Seksjon helse og sosial  
 
Side: Nyere 1 2

Gratis videreutdanning for helsearbeidere04/08/2009
Stortinget har i budsjettet for 2009 vedtatt å fullfinansiere fagskoleutdanningene i helse og sosialfag [ Les hele saken ]
Invitasjon til Samspillkonferansen 200918/07/2009
Faglig konferanse for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere [ Les hele saken ]
Nyhetsbrev nr 3 - seksjon helse og sosial06/07/2009
Om etisk kompetanseheving, Samspillkonferansen, ambulanse mm [ Les hele saken ]
AOF Hordaland er godkjent som Fagskole i psykisk helsearbeid av NOKUT 06/06/2009
Fra høsten 2009 kan vi søke om statstilskudd til denne utdanningen, og hvis søknaden blir innvilget vil utdanningen bli gratis for studentene [ Les hele saken ]
Side: Nyere 1 2
 
 
     
DigiMedia