Side: Nyere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Eldre

Strålende dag på Bergen rådhus05/11/2009
Fagforbundet Bergen har i dag hatt stands på Bergen rådhus, og besøkt forskjellige avdelinger rundt om kring i huset. Rådhuset i Bergen er en stor kontorarbeidsplass, og mange av disse er selvsagt medlem i Fagforbundet Bergen. [ Les hele saken ]
Duppeditter er små miljøbomber05/11/2009
Operasjon duppeditt er Norges største miljødugnad. Altfor mange kasserte duppeditter havner i restavfallet, og derifra sprer miljøgiftene seg ut i naturen [ Les hele saken ]
LOs studentkonferanse 201005/11/2009
LOs nestleder Tor- Arne Solbakken inviterer til studentpolitisk konferanse på Folkets Hus, Oslo 14.januar 2010. [ Les hele saken ]
Kommunikasjon i møte med publikum04/11/2009
Fagforbundet Hfk, avd. seksjon kontor og administrasjon vil i samarbeid med Kommunal Kompetanse arrangere kurset Kommunikasjon i møte med publikum. Kurset er for de som møter publikum, kunder o.l som kommer med krav og som mener de har rett på noe. Foreleser er Eli Karin Yndestad [ Les hele saken ]
Landsdekkende konferanse for barnepleiere04/11/2009
Fagforbundet arrangerer landsdekkende konferanse for barnepleiere. Storefjell Resort Hotell, Gol. 21. - 23. april 2010 [ Les hele saken ]
Medlemsrekord igjen03/11/2009
Det er igjen medlemsrekord i antall medlemmer i Fagforbundet, både totalt og antall yrkesaktive. Fagforbundet har nå totalt 309 491 medlemmer, herav 202 774 yrkesaktive medlemmer. Også Fagforbundet Bergen øker i medlemstall og ble denne måneden den største fagforeningen i Fagforbundet Hordaland. [ Les hele saken ]
E-forvaltningskonferansen 201003/11/2009
Fagforbundet og Kommunal Kompetanse har gleden av å invitere til E-forvaltningskonferansen 2010. Konferansen setter fokus på digitalisering av offentlig forvaltning, og tar blant annet for seg forskrift om universell utforming av IKT, hvordan Offentleglova regulerer IKT og nye regler for databaseinnsyn i arkivet. Man vil også gå inn på elektronisk forvaltning og informasjonssikkerhet samt styring av forvaltningen [ Les hele saken ]
Dag 1 av forbundsuken 200902/11/2009
Fagforbundet har denne uken sin årlige forbundsuken. Denne uken skal Fagforbundet Bergen besøke en rekke av sine arbeidsplasser og treffe medlemmene. I dag kan du lese litt om arbeidsplassbesøk på MOKS, Damsgård skole og Olsvik skole [ Les hele saken ]
Vellykket konferanse om styring i offentlig sektor30/10/2009
Fagforbundet og Universitetet i Bergen holdt en samarbeidskonferanse om styring i offentlig sektor på Grand Terminus den 22.-23. oktober. Konferansen tok blant annet for seg ulike styringsmodeller, interkommunalt samarbeid (selskapssyken) og ulike reformer og reformtradisjoner [ Les hele saken ]
Tillitsvalgtinfo nr 25 - 200929/10/2009
Informasjonsskriv nr 25 fra de hovedtillitsvalgte i Bergen kommune er nå kommet ut. Du kan lese informasjonsskrivet her [ Les hele saken ]
Konferanse for ansatte i PBL-barnehager 10. - 11. desember i Oslo29/10/2009
Fagforbundet inviterer til gratis konferanse for våre medlemmer som er ansatt i PBL-barnehager. Konferansen avholdes på Hotel Bristol i Oslo sentrum. Programmet omfatter både organisatoriske og yrkesfaglige tema.Erfaringer viser at det er stor etterspørsel etter skolering innenfor PBL-området. En av målsettingene ved denne konferansen er å danne nettverk over hele landet for ansatte i PBL-barnehager. [ Les hele saken ]
Fagforbundet Hordaland er rasismefri sone28/10/2009
Fagforbundet Hordaland og Norsk Folkehjelp har idag undertegnet avtale som erklærer Fagforbundet Hordaland og forbundets lokaler som rasismefri sone. Åse Sælensminde fra Norsk Folkehjelp var tilstede på Fagforbundet Hordalands representantskapsmøte og orienterte om hva det innebærer å inngå avtale om Rasismefri Sone. [ Les hele saken ]
Nettsted om morsmålsopplæring27/10/2009
Utdanningsdirektoratet har nå åpnet et nettsted om morsmålsopplæring. Her finnes informasjon og ideer til opplæring av språklige minoriteter på mange språk [ Les hele saken ]
Utvidet bruk av egenmelding ved sykdom på grunn av influensa A27/10/2009
Felles uttalelse fra Regjeringen og arbeidslivets parter: Som følge av spredningen av Influensa A (H1N1) oppfordres alle virksomheter til midlertidig å tillate bruk av utvidet egenmelding ved egen eller barns sykdomsfravær som følge av Influensa A [ Les hele saken ]
Nytt hefte SFO/skole26/10/2009
Fersk fra trykken har det kommet et nytt hefte for tillitsvalgte og ansatte i SFO/skole. Det inneholder argumenter for økt mangfold og allsidig kompetanse i en lengre skoledag [ Les hele saken ]
Foreslår ekstraordinært likelønnsoppgjør til våren23/10/2009
Fagforbundet mener at likelønnspotten kan fordeles i et ekstraordinært oppgjør etter hovedoppgjøret sommeren 2010. - Fordelingen må være opp til partene. Lik lønn mellom kvinner og menn lar seg ikke løse ved å satse på én yrkesgruppe, understreker AU-medlem Jan Helge Gulbrandsen [ Les hele saken ]
Trusler og vold på arbeidsplassen22/10/2009
Trusler og vold på arbeidsplassen (veileder og arbeidsbok) er et verktøy for arbeidsgivere som setter voldsproblematikken på dagorden [ Les hele saken ]
OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Etikk og kommunikasjon i saksbehandlingen22/10/2009
Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving slik at du kan utføre jobben din bedre og mer effektivt?Nå kan Kommunal Kompetanse i samarbeid med Høgskolen i Hedmark tilby deg studiet du har behov for. Dette er modul 3 i studiet Offentlig saksbehandling. Offentlig saksbehandling består av 3 moduler med til sammen 30 studiepoeng. Oppstartsdato er i Bergen 4-5 mars 2010, og påmeldingsfristen er 1. desember 2009. Faglig ansvarlig er Høgskolen i Hedmark [ Les hele saken ]
Nytt rundskriv om fysisk aktivitet på 5.-7.trinn i grunnskolen 21/10/2009
Rundskrivet utdyper betsemmelsen i forskriften til opplæringsloven om denne aktiviteten. I rundskrivet får du vite mer om blant annet formål og virkeområde, innhold, omfang og organisering [ Les hele saken ]
Tillitsvalgtinformasjon nr 24 - 200921/10/2009
Informasjonsskriv nr 24 fra de hovedtillitsvalgte i Bergen kommune er ute igjen med en mengde tilbud om kurs og konferanser. Du kan lese skrivet her [ Les hele saken ]
Vederlagsberegning for opphold i institusjon21/10/2009
Kommunal Kompetanse tilbyr dette kurset i vederlagsbergning for opphold i institusjon, og målgruppen er personell som har ansavar og oppgaver i henhold til forskrift for vederlagsberegning for opphold i institusjon. Formålet med kurset er å bidre til at offentlige saksbehandlere beregner korrekt vederlag for beboere [ Les hele saken ]
Kommunal Kompetanse: Kurs om sosial kompetanse i Bergen 20/10/2009
Hvordan forebygge problemadferd hos barn og unge? Målgruppe: Skole- og barnehageansatte, helsepersonell, barnevernansatte og andre som arbeider med barn og ungdom [ Les hele saken ]
Fagdag for arkivpersonell20/10/2009
Fagforbundet Hordaland inviterer til en spennende fagdag for arkivpersonell fredag 6 november på Hotell Terminus i Bergen. Fagdagen er gratis for medlemmer av Fagforbundet. Les hele invitasjonen her [ Les hele saken ]
Grunnkurs Turnus i Bergen 19 - 20 november20/10/2009
Kommunal Kompetanse inviterer pånytt til grunnkurs i turnusplanlegging i Bergen 19 til 20 november. Dette eret godt utprøvd og kvalitetssikret kurs som kan. Kurset er for ansatte som arbeider med/ har ansvar for turnusplanlegging ved institusjoner og åpen omsorg, og tillitsvalgte ved institusjoner/ virksomheter der en arbeider i turnus [ Les hele saken ]
Forhåndsvarsel - konferanse for barnehageansatte og tillitsvalgte i PBL-området19/10/2009
10.-11.desember 2009 arrangeres en konferanse for ansatte og tillitsvalgte med ansvar for PBL-området. Det vil være aktuelle faglige temaer om barnehage og organisasjon. Nærmere informasjon kommer når programmet er klart [ Les hele saken ]
HELFO har åpnet nettsider19/10/2009
Torsdag 15. oktober presenterer Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) sitt nye nettsted. På nettsidene www.helfo.no finner privatpersoner, helsepersonell og andre informasjon om helserettigheter, stønadsordninger og regelverk. Nettsidene inneholder også selvbetjeningsløsningene for å bytte fastlege og bestille [ Les hele saken ]
Hele bransjen jubler for Vaktmesterfagbrev!19/10/2009
Byggenæringen har store forpliktelser når det gjelder energi og miljø i bygg, og dette vii bli enklere å oppnå når vi får drfitere med formell kompetanse, sier Mats Eriksson i VKE, og får støtte fra Fagforbundets faggruppeleder, Ragnar Johansen [ Les hele saken ]
Minner om kveldens ungdomsmøte19/10/2009
Fagforbundet Bergen sitt ungdomsutvalg inviterer alle unge medlemmer (under 30 år) til medlemsmøte i Bergen rådhus mandag 19 oktober klokken 1800 for å diskutere lønn og tariff [ Les hele saken ]
Fagforbundets ungdomskonferanse 200918/10/2009
Fagforbundet Ungdom har denne uken avholdt den 4 Ungdomskonferansen i Oslo. Dette har vært 3 dager fyllt med masse spennede debatter og innlegg om hva vi skal jobbe videre fremover med. Fagforbundet Bergen Ungdom var godt representert på konferansene med Ungdomstillitsvalgt Øyvind Nilsen og Bente Økland begge to sitter i Ungdomsutvalget i Fagforbundet Hordaland [ Les hele saken ]
Programmet for Internasjonal uke er klart17/10/2009
Årets uke er den mest omfattende i rekken av Internasjonale Uker i Bergen. Programmet inneholder over 80 ulike arrangementer. NB. Noen av arrangementene er det frist for påmelding, og begrenset antall deltaker på. Du kan selvsagt lese programmet her [ Les hele saken ]
Stå opp mot fattigdom!16/10/2009
16. - 18. oktober er det globale aksjonsdager for å bekjempe verdens fattigdom. Sentralt står FNs tusenårsmål, der mål nummer én er å utrydde ekstrem fattigdom og sult. Nå kan du stå opp mot fattigdom gjennom et globalt opprop på nett. [ Les hele saken ]
Tillitsvalgtinformasjon nr 23-200916/10/2009
Informasjonsskriv nr 23 fra de hovedtillitsvalgte i Bergen kommune er kommet ut, og du kan selsvagt lese det her [ Les hele saken ]
Møte i faglig råd Service og samferdsel15/10/2009
Tirsdag var det møte i faglig råd Service og samferdsel. Dagsorden for møtet var blant annet orienteringssaker om formidlingssituasjonen av lærlinger per 1. september, fagvalg i videregående skole, studie av fag- og yrkesopplæringen og referat fra møte i SRY [ Les hele saken ]
Omsorg ved livets slutt15/10/2009
Fagforbundet Hordaland ved seksjon helse og sosial arrangerer fagdag i bergen i samarbeid med Verdighetssenteret fagdag med tema omkring omsorg ved livets slut i Bergen den 17 november [ Les hele saken ]
Samarbeid gjør frisk15/10/2009
Stadig flere bekymrer seg over sykefraværstallene. Det framstilles som om lite gjøres for å stoppe og reversere denne utviklingen. Dette mener Fagforbundet er feil. Kvalitetskommuneprogrammet, som bygger på nasjonalt - og lokalt trepartssamarbeid i 138 kommuner og bydeler har startet et systematisk sykefraværs-/nærværsarbeid. Foreløpig er samlet årlig besparelse på knappe 300 millioner kroner [ Les hele saken ]
Linn gjenvalgt som ungdomsleder14/10/2009
Fagforbundet avholder denne uken sin landskonferanse for ungdom. Linn Hemmingsen (29) ble enstemmig gjenvalgt som leder av Fagforbundets sentrale ungdomsutvalg og vi i Fagforbundet Bergen gratulerer [ Les hele saken ]
Minner om dagens medlemsmøte i seksjon helse og sosial14/10/2009
Fagforbundet Bergen inviterer alle sine medlemmer i seksjon helse og sosial til medlemskveld på Bergen Rådhus onsdag 14 oktober.Nyvalgt nestleder i seksjon helse og sosial sentralt Raymond Turøy vil delta på møtet. Tema vil være Tariff og seksjonsarbeid. Les hele innkallingen her [ Les hele saken ]
Minner om medlemsmøte om Tariff i SKKO14/10/2009
Fagforbundet Bergen SKKO inviterer til medlemmer i seksjonen innen kultur og oppvekst onsdag 14. oktober klokken 1800 i rådhuskantinen i Bergen. Hovedtema er hva vi skal kreve i lønnsoppgjøret 2010. Du kan lese hele innkallingen her. [ Les hele saken ]
Statsbudsjettet: Mot heldagsskole13/10/2009
Med statsbudsjettet for 2010, kommer enda en timetallsøkning på barnetrinnet og gratis leksehjelp til alle i småskolen . - Her ser vi konturene av en ny og helhetlig utvidet skoledag, sier leder i Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas [ Les hele saken ]
Gratis fagkonferanse om samfunnsplanlegging på Ås 2.-3. desember13/10/2009
Fagforbundet og Universitetet for miljø og biovitenskap inviterer til fagkonferanse om samfunnsplanlegging 2.-3. desember. Konferansens tema er blant annet klimatilpasning, bærekraftig infrastruktur/energisystemer, økning i flomskader og forurensningsutslipp som følge av klimaendringer, klimapåkjenninger på bygninger og krav til bygg i den nye plan- og bygningsloven [ Les hele saken ]
Statsbudsjettet 2010: Fornøyd med satsing på kommunene 13/10/2009
Fagforbundet er fornøyd med at det fortsatt satses stort på velferdsoppgavene. - Folk kommer til å merke at kommunene nå får mer enn de rødgrønne lovet før valget. Det er bra og det trengs. sier lederen av Fagforbundet, Jan Davidsen [ Les hele saken ]
Statsbudsjettet 2010: Førstekommentar fra LO13/10/2009
Det er nødvendig fortsatt å ha hovedfokuset på sysselsettingsutfordringen. Krisehåndteringen har vært en suksess. Vår ledighet var i utgangspunktet lavest. Den har også økt minst, men det er for tidlig å betrakte krisa som over [ Les hele saken ]
Vi minner om dagens tariffmøte for medlemmer i SST13/10/2009
Fagforbundet Bergen - seksjon samferdsel og teknisk arrangerer Tariffmøte i ettermiddag - tirsdag 13 oktober klokken 1600 i rådhuskantinen i Bergen. Les hele innkallingen her [ Les hele saken ]
Tariffmøte SKA gjennomført12/10/2009
Fagforbundet Bergens første seksjonsmedlemsmøte ble gjennomført i ettermiddag da seksjon kontor og administrasjon avholdt sitt tariffmøte. God diskusjoner preget møtet, både karriereveier, pensjon stod på deltakernes dagsorden utenom det rent kronemessige. [ Les hele saken ]
Nyhetsbrev nr 5 - SKA Hordaland12/10/2009
Fagforbundet Hordaland - seksjon kontor og administrasjon (SKA) er ute med sitt 5 nyhetsbrev i år. Du kan laste ned og lese nyhetsbrevet her [ Les hele saken ]
Minner om medlemsmøte om tariff for SKA mandag 12 oktober11/10/2009
Vi minner om mandagens medlemsmøte for alle SKA medlemmene i Fagforbundet Bergen. Fagforbundet seksjon Kontor og Administrasjon inviterer alle medlemmer i seksjonen til medlemsmøte i rådhuskantinen mandag 12 oktober klokken 1630 [ Les hele saken ]
Fagforbundets seksjonskonferanser gjennomført08/10/2009
Fagforbundet har siden tirsdag denne uken avholdt seksjonskonferanser på Gardermoen. Fagforbundet Bergen var godt reprensentert på seksjonskonferansene [ Les hele saken ]
Byggdriftefaget har fått sitt fagbrev07/10/2009
Byggdriftefaget har fått sitt fagbrev! Meldingen ble tatt i mot med stor applaus på Seksjon samferdsel og teknisks landskonferanse på Gardermoen i dag [ Les hele saken ]
Tydelig rødgrønn politikk (Pressemelding fra Fagforbundet)07/10/2009
Helheten i regjeringserklæringen er klart rødgrønn. Soria Moria 2 gir løfter om fortsatt satsing på offentlig helse og velferd, kommunene og arbeidstakernes rettigheter, slår leder i Fagforbundet Jan Davidsen, fast [ Les hele saken ]
Åpne standarder05/10/2009
Fra 1. januar 2010 skal alle offentlige nettsteder obligatorisk ha åpne format. Dette er veldig bra. Over tid vil det bety at man kan nå alle de digitale offentlige tjenester med et hvilket som helst system [ Les hele saken ]
Side: Nyere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Eldre
 
 
     
DigiMedia