Seksjon kontor og administrasjon  
 
Side: Nyere 1 2

Gratis økonomiseminar ved Høgskolen i Bodø 26.-27. oktober 200904/09/2009
Fagforbundet og Høgskolen i Bodø arrangerer i fellesskap en konferanse i Bodø 26. - 27. oktober om krav og utfordringer ved offentlig økonomiforvaltning. Konferansen retter seg spesielt mot ansatte i økonomistillinger, ledere, tillitsvalgte og studenter [ Les hele saken ]
Nyhetsbrev seksjon kontor og adminstrasjon nr 4 - 200931/08/2009
Fagforbundet Hordaland - seksjon kontor og administrasjon (SKA) har kommet med et nytt nyhetsbrev. Det kan du lese her [ Les hele saken ]
Ergonomi på kontorarbeidsplassen26/08/2009
Fagforbundet Bergen - seksjon kontor og administrasjon inviterer til medlemsmøte/kaffekurs hvor tema er Ergonomi på kontorarbeidsplassen. Fysioterapeut fra Arbeidsmiljøavdelingen i Bergen kommune vil instruere [ Les hele saken ]
SKA nytt nr 3 - 200930/06/2009
Siste nyhetsbrev fra Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet Hordaland før ferien er sendt ut og kan selvsagt lastes ned her [ Les hele saken ]
Nyhtetsbrev nr 2 - SKA Hordaland29/05/2009
SKA Hordaland er ute med sitt nyhetsbrev nr 2 for 2009. Det kan selvsagt leses her [ Les hele saken ]
Forvaltning – ikke forretning16/05/2009
Offentlig sektor har vært gjenstand for omfattende reformer de siste tiårene. Område etter område har blitt omorganisert, og styringen og forvaltningen av velferdsstaten er endret. Les LO kongressen sin uttalelse om New Public Management [ Les hele saken ]
Nyhetsbrev nr 1 - 2009 fra SKA Hordaland01/04/2009
Nyhetsbrevene brer om seg, og nå er Fagforbundet Hordaland - Seksjon kontor og administrasjon ute med sitt første nummer i år. Dette kan selvsagt leses her [ Les hele saken ]
E-posten stresser arbeidsliver30/05/2008
Sitter du stadig nedlesset av ubesvarte e-post, og lurer på hvordan du skal få orden på dem? Slik løser du e-postproblemet [ Les hele saken ]
Side: Nyere 1 2
 
 
     
DigiMedia