
DAGSKONFERANSE14/04/2004
EU-utvidelsen, sosial dumping, pensjon og Arbeidslivslovutvalget [ Les hele saken ]
Arbeidsmiljørett med særlig vekt på arbeidsmiljøloven § 1224/01/2004
Kommunal kompetanse arrangerer kurs i arbeidsmiljøloven [ Les hele saken ]
Side: Nyere 1 2 3 4 5
 
 
     
DigiMedia