Tariff/avtaleverk  
 
Enighet i SAMFO oppgjøret21/09/2010
Klokken halv ett i natt ble Fagforbundet og SAMFO enige i meklingen om en ny tariffavtale. Dermed blir det ikke streik i boligbyggelagene. Resultatet skal nå ut på uravstemning til medlemmene [ Les hele saken ]
Mekling i boligbyggelag/SAMFO pågår 20/09/2010
Meklingen mellom Samfo og Fagforbundet startet i dag kl 1000 og pågår ut over kvelden. Under medklingen er det bare riksmeklingsmannen som kommenterer meklingen. Frist for å komme til enighet er i kveld kl 2400 [ Les hele saken ]
Brudd i forhandlingene med NHO Service om pleie- og omsorgsoverenskomsten31/08/2010
Fagforbundet har brutt forhandlingene med NHO Service om ny pleie- og omsorgsoverenskomst. Oppgjøret går nå til mekling. Årsaken til bruddet er at Fagforbundet ikke fikk gjennomslag for våre hovedkrav som blant annet er å sikre medlemmene på overenskomsten samme lønnstillegg og sykelønnsbestemmelser som i offentlig sektor [ Les hele saken ]
Mekling i forhandlingene med PBL -A26/08/2010
Meklingsdato er fastsatt for tarifforhandlingene mellom Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) og Fagforbundet. Mekling starter den 19. oktober [ Les hele saken ]
Minstelønn til arbeidsretten21/08/2010
Det er fortsatt uenighet mellom partene i kommuneoppgjøret om virkningsdatoen for en del av lønnsoppgjøret. Tvistemøtet onsdag 11. 8. ga ikke noe resultat og saken må nå løses av arbeidsretten [ Les hele saken ]
Lokale forhandlinger i Bergen kommune - kap 409/07/2010
Fagforbundet Bergenhar sendt ut skjema for lokale forhandlinge i kapittel 4. Fristen for innlevering er 24 august. Les mer om forhandlingene her [ Les hele saken ]
Tvist om minstelønn i kommunesektoren07/07/2010
Det har oppstått uenighet mellom partene i kommuneoppgjøret om virkningsdatoen for en del av lønnsoppgjøret. Uenigheten handler om en garantibestemmelse som skulle sikre at arbeidstakere med minst 20 års lønnsansiennitet ikke skulle ha mindre enn 311.200 kroner pr 1.5. 2010 [ Les hele saken ]
Medlemmene sa ja i kommuneoppgjøret05/07/2010
Vi er selvsagt fornøyd med at mer enn nitti prosent av de som deltok i uravstemningen, sa ja til resultatet, sier leder i Fagforbundet, Jan Davidsen. Forbundet sloss hardt for å få et akseptabelt resultat. Da er det godt å vite at medlemmene det angår sier ja til oppgjøret, sier Davidsen [ Les hele saken ]
Likeverd for ansatte i private barnehager29/06/2010
Våre krav er enkle. Vi krever like god lønn, pensjonsforhold og vilkår for ansatte i private som i kommunale barnehager. Det kan ikke kalles urimelig, sier forhandlingsleder Mette Henriksen Aas etter bruddet i forhandlingene med PBL-A [ Les hele saken ]
Brudd i forhandlingene med PBL29/06/2010
Det er brudd i forhandlingene mellom Fagforbundet og Private Barnehagers Landsforbund-Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A). Forhandlingene ble avsluttet i natt klokka 24:00, da det ikke var mulig å komme til enighet om et økonomisk resultat. Oppgjøret går til mekling etter sommerferien [ Les hele saken ]
Samfo-forhandlingene endte i brudd28/06/2010
Det ble i kveld brudd i forhandlingene mellom Fagorbundet og Samfo om revisjon av overenskomsten for virksomheter i boligsamvirket. Oppgjøret går til mekling etter sommerferien [ Les hele saken ]
PBL forhandlingene25/06/2010
Forhandlingene med Private Barnehagers Landsforbund fortsetter mandag 28.juni blant annet med økonomiske krav. Partene håper å sluttføre forhandlingene i løpet av dagen/kvelden [ Les hele saken ]
Tariffoppgjøret 2010 i Samfo-området24/06/2010
Forhandlingene mellom Fagorbundet og Samfo om revisjon av overenskomsten for virksomheter i boligsamvirket finner sted mandag 28. juni. Fagforbundet forhandler på vegne av ca 450 arbeidstakere. [ Les hele saken ]
Forhandlingene for private barnehager er igang21/06/2010
Forhandlingene for de private barnehagene i PBL-A, Private barnehagers landsforenings arbeidsgiverorganisasjon er begynte i dag og vil fortsette neste uke. Det er pause i forhandlingene akkurat nå og partene møtes igjen 28. juni. Så langt er det ikke kommet konkrete krav og tilbud fra noen av sidene i forhandlingene [ Les hele saken ]
Uravstemningsfristen i KS er 28 juni21/06/2010
Uravstemningen i KS-oppgjøret er i gang. Uravstemningsdokumentet sendes nå til alle medlemmene på KS-området, og flere har fått det allerede. Vi ber medlemmene delta. Vi sloss hardt for dette resultatet og det er viktig at dere sier hva dere synes. Fristen for å avgi stemme er 28 juni til fagforenignen. Hvordan leser du her [ Les hele saken ]
Forhandlingene for dyrepleiere og klinikkassistenter er sluttført18/06/2010
Det er oppnådd enighet mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) og Fagforbundet i tariffoppgjøret per 01.05.2010 vedrørende dyrepleiere og klinikkassistenter ansatt som dyrehelsepersonell [ Les hele saken ]
Enighet i HSH oppgjøret18/06/2010
Det er nå enighet i forhandlingene i HSH (HUK-området). Det anbefalte resultatet innebærer i hovedsak de samme økonomiske tilleggene som i KS, Spekter helse og Staten. [ Les hele saken ]
HSH og PBL forhandlingene16/06/2010
Forhandlingene med HSH (HUK-området) starter onsdag 16. juni og fortsetter 17. juni. Partene håper å kunne gjennomføre forhandlingene i løpet av disse to dagene. Forhandlingene med Private Barnehagers Landsforbund (PBL-A) måtte skyves pga streiken i kommunal sektor, og gjenopptas mandag 21. juni. I tillegg er 28. juni satt av til forhandlinger. [ Les hele saken ]
Streikebidrag og trekk i lønn14/06/2010
Vi har i dag fått avklart at Bergen kommune kommer til å foreta trekk i lønn for de som har vært ute i streik i september. [ Les hele saken ]
Meklingsmannens møtebok09/06/2010
Her kan du lese meklingsmannens møtebok som nå er lagt ut [ Les hele saken ]
LO og SAMFO enige om ny hovedavtale21/01/2010
LO og SAMFO ble i dag ferdige med forhandlingene om en ny hovedavtale. LO-sekretær Trine Lise Sundnes, som ledet forhandlingene på vegne av LO, er fornøyd [ Les hele saken ]
Ny hovedavtale: KS15/01/2010
Kommunenes Sentralforbund (KS) og LO Kommune har framforhandlet ny hovedavtale. I forhandlingenene om ny Hovedavtale ble KS og forhandlingssammenslutningene onsdag 14. desember 2009 enige om et anbefalt forslag. Hovedavtalen inngås for en ny 4-års periode og endringene knytter seg i hovedsak til redaksjonelt ajourhold for å modernisere og presisere enkelte formuleringer. Bestemmelsen om likestilling er utvidet med målsettinger om å fremme likestilling og hindre diskriminering [ Les hele saken ]
 
 
     
DigiMedia