Seksjon samferdsel og teknisk  
 
Fagbrev for vaktmestere før jul?25/11/2010
Innen året er omme kan fagbrev for byggdrift være realitet, fem år etter at søknadsarbeidet startet, skriver Fagbladet. Hele 110 vaktmestere deltar på vaktmesterkonferansen i regi av Fagforbundet i disse dager. Ett av temaene som det har vært knyttet mange spørsmål til, er det lenge etterspurte fagbrevet for yrket, som er kalt fagbrev for byggdriftere [ Les hele saken ]
Status fagbrevsøknaden for byggdrifter per november 201019/11/2010
I SST får vi mange henvendelser angående fagbrevsøknaden for byggdrifter (vaktmester). Vi avventer fremdeles Utdanningsdirektoratets avgjørelse etter at fristen for høringsforslaget gikk ut [ Les hele saken ]
Julemøte - årsmøte i seksjon samferdsel og teknisk15/11/2010
Fagforbundet Bergen seksjon samferdsel og teknisk inviterer til julemøte og årsmøte i seksjonen 29. november kl. 18.00 i Bergen rådhus [ Les hele saken ]
Yrkeskonferanse for renholdere,vaktmestre og driftspersonell 27/09/2010
Fagforbundet Hordaland, seksjon samferdsel og teknisk arangerer yrkeskonferanse for Renholdere, Vaktmestre og Driftspersonell den 20 og 21 okt. 2010 på Hardangerfjord Hotell i Øystese. Tema for dagene er LO Favør,Insta 8000, Den nye bygningsloven og Legionella.Dag 1 er felles fram til lunsj. [ Les hele saken ]
Noreg i Europa-toppen i energikrav til bygg (Kommunal- og regionaldepartementet)01/07/2010
Noreg har nokre av dei strengaste energikrava til bygg i Europa. Det syner ein fersk rapport SINTEF Byggforsk har laga på oppdrag frå Kommunal- og regionaldepartementet. Sjølv om Noreg er mellom dei som har dei strengaste krava, er kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete klar for å stramme inn endå meir [ Les hele saken ]
Velkommen til Fagforbundets havnekonferanse 201008/06/2010
Fagforbundet seksjon samferdsel og teknisk inviterer alle medlemmer i norske havner til konferanse på Kielbåten 21. - 23. september.Programmet er variert, og tar blant annet for seg hvordan sjøtransporten i Norge kan økes. Rolf Aarland fra Trondheim havn innleder om Sjøtransportprosjektet, og vi har invitert representanter fra regjeringa, LO og andre store organisasjoner til å kommentere og debattere [ Les hele saken ]
Velkommen til Fagforbundets VA konferanse28/04/2010
Seksjon samferdsel og teknisk holder fagkonferanse for medlemmer som jobber i vann- og avløpssektoren. Konferansen går av stabelen 9. og 10. juni i Fagforbundets lokaler i Oslo. Det er miljøet som står i fokus på årets VA-konferanse. Vi tar opp noen av utfordringene VA-sektoren møter i forbindelse med klimaendringene, og vi tar opp en del spørsmål som angår arbeidsmiljøet [ Les hele saken ]
Smittevernkurs for renholdspersonell19/04/2010
Hva trenger du som renholdspersonell å vite om smittevern? Kurset er ved Senter for smittevern Helse Bergen den 7 mai på Barneklinikken, og er åpent for alle medlemmer av Fagforbundet. [ Les hele saken ]
Sikkerhet i grøfter18/03/2010
Kommunal Kompetanse inviterer til kurset Sikkerhet i grøfter i Bergen 27. april 2010.Målgruppen er personell som driver med grøftearbeider av ulik art, herunder utskifting av eksisterende anlegg, lekkasjer, ledningsbrudd, nyanlegg m.m. Kurset skal Gi deltakerne kunnskap om hvilke regelverk man må forholde seg til når man skal utføre denne typen arbeid, samt hvordan man kan utføre jobben på en sikker og forsvarlig måte. [ Les hele saken ]
SST nytt11/03/2010
Seksjon samferdsel og tenkisk, sentralt, er kommet med et nytt nyhetsbrev. Du kan lese det her [ Les hele saken ]
Faggruppe 1 for Havneansatte hadde møte i februar08/03/2010
På møtet ble det blant annet lagt planer for en havnekonferanse for Fagforbundets medlemmer til høsten. Les referatet fra møtet her [ Les hele saken ]
Motorsagkurs24/02/2010
Fagforbundet Hordaland inviterer til motorsagkurs på Stend Jordbrukshøgskule 6 - 8 april 2010. Dette er et tredagers kurs, med 1 dag teori og 2 dager praksis [ Les hele saken ]
Hva er status for fagbrevet for Byggdrifter (Vaktmester)?22/02/2010
Fagforbundet seksjon samferdsel og teknisk får mange spørsmål fra dere medlemmer om fagbrevet vi har jobbet for de siste årene. Her kan du lese en beskrivelse av søknadsgangen for fagbrevet og hvor søknaden står nå [ Les hele saken ]
Fagbrev trafikkbetjenter - oppdatering02/02/2010
Fagforbundet har hatt møte med arbeidsgiversiden for å diskutere muligheter for et fagbrev og ev innhold i et slikt fagbrev. Forslag til søknad og kompetanseplan er utarbeidet. Det vil bli avholdt nytt møte i uke 9 [ Les hele saken ]
Kursoversikt SST 201026/01/2010
Fagforbundet seksjon samferdsel og teknisk har sendt ut en oversikt over sentrale kurs og konferanser som de planlegger for året 2010. Du kan se en oversikt her [ Les hele saken ]
Trafikkbetjenter ikke lenger offentlig tjenestemann?22/01/2010
Ifølge Odelstingproposisjonen til ny §155 faller trafikkbetjenter utenfor definisjonen av offentlig tjenestemann. Fagforbundet skal se videre på saken [ Les hele saken ]
Konferanse- Bruk av standarder i offentlig sektor15/01/2010
Den 10. mars skal Fagforbundet i samarbeid med Standard Norge avholde konferanse om bruk av standarder i kommunene. Fagforbundet inviterer tillitsvalgte og yrkesutøvere til å lære mer om bruk av standarder. Bruk av standarder i offentlig sektor blir stadig viktigere. Dette gjelder både for å sikre kvalitet på tjenestene og som viktige verktøy når offentlige tjenester er truet av konkurranseutsetting [ Les hele saken ]
Byggherreforskriften21/12/2009
Kommunal kompetanse arrangerer kurset i Bergen 3 februar 2010. Deltakerne skal gis oversikt over hva forskriften fordrer må etterleves og passes på - samt få klargjort konsekvenser om forutsetningene i lovverket ikke følges opp og blir forsvarlig ivaretatt. Deltakerne vil også få innsikt i utfallet om brudd på bestemmelsene skulle medføre ulykker, skade - og i verste fall død. [ Les hele saken ]
Nyhetsbrev fra seksjon samferdsel og teknisk17/12/2009
Fagforbundet Seksjon Samferdsel og Teknisk har sendt ut årets siste nyhetsbrev fra Oslo. Du kan lese det her [ Les hele saken ]
Renholdskonferansen 201010/12/2009
Fagforbundet inviterer sine medlemmer til renholdskonferanse i Fagforbundets lokaler 9.-10. februar! Etter stor suksé med renholdskonferansen på Hell i april, med mange på venteliste, arrangerer vi nå den samme konferansen om igjen [ Les hele saken ]
Renholderens dag - gratulerer med dagen07/12/2009
Første mandag i desember er det renholdernes dag. I år faller dagen på 7. desember som er satt av for å markere, og gjøre alle oppmerksomme på, hvor viktig renholdernes arbeid er rundt om i samfunnet. Fagforbundet Bergen gratulerer alle renholdere med dagen. [ Les hele saken ]
Møte i faggruppe renhold og vaskeri22/11/2009
begynnelsen av november hadde faggruppe renhold og vaskeri møte i Oslo. Her kan du lese et kort sammendrag av møtet [ Les hele saken ]
Arbeidet mot fagbrev for trafikkbetjenter20/11/2009
Fagforbundet fortsetter sitt arbeid for fagbrev for trafikkbetjenter.I begynnelsen av november inviterte Seksjon samferdsel og teknisk de andre aktuelle arbeidstagerorganisasjonen til et møte hvor blant annet behovet for fagbrev diskutert. [ Les hele saken ]
SST lederens hektiske hverdag05/11/2009
Fagforbundet Bergen sin SST leder Sølvi Isaksson har vært høyt og lavt denne forbundsuken. Hun har besøkt dyreklinikker, skoler og sykehjem for å treffe medlemmer. I dag måtte hun til og med få hjelp fra TINE meierier sine sjåfører for å komme seg frem, for ingenting stopper Sølvi når hun skal på arbeidsplassbesøk. [ Les hele saken ]
Hele bransjen jubler for Vaktmesterfagbrev!19/10/2009
Byggenæringen har store forpliktelser når det gjelder energi og miljø i bygg, og dette vii bli enklere å oppnå når vi får drfitere med formell kompetanse, sier Mats Eriksson i VKE, og får støtte fra Fagforbundets faggruppeleder, Ragnar Johansen [ Les hele saken ]
Gratis fagkonferanse om samfunnsplanlegging på Ås 2.-3. desember13/10/2009
Fagforbundet og Universitetet for miljø og biovitenskap inviterer til fagkonferanse om samfunnsplanlegging 2.-3. desember. Konferansens tema er blant annet klimatilpasning, bærekraftig infrastruktur/energisystemer, økning i flomskader og forurensningsutslipp som følge av klimaendringer, klimapåkjenninger på bygninger og krav til bygg i den nye plan- og bygningsloven [ Les hele saken ]
Vi minner om dagens tariffmøte for medlemmer i SST13/10/2009
Fagforbundet Bergen - seksjon samferdsel og teknisk arrangerer Tariffmøte i ettermiddag - tirsdag 13 oktober klokken 1600 i rådhuskantinen i Bergen. Les hele innkallingen her [ Les hele saken ]
Byggdriftefaget har fått sitt fagbrev07/10/2009
Byggdriftefaget har fått sitt fagbrev! Meldingen ble tatt i mot med stor applaus på Seksjon samferdsel og teknisks landskonferanse på Gardermoen i dag [ Les hele saken ]
Energibruken i bygg skal ned30/09/2009
Kommunal- og regionaldepartementet melder om at byggebransjen må forberede seg på tøffere energikrav i årene som kommer. For å nå målene i klimaforliket, må vi stramme inn kravene til energiforsyning i bygg minst hvert femte år fremover, sa statsråd Magnhild Meltveit Kleppa da hun åpnet ”Bygg reis deg”-messen på Lillestrøm [ Les hele saken ]
Faggruppe havn har hatt møte29/09/2009
Faggruppe 1 for havneansatte hadde møte i Oslo 15. og 16. september. Her er et konsentrert referat fra møtet [ Les hele saken ]
Seksjon samferdsel og teknisks Miljøkonferanse02/09/2009
Fagforbundet Seksjon samferdsel og teknisk (SST) arrangerer sin miljøkonferanse fra 27 - 28 oktober [ Les hele saken ]
Spørreundersøkelse for høgskoleutdannede i teknisk sektor31/08/2009
Spørreundersøkelsen er i sluttfasen. Her kan du lese kommentarer til de foreløpige resultatene [ Les hele saken ]
Nythetsbrev august fra SST sentralt30/08/2009
Fagforbundet Seksjon samfersdel og teknisk (SST) sentralt har sendt ut nyhetsbrev. Du kan lese det her [ Les hele saken ]
Yrkeskonferanse for vaktmestre og renholdere20/08/2009
Fagforbundet Hordaland seksjon samferdsel og teknisk inviterer til yrkeskonferanse/ fagdag for renholdere, vaktmestre og driftspersonell. Sted: Hardangerfjord Hotel Øystese. Kursdato: 29-30/09-2009 [ Les hele saken ]
Nytt fra SST- juli 200908/07/2009
Kjedelig i sommervarmen? Last ned og les SSTs siste nyhetsoppdatering, om gjennomførte og forestående aktiviteter [ Les hele saken ]
Invitasjon til å delta i spørreundersøkelse for høgskoleutdannede i teknisk sektor13/06/2009
Det kjøres i disse dager en spørreundersøkelse om høgskoleutdannede i teknisk sektor, og vi oppfordrer alle seksjonens medlemmer med høyere utdanning til å delta i undersøkelsen [ Les hele saken ]
Fagbrevet for Byggdrifter (Vaktmester) er gjennom første runde03/06/2009
Ikke bare mekling og konfliktstoff i dag. Fagforbundets søknad om fagbrev for Byggdrifter (tidl. Vaktmester) gikk gjennom i faglig råd for Bygg- og Anleggsteknikk i april. Neste steg for godkjenning av fagbrevet er i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) til høsten. Dersom fagbrevet går gjennom vil det bli nedsatt en læreplangruppe for videre utvikling av faget og læreplanen. Vi krysser fingrene [ Les hele saken ]
Nytt fra SST sentralt16/04/2009
Her er siste utgave av SST sitt nyhetsbrev. Der kan du lese om kommende konferanser, om møter vi har hatt eller vært med på og andre aktiviteter som seksjonsadminitrasjonen driver for tiden [ Les hele saken ]
 
 
     
DigiMedia