Side: Nyere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Eldre

Fylkesnytt nr. 5 0903/07/2009
Fylkesnytt nr. 5 er nå sendt ut til alle fagforeninger og ligger i vedlegg her. Fagforbundet Hordaland vil ønske alle en riktig god sommer [ Les hele saken ]
Tillitsvalgtinfo nr 17 - 200902/07/2009
Informasjonsskriv nr 17 fra de hovedtillitsvalgte i Bergen kommune er nå kommet ut og kan selvsagt leses her [ Les hele saken ]
Send inn kunst til Landsmøtet01/07/2009
forbindelse med Fagforbundets Landsmøte (LM) i november, vil det bli en egen utstilling av kunst gjort av forbundets egne medlemmer. Målsettingen er å presentere gjenstander laget av egne medlemmer og vise at forbundets medlemmer er kreative og allsidige på mange felter [ Les hele saken ]
Nytt fra Seksjon kirke, kultur og oppvekst nr.3 -0901/07/2009
I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om lønnsoppgjøret i kirka, to timer ekstra fysisk aktivitet i skolen og likebehandling og kvalitet i barnehagene [ Les hele saken ]
SKA nytt nr 3 - 200930/06/2009
Siste nyhetsbrev fra Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet Hordaland før ferien er sendt ut og kan selvsagt lastes ned her [ Les hele saken ]
Ungdomsnytt nr 2 - 200930/06/2009
Ungdomsutvalget i Fagforbundet Hordaland har sendt Ungdomsnytt nr. 2 09. Nyhetsbrevet ligger i vedlegg her [ Les hele saken ]
Byggsaken din blir mer tilgjengelig29/06/2009
En rekke kommuner er i gang med å utvikle svært brukervennlige byggsaktjenester. Utbyggere vil kunne levere byggsaken digitalt og følge saken til den er ferdigbehandlet [ Les hele saken ]
FORBEREDT PÅ FRAMTIDA26/06/2009
Det er en glede å invitere til den femtende kommunalkonferansen i regi av LO Kommune. Konferansen er en viktig møteplass for kommunal sektor. Her samles politikere, administrative ledere, fagfolk, representanter for brukerorganisasjoner og tillitsvalgte - kort sagt alle som er opptatt av kommunesektoren og hvordan den skal utvikle seg [ Les hele saken ]
Tillitsvalgtinformasjon nr 16 - 200925/06/2009
Informasjonsskriv nr 16 fra de hovedtillitsvalgte i Bergen kommune er kommet ut og kan leses her [ Les hele saken ]
LOs spørsmål til de politiske partiene25/06/2009
LO stiller 41 spørsmål til de politiske partiene foran årets Stortingsvalg. Spørsmålene er utformet på bakgrunn av innspill og krav fra LOs medlemmer i forbindelse LOs medlemsdebatt og vedtak på LO-kongressen 11. – 15. mai [ Les hele saken ]
Handlinsplan 200924/06/2009
Fagforbundet Hordalands pensjonistutvalg sin handlingsplan for 2009 kan leses her [ Les hele saken ]
Statlig utviklingstilskudd til ebyggprosjektet24/06/2009
eBygg har fått tildelt 3,3 millioner kroner i prosjekttilskudd fra Difi's (Direktoratet for forvaltning og IKT) storsatsing på digital fornying i kommunene. Dette betyr at nettverket får fornyet kraft i sitt arbeid med å utvikle og innføre digitale løsninger for å oppnå bedre kvalitet og effektivisering i plan og byggesaksbehandlingen. [ Les hele saken ]
Studietilbud Teknisk drift og vedlikehold av større bygg22/06/2009
Kommunal Kompetanse har inngått avtale med Fagskolen i Gjøvik (FIG) knyttet til nettstøttet fagteknikerutdanning innenfor forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av eiendommer og bygg [ Les hele saken ]
Lokale forhandlinger kapittel 5 i Bergen kommune19/06/2009
Fagforbundet og Bergen kommune er ferdig med lønnsforhandlingene i hovedtariffavtalens kapittel 5, og de av medlemmene våre som er omhandlet av dette har fått melding om resultatet. [ Les hele saken ]
Fagdag for personalmedarbeidere vel gjennomført19/06/2009
Seksjon kontor og administrasjon gjennomførte 15. juni en fagdag for personalmedarbeidere i Oslo.Fagdagen fikk gode tilbakemeldinger. Dessverre hadde vi ikke så mange plasser på denne samlingen [ Les hele saken ]
Invitasjon til å delta i spørreundersøkelse for høgskoleutdannede i teknisk sektor13/06/2009
Det kjøres i disse dager en spørreundersøkelse om høgskoleutdannede i teknisk sektor, og vi oppfordrer alle seksjonens medlemmer med høyere utdanning til å delta i undersøkelsen [ Les hele saken ]
Tillitsvalgtinformasjon nr 15 - 200911/06/2009
Informasjonsskriv nr 15 i 2009 fra de hovedtillitsvalgte i Bergen kommune er nå sendt ut. Det kan leses her [ Les hele saken ]
Fagforbundet Bergen stiftet08/06/2009
I dag 8. juni gikk 6 av Fagforbundets fagforeninger i Bergen sammen og stiftet Fagforbundet Bergen avd 282. I ett år har disse fagforeningene nå diskutert seg frem til at dette er en riktig og viktig beslutning for å kunne tilby medlemmene et enda bedre tilbud enn de har i dag. Den nye lederen av Fagforbundet Bergen er Lillian Vangberg, og hun får med seg et solid styre som skal komme igang med arbeidet [ Les hele saken ]
AOF Hordaland er godkjent som Fagskole i psykisk helsearbeid av NOKUT 06/06/2009
Fra høsten 2009 kan vi søke om statstilskudd til denne utdanningen, og hvis søknaden blir innvilget vil utdanningen bli gratis for studentene [ Les hele saken ]
PENSJONERING ELLER FRAMLEIS YRKESAKTIV06/06/2009
Målgruppe: Personer i alderen 60 år og oppover som er ansatt i kommuner, fylkeskommune og alle offentlig eide virksomheter. Kurset er også svært aktuelt for personer som går ut av arbeid før fylte 60 pga uføretrygd, førtidspensjonering, særaldersgrense [ Les hele saken ]
Arbeidsmiljøprisen 200905/06/2009
Arrangørene er nå klar til å ta imot forslag på kandidter til årets arbeidsmiljøpris. Et overordna kriterium for tildeling av prisen er at det må være et samarbeidstiltak eller et partssammensatt arbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden [ Les hele saken ]
Informasjonsskriv nr 14 - 200904/06/2009
Informasjonsskriv nr 14 - 2009 fra de hovedtillitsvalgte i Bergen kommune er kommet ut, og det kan selvsagt leses her [ Les hele saken ]
INNKALLING TIL STIFTELSESMØTE FAGFORBUNDET BERGEN04/06/2009
Det er sendt ut innkalling til stiftelsesmøte i den nye store fagforeningen i Bergen - Fagforbundet Bergen mandag 8. juni klokken 1700 i rådhuskantinen [ Les hele saken ]
Enighet i pensjonsoppgjøret for offentlig ansatte (Pressemelding fra LO Kommune)04/06/2009
Klokka 05.00 torsdag morgen ble partene i stats- og kommuneoppgjøret enige om å videreføre dagens regler for offentlig tjenestepensjon (bruttoordning) og AFP i offentlig sektor, med de tilpasninger som følger av innføring av fleksibel folketrygd fra 2 [ Les hele saken ]
Oppdatering 3 juni klokken 221003/06/2009
Forhandlingene fortsetter ut over kvelden. Det er ikke noe nytt å melde, og det er fare for at forhandlingene kan trekke ut. Fagforbundet vil informere så snart det er noe nytt [ Les hele saken ]
Fagbrevet for Byggdrifter (Vaktmester) er gjennom første runde03/06/2009
Ikke bare mekling og konfliktstoff i dag. Fagforbundets søknad om fagbrev for Byggdrifter (tidl. Vaktmester) gikk gjennom i faglig råd for Bygg- og Anleggsteknikk i april. Neste steg for godkjenning av fagbrevet er i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) til høsten. Dersom fagbrevet går gjennom vil det bli nedsatt en læreplangruppe for videre utvikling av faget og læreplanen. Vi krysser fingrene [ Les hele saken ]
Klare for innspurt (frifagbevegelse.no)03/06/2009
Klokka ti i formiddag startet innspurten i lønnsoppgjøret for de offentlig ansatte. Innen midnatt må både pensjonssaken og alle andre uenigheter løses hvis streik skal unngås [ Les hele saken ]
Fortsetter forhandlingene (nrk.no)03/06/2009
Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige om det nye forslaget som ble lagt frem sent i går kveld. Forhandlingene fortsetter igjen klokken 10.00 i dag [ Les hele saken ]
Fagforbundet vokser videre02/06/2009
Fagforbundet fortsetter å øke i antall medlemmer, og er nå oppe i 308.107 medlemer. Også Faby og Tafo øker i medlemstall. [ Les hele saken ]
Nyhtetsbrev nr 2 - SKA Hordaland29/05/2009
SKA Hordaland er ute med sitt nyhetsbrev nr 2 for 2009. Det kan selvsagt leses her [ Les hele saken ]
Fylkesnytt nr 4 - 300928/05/2009
Fagforbundet har sendt ut et nytt fylkesnytt i dag, det fjerde i år. [ Les hele saken ]
Ny meklingsfrist i offentlig sektor (oppdatert 19.00)27/05/2009
Frist for utvalgsarbeidet, ledet av Dag Terje Andersen, er satt til onsdag 3. juni klokka 16.00. Ny meklingsfrist er samme dag klokka 24.00. Første mulige streikedag er ved arbeidstidens begynnelse torsdag 4. juni [ Les hele saken ]
Pensjonsmøte hos statsråden (oppdatert 10.30)27/05/2009
Klokka 10 i formiddag møttes partene i lønnsoppgjørene i offentlig sektor hos arbeidsminister Dag Terje Andersen for å forsøke å løse den vanskelige pensjonssaken [ Les hele saken ]
Meklingsfristen utsatt (oppdatert 02.40)27/05/2009
Det iverksettes IKKE streik fra arbeidstidas begynnelse onsdag 27.5 klokka 06.00 [ Les hele saken ]
Tariffinformasjon klokka 17.3026/05/2009
Det mekles parallellt i staten, KS og Oslo kommune. Arbeidstakersiden jobber fortsatt mot et mål om å komme fram til et felles resultat. Frist for å komme til enighet er i natt klokka 2400. Uten enighet i meklingen blir det streik fra arbeidstidens begynnelse onsdag 27. mai. Vi ber våre medlemmer om å følge med i media på utviklingen [ Les hele saken ]
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER25/05/2009
Fagforening Byutvikling skal slå seg sammen med 6 andre fagforeninger i Bergen for å danne Fagforbundet Bergen. Det kalles derfor inn til 2 ekstraordinære årsmøter den 4. og 8. juni [ Les hele saken ]
Streikevarsel overlevert Bergen kommune22/05/2009
Fagforbundet leverte i dag inn streikevarsel på over 1.000 arbeidstakere i Bergen kommune og Bergen Tomteselskap, Bergen Kino og Bergen Kommunale Pensjonskasse. [ Les hele saken ]
Grønn linje staten/kommunen20/05/2009
Denne meldingen er lest inn på Grønn linje onsdag 20.mai kl 1230. Det pågår parallelle meklinger mellom KS, staten og Oslo kommune. Det er ikke forventet stor aktivitet i helgen. Meklingen fortsetter med full styrke mandag 25.og tirsdag 26.mai. Frist for å komme til enighet er 26.mai kl 2400. [ Les hele saken ]
Forvaltning – ikke forretning16/05/2009
Offentlig sektor har vært gjenstand for omfattende reformer de siste tiårene. Område etter område har blitt omorganisert, og styringen og forvaltningen av velferdsstaten er endret. Les LO kongressen sin uttalelse om New Public Management [ Les hele saken ]
Foreslår 900 mill til nye vinduer i offentlige bygg10/05/2009
Fagforbundet foreslår at regjeringen bevilger 900 millioner kroner for å bytte til høyisolasjonsvinduer i offentlige bygg. Tiltakspakken har som mål å etablere grønne arbeidsplasser, styrke kommuneøkonomien og redusere energiforbruket [ Les hele saken ]
En mastergrad i kommunalt regnskap er født09/05/2009
MPA-spesialiseringen er utviklet av Fagforbundet i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund.Tilbudet er spesielt utviklet for personer med erfaring fra økonomiarbeid i kommuner, fylkeskommuner og annen offentlig virksomhet som ønsker å utvikle sine kunnskaper i økonomifag, organisasjon og ledelse. [ Les hele saken ]
Offentlig saksbehandling08/05/2009
Har du en viss erfaring fra offtenlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving slik at du kan utføre jobben din bedre og mer effektivt? Offentlig saksbehandling – 30 studiepoeng Prosjektadministrasjon og prosjektledelse Juss – forvaltningsrett og arbeidsrett Etikk og kommunikasjon i saksbehandlingen [ Les hele saken ]
Nyhetsbrev nr 12 - 200908/05/2009
Informasjonsbrev nr 12 i 2009 fra de hovedtillitsvalgte i Bergen kommune kan leses her [ Les hele saken ]
Gratis personalseminar i Oslo 15. juni 200907/05/2009
Seksjon kontor og administrasjon skal holde et seminar om personalforvaltning mandag 15. juni kl. 1000 - 1600 i Oslo. Seminaret retter seg spesielt mot ansatte i personalstillinger, ledere, tillitsvalgte og studenter. Seminaret er gratis og deltakerne får dekket reiseutgifter. Det blir også servert gratis lunsj [ Les hele saken ]
Tariff: Brudd i forhandlingene i kommunesektoren30/04/2009
dag klokka 14.00 brøt LO Kommune, Unio-kommune, YS-kommune og Akademikerne lønnsforhandlingene med KS. Årsaken er liten framdrift i tjenestepensjonssaken [ Les hele saken ]
Delegatene fra Hordaland til LO-Kongressen29/04/2009
De fire fylkesrepresentantene fra Hordaland til LO kongressen hadde formøte på mandag og diskuterte forslag og innstillinger til kongressen. Leder av FABY Ørjan Myrmel er en av delegatene [ Les hele saken ]
1 mai feiringen i Bergen28/04/2009
Også i år vil det være tradisjonell 1. mai feiring i Bergen. Årets hovedtaler er LO leder Roar Flåthen. Vi vil anbalfe Fagforbundets lunsj i Rådhuskantinen fra klokken 1130. Mer om programmet kan du lese her. [ Les hele saken ]
Lokale forhandlinger kapittel 5 våren 200926/04/2009
Årets kapittel 5 forhandlinger vil bli gjennomført før sommerferien (St. Hans). De av Faby og Tafo sine medlemmer som tilhører hovedtariffavtalens kapittel 5 vil få tilsendt informasjon. Innleveringsfrist til fagforeningen er fredag 8. mai klokken 1500 [ Les hele saken ]
Tillitsvalgtinfo nr 11 200925/04/2009
Informasjonsskriv nr 11 fra de hovedtillitsvalgte i Bergen kommune er kommet ut og kan leses her [ Les hele saken ]
Hvordan få gjennomslag som verneombud?24/04/2009
Fagforbundet Hordaland arrangerer kurs for verneombud og andre interesserte tirsdag 2.-onsdag 3. juni i Øystese. Kurset har fått tittelen ”Hvordan få gjennomslag som verneombud?” og kursholder er Tina Åsgård fra Arbeidsmiljøsenteret [ Les hele saken ]
Side: Nyere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Eldre
 
 
     
DigiMedia