Side: Nyere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Eldre

Tillitsvalgtinfo nr 22 - 200903/10/2009
Informasjonsskriv nr 22 fra de hovedtillitsvalgte i Bergen kommune er nå kommet ut. Infoskrivet kan du selvsagt lese her [ Les hele saken ]
Energibruken i bygg skal ned30/09/2009
Kommunal- og regionaldepartementet melder om at byggebransjen må forberede seg på tøffere energikrav i årene som kommer. For å nå målene i klimaforliket, må vi stramme inn kravene til energiforsyning i bygg minst hvert femte år fremover, sa statsråd Magnhild Meltveit Kleppa da hun åpnet ”Bygg reis deg”-messen på Lillestrøm [ Les hele saken ]
Faggruppe havn har hatt møte29/09/2009
Faggruppe 1 for havneansatte hadde møte i Oslo 15. og 16. september. Her er et konsentrert referat fra møtet [ Les hele saken ]
Fagdag Krisehjelp og sorgarbeid28/09/2009
Fagforbundet Hordaland SKKO arrangerer fagdag på Terminus i Bergen den 26. oktober. Foreleser er prest og kompetanserådgiver John Grimsby [ Les hele saken ]
Gi ditt nei til atomvåpen28/09/2009
Fagforbundet oppfordrer sine medlemmer til å støtte opp om underskriftskampanjen for et generelt forbud mot atomvåpen [ Les hele saken ]
Uttalelser fra Landstyremøtet 24. september 200925/09/2009
Fagforbundets Landstyre har vedtatt tre uttalelser. En om at vi forventer at Soria Moria-erklæringens hovedretning videreføres og en om klima og en om Palestina [ Les hele saken ]
Læringsdagene for voksne 200925/09/2009
19. til 25. oktober arrangeres læringsdagene for voksne med aktiviteter over hele landet.Læringsdagene for voksne er en nasjonal kampanje for å vise mangfoldet av tilbud på fagfeltet og å motivere voksne til læring og utdanning [ Les hele saken ]
Tillitsvalgtinfo nr 21 - 200924/09/2009
Informasjonsskriv nr 21 fra de hovedtillitsvalgte i Bergen kommune er nå sendt ut. Du kan selvsagt lese dette her på våre sider [ Les hele saken ]
Fagforbundet Bergen får kontor i Folkets Hus24/09/2009
Fagforbundet Bergen har nå inngått leieavtale med Folkets Hus og flytter inn der. Kontorene våre blir i 3. etasje og ut mot Engensenteret. [ Les hele saken ]
Informasjonsmøte for høyskoleutdannede/ledere i Bergen23/09/2009
Fagforbundet Bergen inviterer til et møte i Bergen Rådhus, rom 224, 2. etg. mandag 5. oktober kl. 16.30 hvor vi ønsker å informere og få informasjon fra ledere med personalansvar [ Les hele saken ]
Fylkesnytt nr 7 - 200923/09/2009
Fylkesnytt nr. 7 er nå sendt ut til alle fagforeninger og kan leses her. [ Les hele saken ]
Bybudsjettet 201021/09/2009
Byrådet i Bergen la i formiddag frem sitt budsjettforslag for 2010 (økonomiplan 2010 - 2013) i bystyret. Av positive trekk er økt inntak av lærlinger i kommunen og potten på 10,8 millioner til økt viderutdanning. Av negative sider ser vi at økte satser på SFO og økte egenandeler for de eldre prioriteres samtidig som eiendomskattekuttet fra i fjor forsatt gjennomføres. [ Les hele saken ]
ILO i dag og i fremtiden18/09/2009
Vi minner om at LO i Bergen og omland har gleden til å invitere til en jubileumskonfernse ifbm ILO sitt 90 års jubileum. Med innledere som Jonas Gahr Støre, Yngve Hågensen, Trine Lise Sundnes mfl så vil dette bli en av de mest spennende konferansene i Bergen i år. [ Les hele saken ]
Seksjonskonferanse i Ulvik 16 - 17 september17/09/2009
Fagforbundet Hordaland arrangerte seksjonskonferanse for alle fire seksjonene i Ulvik denne uken. Her var det seksjonstillitsvalgte fra hele Hordaland samlet til to dager med faglig påfyll [ Les hele saken ]
Konferanse om styring i offentlig sektor 22.-23. oktober 200917/09/2009
Vi minner om at Fagforbundet og Universitetet i Bergen inviterer til konferanse om styring i offentlig sektor 22.-23. oktober. Sentrale tema for konferansen er kommunen som organisasjon og styringsmodeller i offentlig sektor [ Les hele saken ]
LO's samfunnsnotat nr 10 - Blikk på Norden16/09/2009
LO's samfunnsnotat nr 10 har et blikk på Norden. Du kan lese notatet her [ Les hele saken ]
Ny veileder om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning 16/09/2009
Veiledningsheftet skal bidra til å sikre at barn og unge får oppfylt sine rettigheter etter opplæringsloven kapittel 5. Dette forutsetter at de som arbeider med spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning har en riktig og felles forståelse av regelverket og en felles referanseramme, melder Utdanningsdirektoratet [ Les hele saken ]
Gratulerer med valgseieren til de rød-grønne15/09/2009
Valgresultatet er nå klart, de rød-grønne har fått fornyet mandat av velgerne. Velgerne har sagt at de ønsker 4 nye år med rød-grønn politikk, og det er vi selvsagt fornøyd med sier leder i LO i Bergen og omland Ørjan Myrmel og leder av Fagforbundet Bergen - Lillian Vangberg [ Les hele saken ]
Langturnus og debattinnlegg14/09/2009
Bergens Tidende hadde en reportasje om langturnus 4. september og en leder 5. september som de konsern- og hovedtillitsvalgte i Fagforbundet i Bergen har reagert på. Etter mye om og men har leserbrevet i dag kommet igjennom og står på trykk i Bergens Tidende. Du kan lese leserbrevet her også [ Les hele saken ]
Nærværsdagene over for denne gangen11/09/2009
I dag var siste dag av nærværsdagene til Bergen kommune. I 14 dager har over 200 arbeidsmiljøgrupper (AMG) vært samlet i Grieghallen for å få inspirasjon og opplæring til å få opp nærværet i Bergen kommune. [ Les hele saken ]
Frokostaksjonen vel gjennomført11/09/2009
Grytidlig i dag morges stilte Fagforbundet Bergen opp for å dele ut frokostpakker til busspassasjerer i Bergen sentrum. Aksjonen var særdeles vellykket i år også, og det var bare blide mennesker å se [ Les hele saken ]
Dugnad med pakking av frokoster10/09/2009
Fagforbundet Bergen skal i morgen tidlig dele ut 1.700 frokostpakker til byens befolkning. I den forbindelse var det i kveld en formidabel dugnadsinnsats i Folkets Hus. Bilder fra dugnaden kan sees her [ Les hele saken ]
Kaffekurset ergonomi på arbeidsplassen vel gjennomført10/09/2009
SKA- nettverket for Fagforbundets foreninger i Bergen arrangerte kaffekurs i ergonomi for kontorarbeidsplassen og medlemsmøte på Engensenterets kantine. [ Les hele saken ]
Folk flest imot privatisering09/09/2009
En undersøkelse som Opinion AS har gjort på oppdrag av Magasinet Aktuell viser liten oppslutning i befolkningen for at private aktører skal overta det som i dag hovedsakelig drives som offentlige tjenester [ Les hele saken ]
Svekkelse av normalarbeidsdagen08/09/2009
Fagforbundet hadde i går en annonse på trykk i en rekke av landets aviser, med argumenter i valgkampen for saker vi mener er viktige. Det dreier seg om arbeidsmiljøloven, midlertidige ansettelser og retten til heltid [ Les hele saken ]
Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon08/09/2009
Utdanningsdirketoratet har utarbeidet en veileder om hvordan regelverket skal forstås når det gjelder minoritetsspråklige elevers opplæringssituasjon [ Les hele saken ]
Ernas udemokratiske maktliste06/09/2009
Vanlige arbeidsfolk som er organisert i LO er visst det største demokratiske problemet i Norge. Vi har hvert fall havnet på førsteplass på listen over de som skal miste makt hvis Erna Solberg og Høyre vinner valget skriver leder i LO i Bergen og omland og nestleder i Fagforbundet Bergen Ørjan Myrmel i dette innlegget som står i dagens BA [ Les hele saken ]
Arbeidsmiljøkonferansen 200905/09/2009
Arbeidsmiljøkonferansen skal være den 20. og 21. oktober i Ulvik og er den 20. i rekken. Dette året setter vi fokus på sykefravær og ledelse. Programmet kan du lese og laste ned her [ Les hele saken ]
Gratis økonomiseminar ved Høgskolen i Bodø 26.-27. oktober 200904/09/2009
Fagforbundet og Høgskolen i Bodø arrangerer i fellesskap en konferanse i Bodø 26. - 27. oktober om krav og utfordringer ved offentlig økonomiforvaltning. Konferansen retter seg spesielt mot ansatte i økonomistillinger, ledere, tillitsvalgte og studenter [ Les hele saken ]
Samarbeidskonferanse Samfo -LO04/09/2009
Fellestiltakene i samarbeid med Fagforbundet og SAMFO inviterer de lokale parter (ledelsen og tillitsvalgte) til samarbeidskonferanse med hovedfokus: - spillereglene for samarbeid etter lov - og avtaleverk. - Samarbeidskultur og kommunikasjon. [ Les hele saken ]
Arbeidsplassbesøk i hjemmesykepleien i Fyllingsdalen03/09/2009
Fagforbundet Bergen hadde i dag arbeidsplassbesøk til hjemmesykepleien i Fyllingsdalen, Oasengruppen. Leder Lillian Vangberg og hovedtillitsvalgt for helse og omsorg - Reidun Rosnes var ute å snakket med medlemmer [ Les hele saken ]
Lærlingedag i Bergen kommune03/09/2009
Bergen kommune arrangerte i dag presentasjonsdag for alle nye lærlinger i kommunen på Bryggen Museum. Fagforbundet fikk presentert seg og hadde stands på dagen. [ Les hele saken ]
Fagforbundet Bergen på standsaksjon i dag også03/09/2009
Også i dag har Fagforbundet Bergen sammen med LO i Bergen og omland stått på stand på Vestkanten. [ Les hele saken ]
Kommunal 09: Utdanningslinja - svaret på fremtidens kompetansebehov02/09/2009
Det er en klar sammenheng mellom det å ta utdanning og bli en del av arbeidslivet. Og jo høyere utdanning du tar, jo mer delaktig blir du i arbeidslivet, sa statsråd Tora Aasland i sitt innlegg på årets kommunalkonferanse [ Les hele saken ]
Seksjon samferdsel og teknisks Miljøkonferanse02/09/2009
Fagforbundet Seksjon samferdsel og teknisk (SST) arrangerer sin miljøkonferanse fra 27 - 28 oktober [ Les hele saken ]
Sykehjem er ikke helvetes forgård (dagbladet.no)01/09/2009
Eldreomsorgen er en utrolig god sektor. Det er ikke helvets forgård, slik som Norsk Sykepleierforbund framstiller det. De ufaglærte gjør en flott og god jobb hver bidige dag, sier leder for Fagforbundet, Jan Davidsen til Dagbladet [ Les hele saken ]
Fagforbundet Bergen på stand med LO i Bergen og omland01/09/2009
Fagforbundet var i dag på stand på Vestkanten kjøpesenter. Dette er en standsaksjon som LO i Bergen og omland arrangerer for å informere om medlemsundersøkelsen - et god arbeidsliv [ Les hele saken ]
Demonstrasjon til støtte for Postkom31/08/2009
I kveld var det en godt besøkt demonstrasjon på Vågsalmenningen til støtte for Postkom og deres sjåfører etter at Posten har begynt med kontraktørsjåfører internt i Posten. Fagforbundet Bergen var selvsagt representert på demonstrasjonen. [ Les hele saken ]
Nærværsukene er i gang31/08/2009
I dag startet Nærværsukene i Bergen kommune. Over 200 arbeidsmiljøgrupper i Bergen kommune skal de neste 14 dagene samles i Grieghallen. Fagforbundet har stand på standsafarien hver dag. [ Les hele saken ]
Spørreundersøkelse for høgskoleutdannede i teknisk sektor31/08/2009
Spørreundersøkelsen er i sluttfasen. Her kan du lese kommentarer til de foreløpige resultatene [ Les hele saken ]
Nyhetsbrev seksjon kontor og adminstrasjon nr 4 - 200931/08/2009
Fagforbundet Hordaland - seksjon kontor og administrasjon (SKA) har kommet med et nytt nyhetsbrev. Det kan du lese her [ Les hele saken ]
Nythetsbrev august fra SST sentralt30/08/2009
Fagforbundet Seksjon samfersdel og teknisk (SST) sentralt har sendt ut nyhetsbrev. Du kan lese det her [ Les hele saken ]
Tillitsvalgt informasjon nr 20 - 200930/08/2009
Informasjonsskriv nr 20 - 2009 fra de hovedtillitsvalgte i Bergen kommune er nå kommet ut. Informasjonskrivet kan du selvsagt lese her i sin helhet [ Les hele saken ]
LO's samfunsnotat nr 8 - 2009 - sosialhjelp29/08/2009
Sosialhjelpen er et viktig sosialpolitisk redskap som er under stadig diskusjon. Omfanget i bruken av sosialhjelp kan ses som en indikator på utviklingen i inntektssituasjonen for de mest utsatte grupper. Det er også en løpende diskusjon av hvor store ytelsene skal være og hvem som skal beslutte om dette. Og om hvilken rolle sosialhjelpen skal ha i arbeidet mot fattigdom [ Les hele saken ]
Krever bedre rettigheter for fosterforeldre28/08/2009
Alle fosterbarn har behov for tett og god oppfølging, uavhengig om de er plassert i kommunale eller statlige fosterhjem, sier Mette Nord i Fagforbundets arbeidsutvalg [ Les hele saken ]
Høringskonferanse - forskrifter og retningslinjer om LAR 28/08/2009
Mandag 24. august hadde NSH en stor høringskonferanse om ny forskrift og retningslinjer som er ute på høring om Legemiddelassistert behandling (LAR). Vedlagt følger nyhetsbrev nyhetsbrev fra konferansen [ Les hele saken ]
Biblioteksentralens fagkurs høsten 200927/08/2009
Biblioteksentralen arrangerer bibliotekfaglige kurs for skolebibliotekarer høsten 2009 [ Les hele saken ]
Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 27/08/2009
Når vi trenger hjelp, kan det være vanskelig å vite hvilke tilbud som finnes, hvilke tjenester vi har rett til og hvor vi skal henvende oss. Derfor har Helsedirektoratet laget denne håndboka om helse- og sosialtjenesten i kommunen – som en hjelp på veien [ Les hele saken ]
LOs utdanningskonferanse 200927/08/2009
LOs årlige utdanningskonferanse tar opp temaer fra hele utdanningsfeltet. På årets konferanse vil vi blant annet diskutere kompetanse og utdanning i krisetider, visjoner for framtidas utdanningssystem og status for fag- og yrkesopplæringen i Europa [ Les hele saken ]
Ergonomi på kontorarbeidsplassen26/08/2009
Fagforbundet Bergen - seksjon kontor og administrasjon inviterer til medlemsmøte/kaffekurs hvor tema er Ergonomi på kontorarbeidsplassen. Fysioterapeut fra Arbeidsmiljøavdelingen i Bergen kommune vil instruere [ Les hele saken ]
Side: Nyere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Eldre
 
 
     
DigiMedia