Seksjon helse og sosial  
 
Side: 1 2 Eldre

Landskonferanse for barnepleiere22/11/2010
Fagforbundet Buskerud arrangere i april en landsdekkende landskonferanse for barnepleiere. [ Les hele saken ]
Temakveld DEMENS 1. desember16/11/2010
Seksjon helse og Sosial Fagforbundet Hordaland har den glede og invitere til temakveld om demens. Foreleser blir overlege Gerd Torbjørg Åmdal og Kirstin Borg hun er pårørende fra rådet om demens 1 desember i Bergen. Temakvelden er gratis [ Les hele saken ]
Kurs i sårbehandling12/11/2010
Fagforbunde Hordaland - seksjon helse og sosial og Fagakademiet inviterer til dagskurs i sårbehandling i Bergen. Det vil bli satt opp to kurs ett den 6.12.2010 og ett den 18.01.2011. [ Les hele saken ]
Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte09/11/2010
Høgskolen i Hedmark samarbeider med Fagforbundet og tilbyr nå studiet Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. I dette kullet vil sykepleierledere prioriteres, dvs. sykepleiere som har eller skal rekrutteres inn i lederfunksjoner innen pleie- og omsorgssektoren. [ Les hele saken ]
NAPHA - et kompetansesenter for psykisk helsearbeid08/11/2010
NAPHA er et offentlig finansiert kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene. Senteret skal stimulere, støtte og videreutvikle det psykiske helsearbeidet i kommunene. Den viktigste målgruppen for sentret er ansatte i kommunene som jobber med psykisk helse [ Les hele saken ]
Krisehjelp og sorgarbeid23/10/2010
Temakveld med John Grimsby hvor tema er kriser og sorgarbeid. Målgruppe er Sykepleierstudenter og Sykepleiere. Datoen er 16. november fra kl 15 - 19 på sykepleierhøyskolen i Bergen [ Les hele saken ]
Konferanse om forskning innen eldreomsorgen17/10/2010
Løvåsen Sykehjem, undervisningssykehjem og senter for omsorgforskning vest inviterer til konferanse. Dato: 26. november. Målgruppe er ledere og ansatte innen omsorgstjenestene. Presentasjon av ny og pågående forskning innen eldreomsorgen- implikasjoner for praksis [ Les hele saken ]
Grunnkurs i turnusplanlegging28/09/2010
Kommunal Kompetanse inviterer til grunnkurs i turnus for å lære metode for oppsetting av turnusplaner og forstå turnusplaner som viktig styringsdokument i forhold til mål, økonomistyring og arbeidsmiljø i Bergen 10 og 11 november og 24 og 25 november [ Les hele saken ]
Ledelse med mål og mening27/09/2010
Fagforbundet, Seksjon helse og sosial inviterer til konferanse for ledere ansatt i helse- og sosialsektoren. Oslo 8. - 9. november 2010. Konferansen finner sted i Fagforbundets lokaler, Keysersgate 15, Oslo [ Les hele saken ]
Nyhetsbrev seksjon helse og sosial16/09/2010
Seksjon helse og sosial har sendt ut sitt nyhetsbrev for september. Du kan lese det her [ Les hele saken ]
Samspillskonferansen 201011/08/2010
Fagforbundet Seksjon helse og sosial arrangerer for 4. året på rad konferanse for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere. Konferansen er svært populær så vær tidlig ute og meld deg på. Konferansen vil finne sted på Scandic Oslo Airport, 25. og 26. oktober [ Les hele saken ]
Krisehjelp og sorgarbeid25/04/2010
Fagforbundet Hordaland inviterer til fagdag 7. juni 2010 arrangere fagdag på Hovedbrannstasjonen i Bergen fra klokken 10 - 16. Tema er krisehjelp og sorgarbeid [ Les hele saken ]
Fylkesmester i Helsearbeiderfaget17/04/2010
Behov for lærlinger i helsearbeiderfaget? Her er muligheten til å møte fremtidige lærlinger og ”selge” inn din bedrift som en aktuell læreplass! Kom og stå på stand under fylkesmesterskapet i Helsearbeiderfaget i Hordaland! [ Les hele saken ]
Temadag for sykepleiere 06/04/2010
Seksjon helse og Sosial fagforbundet Hordaland inviterer til temadag for Sykepleier. Møte\ temadag er også åpen for deg som sykepleier som kan tenke å høre hva Fagforbundet kan tilby deg som medlem. Temadagen er den 26 mai 2010. [ Les hele saken ]
Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon KiD17/03/2010
Det er et stort behov for effektive, evaluerte lavterskel-tilbud som KiD fordi forekomsten av depresjonstilstander er høy, og tilgangen på ønsket og effektiv behandling er begrenset. De lave kostnadene forbundet med anvendelse av kurset og kurskonseptet innebærer at det er praktisk mulig og ønskelig å tilby KiD i flest mulig kommuner i Norge. For å få dette til, må det utdannes kursledere i kommunene.Kommunal Kompetanse arrangerer teorikurs for å lære opp kursledere i hele landet. Kurset går over 5 sammenhengende dager. Kurset går i Bergen 3 - 7 mai 2010 [ Les hele saken ]
Medlemsmøte på Arna Helseheim09/03/2010
Fagforbundet Bergen avholdt, sammen med vår lokale tillitsvalgte Erik Hals, medlemsmøte for medlemmene våre på Arna helseheim i ettermiddag. Tema var den økonomiske situasjonen på helseheimen, og valg av tillitsvalgte. Les mer om medlemsmøtet, og se bilder her [ Les hele saken ]
Vi er ikke bremseklosser09/03/2010
Helsebyråd Meyer burde heller ta tak i deltidsproblematikken enn å angripe fagforeningene, sier Lillian Vangberg, åsabu og leder av Fagforbundet Bergen til Åsane Tidende.I et debattinnlegg i Dagens Næringsliv forrige uke gikk helsebyråd Christine B. Meyer (H) sterkt ut mot ordningen der fagforbundene godkjenner alternative arbeidstidsordninger for ansatte innenfor pleie og omsorg. Vangberg stiller seg uforstående til byrådens frustrasjon til avisen [ Les hele saken ]
Grunnkurs i turnusplanlegging05/03/2010
Kommunal Kompetanse inviterer til grunnkurs i turnusplanlegging. Kurset vil bli holdt på Vitalitetssenteret i Bergen 26 - 27 arpil på dagtid. Målet med kurset er å lære metode for å sette opp turnusplaner og forstå turnusplaner som et viktig styringsdokument i henhold til mål, økonomistyring og arbeidsmiljø [ Les hele saken ]
Faglig arbeidsgruppe for psykisk helse og rus25/02/2010
Styret i Seksjon helse og sosial har på møte den 26. januar oppnevnt medlemmer til faglig arbeidsgruppe for psykisk helse og rus. Gruppa skal ha sitt første møte 18. og 19. februar hvor situasjonsbeskrivelse, utfordringer i yrkeshverdagen og kompetanseheving blir sentrale spørsmål [ Les hele saken ]
Helsepersonell- og ny pasientrettighetslov22/02/2010
Kommunal kompetanse arrangerer dette kurset på Augustin Hotell i Bergen den 7 april. Målgruppen er helsepersonell, både i spesialhelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, og kurset er godkjent av Dnlf, Fagforbundet m.fl. og får kjempegode tilbakemeldinge [ Les hele saken ]
Private inn i hjemmesykepleien21/02/2010
Fra nyttår åpnet Bergen kommune opp for to private aktører i hjemmesykepleien. I første omgang skal selskapene bare operere i utvalgte bydeler og bare på dagtid, men fagforeningene er kritisk til såkalt fritt brukervalg innenfor hjemmesykepleien sier de hovedtillitsvalgte til Fagbladet [ Les hele saken ]
Mat og ernæring – inkl. spesialkost20/02/2010
Ekstrakurs i Bergen 19 april 2010. Dette kurset har vært arrangert flere steder rundt i Norge med svært god oppslutning og strålende tilbakemeldinger fra fornøyde deltakere. Vi er glade for å kunne tilby dette kurset i Bergen [ Les hele saken ]
Kurs i prehospital hodetraume07/02/2010
Fagforbundet avdeling 747 inviterer til kurs ombord i MS Bergensfjord 15. -17. mars. Påmeldingsfrist 22. februar. Begrenset plass. Kurset har plass til 30 deltakere og medlemmer av Fagforbundet vil bli prioritert [ Les hele saken ]
Yrkesfaglige håndbøker fra Seksjon helse og sosial14/01/2010
3 nye håndbøker ligger nå klar. Dette er håndbok for sykepleiere, håndbok for hjelpepleiere, omsorgs- og helsefagarbeidere og håndbok for hjemmehjelpere [ Les hele saken ]
Konferanse om mestring av sinne, frustrasjon og fortvilelse13/01/2010
Håndtering av utfordrende adferd hos personer med utviklingshemming. Konferansen avholdes i Bergen 8 og 9 april 2010. Målgrupper: Alle med et engasjement eller interesse for arbeid for mennesker med utviklingshemning og andre med nedsatt funksjonsevne. [ Les hele saken ]
Den 4 nasjonale helserettskonferansen04/01/2010
Målsettingen for konferansen er og har vært å øke den juridiske kompetansen i helsesektoren og dermed skape en bevisstgjøring rundt lovgivning og rammebetingelser i helsetjenesten, samt danne en møteplass for sentrale aktører i landets helsevesen. Årets tema er samhandling og kvalitet [ Les hele saken ]
Sykefraværsutvalg i helse- og omsorgsektorensektoren23/12/2009
Nesteleder i Fagforbundet, Mette Nord, er et av medlemmene i det regjeringsoppnevnte utvalget som skal utrede spørsmål rundt utstøting og sykefravær i helse- og omsorgssektoren [ Les hele saken ]
Mat og ernæring – inkl. spesialkost21/12/2009
Kommunal Kompetanse inviterer til kurset den 15 februar 2010. Dette kurset har vært arrangert flere steder rundt i Norge med svært god oppslutning og strålende tilbakemeldinger fra fornøyde deltakere. Vi er glade for å kunne tilby dette kurset i Bergen [ Les hele saken ]
Velkommen til KreativOmsorg \\\'1019/12/2009
Nå foreligger program og mulighet til påmelding til KreativOmsorg \\\'10. Denne gang vil KreativOmsorg foregå i Trondheim 14. og 15. april 2010. Velkommen [ Les hele saken ]
Landskonferanse om Utviklingshemming og psykiske lidelser 15/12/2009
Fagforbundet Hordaland Seksjon helse og sosial arrangerer Landskonferanse i Bergen, Hotell Terminus, Terminus Hall den 10.-11. februar 2010. Tema for konferansen er Utviklingshemming og psykiske lidelser [ Les hele saken ]
Yrkesfaglig studiehefte om demens08/12/2009
Miljøarbeid for bedre hverdag - Demens er et yrkesfaglig studiehefte fra Fagforbundet Seksjon helse og sosial. Fagforbundet, Seksjon helse og sosial, håper En bedre hverdag for personer med demens kan bidra til å fremme god kvalitet i miljøarbeidet, og at det stimulerer ledre og ansatte til videre faglig utvikling innen feltet [ Les hele saken ]
FANEMARKERING MOT BYRÅDET I BERGEN 2010 BUDSJETTT 06/12/2009
Vi krevver et styrket barnevern i Bergen. Fakkeltog og fanemarkering mot byrådets 2010 budsjett i Bergen 7.desember klokken 1500 ved Bergen Rådhus. Vi krever at byrådet tar ansvar for barn og unge - 20 nye stillinger i barnevernet nå og støtte til opptrappingsplan for barnevernet [ Les hele saken ]
Gratulerer med dagen26/11/2009
I dag den 26 november er det den europeiske dagen for hjelepepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere. Fagforbundet Bergen gratulerer over 100 000 her i arbeidstakere her i Norge som utgjør kjernetroppene i landets helse og omsorgstjenester [ Les hele saken ]
Første omfattende rapport om status for psykiske lidelser i Norge 16/11/2009
Forekomsten av psykiske lidelser i Norge er stabil, og er svært vanlig i befolkningen. Ca. en tredel av voksne har en psykisk lidelse i løpet av et år, mens 8 % av barn og unge til en hver tid har en psykisk lidelse [ Les hele saken ]
Helsearbeidere kan slippe avkorting av pensjon12/11/2009
Pensjonister som melder seg frivillig til arbeid i helsesektoren på grunn av utbrudd av influensa A, slipper avkorting av pensjon. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har lagt fram et lovforslag som innebærer at den offentlige helsesektoren ved behov kan mobilisere pensjonister til arbeid, uten at de får avkortet sin pensjon [ Les hele saken ]
Landsdekkende konferanse for barnepleiere04/11/2009
Fagforbundet arrangerer landsdekkende konferanse for barnepleiere. Storefjell Resort Hotell, Gol. 21. - 23. april 2010 [ Les hele saken ]
Grunnkurs Turnus i Bergen 19 - 20 november20/10/2009
Kommunal Kompetanse inviterer pånytt til grunnkurs i turnusplanlegging i Bergen 19 til 20 november. Dette eret godt utprøvd og kvalitetssikret kurs som kan. Kurset er for ansatte som arbeider med/ har ansvar for turnusplanlegging ved institusjoner og åpen omsorg, og tillitsvalgte ved institusjoner/ virksomheter der en arbeider i turnus [ Les hele saken ]
HELFO har åpnet nettsider19/10/2009
Torsdag 15. oktober presenterer Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) sitt nye nettsted. På nettsidene www.helfo.no finner privatpersoner, helsepersonell og andre informasjon om helserettigheter, stønadsordninger og regelverk. Nettsidene inneholder også selvbetjeningsløsningene for å bytte fastlege og bestille [ Les hele saken ]
Omsorg ved livets slutt15/10/2009
Fagforbundet Hordaland ved seksjon helse og sosial arrangerer fagdag i bergen i samarbeid med Verdighetssenteret fagdag med tema omkring omsorg ved livets slut i Bergen den 17 november [ Les hele saken ]
Minner om dagens medlemsmøte i seksjon helse og sosial14/10/2009
Fagforbundet Bergen inviterer alle sine medlemmer i seksjon helse og sosial til medlemskveld på Bergen Rådhus onsdag 14 oktober.Nyvalgt nestleder i seksjon helse og sosial sentralt Raymond Turøy vil delta på møtet. Tema vil være Tariff og seksjonsarbeid. Les hele innkallingen her [ Les hele saken ]
Langturnus og debattinnlegg14/09/2009
Bergens Tidende hadde en reportasje om langturnus 4. september og en leder 5. september som de konsern- og hovedtillitsvalgte i Fagforbundet i Bergen har reagert på. Etter mye om og men har leserbrevet i dag kommet igjennom og står på trykk i Bergens Tidende. Du kan lese leserbrevet her også [ Les hele saken ]
Sykehjem er ikke helvetes forgård (dagbladet.no)01/09/2009
Eldreomsorgen er en utrolig god sektor. Det er ikke helvets forgård, slik som Norsk Sykepleierforbund framstiller det. De ufaglærte gjør en flott og god jobb hver bidige dag, sier leder for Fagforbundet, Jan Davidsen til Dagbladet [ Les hele saken ]
Krever bedre rettigheter for fosterforeldre28/08/2009
Alle fosterbarn har behov for tett og god oppfølging, uavhengig om de er plassert i kommunale eller statlige fosterhjem, sier Mette Nord i Fagforbundets arbeidsutvalg [ Les hele saken ]
Høringskonferanse - forskrifter og retningslinjer om LAR 28/08/2009
Mandag 24. august hadde NSH en stor høringskonferanse om ny forskrift og retningslinjer som er ute på høring om Legemiddelassistert behandling (LAR). Vedlagt følger nyhetsbrev nyhetsbrev fra konferansen [ Les hele saken ]
Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 27/08/2009
Når vi trenger hjelp, kan det være vanskelig å vite hvilke tilbud som finnes, hvilke tjenester vi har rett til og hvor vi skal henvende oss. Derfor har Helsedirektoratet laget denne håndboka om helse- og sosialtjenesten i kommunen – som en hjelp på veien [ Les hele saken ]
Fagdag for sykepleiere i Bergen 10 september20/08/2009
Fagforbundet Hordaland inviterer til fadag for sykepleiere 10 september på Bryggen i Bergen. Fagdagen er gratis for medlemmer av Fagforbundet og tema er Samhandlingsreformens konsekvenser og utfordringer for pasient og yrkesutøver [ Les hele saken ]
Ny veileder om tidlig intervensjon på rusområdet (Helsedirektoratet)18/08/2009
Alle som ser barn, unge, voksne eller eldre som lever med begynnende rusproblemer, må våge å handle på bakgrunn av sin bekymring. Ofte er det en begrenset innsats som skal til for at problemet blir løst [ Les hele saken ]
Eldreomsorgen ville brutt sammen uten ufaglærte16/08/2009
Det er uhørt at de uten formell kompetanse blir tråkket på. Uten de ufaglærte hadde det faktisk ikke gått rundt. De er pilarene i eldreomsorgen. sier Kjellfrid Blakstad, leder for seksjon helse og sosial i Fagforbundet. [ Les hele saken ]
Kvalitet og verdighet i eldreomsorgen (Pressemelding)11/08/2009
Det er bra at kvaliteten på eldreomsorgen får stor oppmerksomhet, sier leder i Seksjon helse og sosial i Fagforbundet, Kjellfrid Blakstad fornøyd. Fagforbundet har flere ganger tatt til orde for en eldregaranti [ Les hele saken ]
Fleksible arbeidstider: Dagens regelverket godt nok (nrk.no)07/08/2009
Arbeidsgiverne vil at regjeringa skal bidra til mer fleksible arbeidstider når svineinfluensaen slår til for fullt, men Fagforbundet synes dagens regelverk er fleksibelt nok sier Jan Helge Gulbrandsen til NRK [ Les hele saken ]
Side: 1 2 Eldre
 
 
     
DigiMedia