Seksjon kontor og administrasjon  
 
Side: 1 2 Eldre

Nyhetsbrev faggruppe økonomi23/11/2010
Fagforbundets sentrale faggruppe økonomi har kommet med et nytt nyhetsbrev. Du kan lese det her [ Les hele saken ]
Nyhetsbrev arkiv18/11/2010
Faggruppe arkiv i Fagforbundet har sendt ut et nyhetsbrev for november 2010. Du kan lese det her [ Les hele saken ]
Hvordan bygge gode relasjoner17/11/2010
Fagforbundet Hordaland seksjon kontor og administrasjon har i dag avholdt fagdag for ansatte på NAV kontorer. Nærmere 30 engasjerte og flotte NAV ansatte har fått en innføring i hvordan bygge relasjoner mellom mennesker, det være seg kunder eller kolleger [ Les hele saken ]
Overgang til stilling med høyere aldersgrense14/11/2010
Her finner du nærmere informasjon om regelverk for overgang til stilling med høyere aldersgrense [ Les hele saken ]
Smånytt for personalansatte 11/11/2010
Denne gangen handler smånytt for personalansatte spesielt om karriereutvikling og jobbsøking. [ Les hele saken ]
Fra teori til praksis10/11/2010
Helga Bognø åpnet konferansen om personaladministrasjon med å peke på at arbeidslivet står overfor ulike og sammensatte utfordringer. Kompetanse på alle nivå vil bli stadig viktigere både for virksomhetene og for den enkelte ansatte. Derfor er det viktig for studenter å gjøre seg kjent med mulige framtidige arbeidsgivere [ Les hele saken ]
Fagdag i etikk vel gjennomført26/10/2010
Fagforbundet Hordaland - seksjon kontor og administrasjon har i samarbeid med SKA i Fagforbundet Helsebergen i dag gjennomført en vellykket fagdag med tema etikk. Tilbakemeldingene fra deltakerne var at kurset var meget interessant og at foreleseren, Anna Torbjørnsen var en flink og meget behagelig og god foreleser som gjorde dagen til en lærerik og spennende dag [ Les hele saken ]
Fagdag om IA og nærværsarbeid25/10/2010
Fagforbundet Hordaland - Seksjon kontor og administrasjon har gleden av å invitere til fagdag om IA-arbeid og nærværsarbeid. Dette er en fagdag for alle som arbeider med personalbehandling og HMS den 24. november på Hotel Terminus i Bergen [ Les hele saken ]
Likhet fortsatt best15/10/2010
I fjor publiserte de to britiske professorene Kate Pickett og Richard Wilkinson boken «The Spirit Level- Why more equal societies almost always do better», skriver Hallvard Bakke i Klassekampen [ Les hele saken ]
Farlige bonuser13/10/2010
Økende inntektsforskjeller gir oss et kaldere samfunn, skriver Radikalt økonominettverk. Ali Esbati viser i Radikalt økonominettverk til tre amerikanske forskere som nylig presenterte en undersøkelse om sammenhengen mellom høye lederlønninger og det de kaller «meanness» i organisasjoner [ Les hele saken ]
Fagdag om etikk28/09/2010
Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet Hordaland og Fagforbundet Helse Bergen inviterer til fagdag om etikk den 26. oktober 2010 klokken 0900 - 1400 i Bergen. Fagdagen er tenkt som et tilbud til helsesekretærer, tannhelsesekretærer og merkantilt ansatte innen helse og omsorgssektoren. Foreleser er Anna Thorbjørnsen som arbeider som koordinator for etikk-satsingen til Bergen kommune [ Les hele saken ]
La ned kommunerevisjonen – ansatte i sjokk24/09/2010
Det borgerlige byrådsflertallet i Bergen har bestemt seg for å legge ned kommunerevisjonen, og heller sette den ut som et oppdrag til private aktører. De ansatte er sinte og sjokkert over denne plutselige beslutningen skriver Fagbladet. Les artikkelen her [ Les hele saken ]
IKT-konferanse på Hønefoss 3.-4. november21/09/2010
Fagforbundet og Høgskolen i Buskerud inviterer til gratis IKT-konferanse på Hønefoss 3.-4. november. Konferansen kommer blant annet til å ta opp åpne løsninger, virtualisering og grønn IT [ Les hele saken ]
Riksrevisjonens rapport om arkiv17/09/2010
Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor ble overlevert Stortinget 8. september 2010 [ Les hele saken ]
Nyhetsbrev faggruppe økonomi01/07/2010
Fagforbundet - seksjon kontor og adminstrasjon har en egen faggruppe økonomi. Med jevne mellomrom sender gruppen ut nyhetsbrev, og vi har nå mottatt det siste før sommeren. Det kan du selvsagt lese her [ Les hele saken ]
Nyhetsbrev faggruppe IKT i Fagforbundet26/06/2010
Vi har mottatt nyhetsbrev fra Fagforbundets faggruppe innen IKT. Du kan lese nyhetsbrevet her [ Les hele saken ]
Nyhetsbrev faggruppe personal26/06/2010
Vi har mottatt et nytt nyhetsbrev fra faggruppe personal i Fagforbundet. Du kan lese nyhetsbrevet her [ Les hele saken ]
Konferanse om personaladministrasjon 12.-13. oktober24/06/2010
Seksjon kontor og administrasjon inviterer til gratis 2-dagers konferanse om personaladministrasjon på Høgskolen i Lillehammer 12.-13. oktober. Konferansen kommer blant annet til å ta opp temaer som arbeidsmiljø, etikk og relasjonskompetanse [ Les hele saken ]
Fagdager for arkivansatte 21 til 22 oktober 201011/06/2010
Den utsatte arkivkonferansen avholdes 21.-22. oktober. Som tidligere annonsert blir det et variert program med bl.a. følgende temaer Interkommunalt samarbeid, arkivering og journalføring på kemnerkontoret, kassasjon (fysiske mapper med sensitive opplysninger), arkivfaglige bestemmelser, arkivet i et NAV-kontor, etikk - varsling og taushetsplikt, rutiner og arkivhold i private bedrifter. [ Les hele saken ]
Fagdager for arkivansatte er utsatt28/04/2010
Fagforbundet - seksjon kontor og administrasjons arkivkonferanse i Oslo nå i mai er utsatt til høsten. Ny invitasjon vil komme [ Les hele saken ]
Undersøkelse om utdanning28/04/2010
Fagforbundet Seksjon kontor og administrasjon kjører fra og med 26. april en undersøkelse på nett om utdanning. Noe av hensikten med undersøkelsen er å kartlegge behovet for etter- og videreutdanning blant seksjonen kontor og administrasjon sine medlemmer [ Les hele saken ]
Sekretær - kontorkonferansen 201018/04/2010
Vi minner om at i anledning sekretærens dag inviterer Fagforbundet Hordaland til Kontorkonferanse 2010 tirsdag 27. og onsdag 28. april på Grand Hotel Terminus - Konferanserom: Forskjønnelsen. [ Les hele saken ]
Fagdag for arkivansatte gjennomført08/04/2010
Seksjon kontor og administrasjon (SKA) i Fagforbundet Hordaland og Fagforbundet Hordaland Fylkesforening arrangerte i dag fagdag for arkivansatte. Fullsatt sal og gode forelesere gjorde dette til en spennende dag [ Les hele saken ]
Fagforbundet Hordaland Seksjon kontor og administrasjon på facebook25/03/2010
Fagforbundet Hordaland - seksjon kontor og administrasjon har opprettet en egen gruppe på Facebook. Det er bare å melde seg på som tilhenger for de som er aktive på Fjesboka [ Les hele saken ]
Fagdager for servicetorg/1.linjeansatte04/03/2010
Fagforbundet seksjon kontor og administrsjon arrangerer fagdager for servicetorg/1.linjeansatte 21. - 22. april 2010 i Fagforbundets lokaler i Oslo. Ansatte ved servicetorg/resepsjon er arbeidsplassens/bedriftens ansikt utad og derfor viktige nøkkelpersoner. De har god kjennskap til egen organisasjon og lokalmiljø. Det forventes at servicetorgansatte skal svare kjapt, gi riktig informasjon, være tydelig, yte god service internt og eksternt og takle uventede situasjoner. Krav fra omverdenen om god service og tjenesteyting er økende. Med dette som utgangspunkt inviterer vi til fagdager [ Les hele saken ]
Master i offentlig ledelse og styring (MPA)02/03/2010
Høgskolen i Hedmark, Fagforbundet og NKK fortsetter tilbudet innen Master i offenlig ledelse og styring (MPA). Master i offentlig ledelse og styring eller Master of Public Administration (MPA) er en internasjonal tittel for lederutdanning på høyt akademisk nivå. Studiet er utviklet for å hjelpe ledere til å møte forandringer og stimulere til læring, utvikling og fornyelse av egen virksomhet. [ Les hele saken ]
Fagdag for saksbehandlere og merkantilt ansatte26/02/2010
Fagforbundet Hordaland SKA og Hordaland Fylkesforening SKA inviterer til fagdag torsdag 8 april 2010 klokken 0900 til 1430 i Fylkesbygget i Bergen. Fagdagen er gratis for medlemmer av Fagforbundet. [ Les hele saken ]
LÆR MEIR OM PENSJON22/02/2010
Harald Engelstad sin gjennomgang av dagens (og morgendagens) folketrygd og offentlege pensjonsordningar vart lyst ut som eit eige kurs i Loen (hausten 2009). Det fekk strålande tilbakemeldingar frå personalmedarbeidarar, NAV tilsette og tillitsvalde og vi gjev no same tilbodet til Dykk i Hordaland. [ Les hele saken ]
Gratis studentseminar på Finse 13 - 14 april11/02/2010
Fagforbundet inviterer til gratis studentseminar for studenter på Finse 13 til 14 april i år. Temaene er miljø og velferdsstaten, og innledere er Jon Bingen og Frank Aarebrot. [ Les hele saken ]
Fagdager for servicetorgansatte 21.-22.april 201003/02/2010
Fagforbundet planlegger en fagdag for ansatte i servicetorg, kundesenter 21 - 22 april 2010 i Oslo. Ansatte ved servicetorg/kontor er arbeidsplassens/bedriftens ansikt utad og derfor viktigenøkkelpersoner [ Les hele saken ]
Sekretærkonferansen 201022/01/2010
14 og 15 januar arrangerte Fagforbundet fagdager for sekretærer og kontormedarbeidere i Fagforbundets lokaler i Oslo. Fagforbundet Bergen var representert med flere deltakere [ Les hele saken ]
Åpne standarder i offentlig sektor fra årsskiftet08/01/2010
Fra 1. januar 2010 skal all informasjon på offentlige nettsteder være tilgjengelig i åpne formater. En ny forskrift som trer i kraft fra nyttår, skal bidra til likebehandling av brukere av offentlig informasjon [ Les hele saken ]
Praktisk Personaljuss22/12/2009
Kommunal Kompetanse inviterer til kurset Praktisk Personaljuss. Innen personalområdet er det en rekke lover og regler som påvirker hvordan prosedyrer skal gjennomføres. Selv for den som er erfaren er det en utfordring å sikre juridisk korrekt behandling av personalsaker [ Les hele saken ]
Kaffemøte for medlemmene ved Kemneren 16/12/2009
I dag arrangerte Fagforbundet Bergen yrkesfaglig kaffemøte i lunsjen mellom 11:00 og 12:00. Dagsorden var bla forberedelse til valg på nye tillitsvalgte i januar 2010 [ Les hele saken ]
E-forvaltningskonferansen 201010/12/2009
Nå er programmet for eForvaltningskonferansen 2010 klar. Tidspunktet for konferansen er 10. - 11. februar og holdes i Samfunnssalen i Oslo. Konferansen arrangeres som tidligere i samarbeid med Norsk Tjenestmannslag, EL&IT forbundet og Universitetet i Oslo [ Les hele saken ]
Fagforbundet Bergen markerte arkivenes dag13/11/2009
I morgen lørdag 14 november er det arkivenes dag. I dag markerte Fagforbundet Bergen dette med å spandere kake på Sentralarkivet i Bergen kommune, og på Byarkivet i Bergen. [ Les hele saken ]
Fagdager for sekretærer og kontormedarbeidere 14.-15. januar 201009/11/2009
Som et ledd i seksjonens plogspissatsing, inviterer Fagforbundet ved Seksjon kontor og administrasjon til fagdager for sekretærer og kontormedarbeidere. Konferansen vil finne sted i Fagforbundets lokaler, Keysersgate 15, Oslo. Konferansen er gratis for alle. Fagforbundet dekker lunsj og middag. Den enkelte må selv ordne med reise og overnatting [ Les hele saken ]
Fullsatt arkivkonferanse i Bergen06/11/2009
Fra hele Hordaland deltok arkivpersonell på Fagforbundet Hordaland - seksjon kontor og administrasjon sin fagdag for arkivpersonell i dag. Fagdagen var gratis for medlemmer av Fagforbundet. Dette var en del av Seksjon kontor og administrasjon i Hordaland sin markering av forbundsuken 2009, i tillegg var det selvsagt en feiring på forskudd av arkivenes dag som er den 14 november. [ Les hele saken ]
Kommunikasjon i møte med publikum04/11/2009
Fagforbundet Hfk, avd. seksjon kontor og administrasjon vil i samarbeid med Kommunal Kompetanse arrangere kurset Kommunikasjon i møte med publikum. Kurset er for de som møter publikum, kunder o.l som kommer med krav og som mener de har rett på noe. Foreleser er Eli Karin Yndestad [ Les hele saken ]
Vellykket konferanse om styring i offentlig sektor30/10/2009
Fagforbundet og Universitetet i Bergen holdt en samarbeidskonferanse om styring i offentlig sektor på Grand Terminus den 22.-23. oktober. Konferansen tok blant annet for seg ulike styringsmodeller, interkommunalt samarbeid (selskapssyken) og ulike reformer og reformtradisjoner [ Les hele saken ]
OFFENTLIG SAKSBEHANDLING - Etikk og kommunikasjon i saksbehandlingen22/10/2009
Har du en viss erfaring fra offentlig saksbehandling? Ønsker du kompetanseheving slik at du kan utføre jobben din bedre og mer effektivt?Nå kan Kommunal Kompetanse i samarbeid med Høgskolen i Hedmark tilby deg studiet du har behov for. Dette er modul 3 i studiet Offentlig saksbehandling. Offentlig saksbehandling består av 3 moduler med til sammen 30 studiepoeng. Oppstartsdato er i Bergen 4-5 mars 2010, og påmeldingsfristen er 1. desember 2009. Faglig ansvarlig er Høgskolen i Hedmark [ Les hele saken ]
Vederlagsberegning for opphold i institusjon21/10/2009
Kommunal Kompetanse tilbyr dette kurset i vederlagsbergning for opphold i institusjon, og målgruppen er personell som har ansavar og oppgaver i henhold til forskrift for vederlagsberegning for opphold i institusjon. Formålet med kurset er å bidre til at offentlige saksbehandlere beregner korrekt vederlag for beboere [ Les hele saken ]
Fagdag for arkivpersonell20/10/2009
Fagforbundet Hordaland inviterer til en spennende fagdag for arkivpersonell fredag 6 november på Hotell Terminus i Bergen. Fagdagen er gratis for medlemmer av Fagforbundet. Les hele invitasjonen her [ Les hele saken ]
Møte i faglig råd Service og samferdsel15/10/2009
Tirsdag var det møte i faglig råd Service og samferdsel. Dagsorden for møtet var blant annet orienteringssaker om formidlingssituasjonen av lærlinger per 1. september, fagvalg i videregående skole, studie av fag- og yrkesopplæringen og referat fra møte i SRY [ Les hele saken ]
Tariffmøte SKA gjennomført12/10/2009
Fagforbundet Bergens første seksjonsmedlemsmøte ble gjennomført i ettermiddag da seksjon kontor og administrasjon avholdt sitt tariffmøte. God diskusjoner preget møtet, både karriereveier, pensjon stod på deltakernes dagsorden utenom det rent kronemessige. [ Les hele saken ]
Nyhetsbrev nr 5 - SKA Hordaland12/10/2009
Fagforbundet Hordaland - seksjon kontor og administrasjon (SKA) er ute med sitt 5 nyhetsbrev i år. Du kan laste ned og lese nyhetsbrevet her [ Les hele saken ]
Minner om medlemsmøte om tariff for SKA mandag 12 oktober11/10/2009
Vi minner om mandagens medlemsmøte for alle SKA medlemmene i Fagforbundet Bergen. Fagforbundet seksjon Kontor og Administrasjon inviterer alle medlemmer i seksjonen til medlemsmøte i rådhuskantinen mandag 12 oktober klokken 1630 [ Les hele saken ]
Åpne standarder05/10/2009
Fra 1. januar 2010 skal alle offentlige nettsteder obligatorisk ha åpne format. Dette er veldig bra. Over tid vil det bety at man kan nå alle de digitale offentlige tjenester med et hvilket som helst system [ Les hele saken ]
Seksjonskonferanse i Ulvik 16 - 17 september17/09/2009
Fagforbundet Hordaland arrangerte seksjonskonferanse for alle fire seksjonene i Ulvik denne uken. Her var det seksjonstillitsvalgte fra hele Hordaland samlet til to dager med faglig påfyll [ Les hele saken ]
Kaffekurset ergonomi på arbeidsplassen vel gjennomført10/09/2009
SKA- nettverket for Fagforbundets foreninger i Bergen arrangerte kaffekurs i ergonomi for kontorarbeidsplassen og medlemsmøte på Engensenterets kantine. [ Les hele saken ]
Side: 1 2 Eldre
 
 
     
DigiMedia