SHS - Omsorgsarbeider

Omsorgsarbeideren - fagarbeider i helse og omsorg

Med reform 94 så en ny utdanning innenfor helse- og sosialsektoren dagens lys. Omsorgsarbeiderutdanningen hadde ikke noen lett fødsel, hele tre ganger ble saken behandlet i Stortinget før vedtak om opprettelse fant sted.

Med bestått fagprøve gis yrkeskompetanse med fagbrev. For å kunne bruke yrkestittelen omsorgsarbeider kreves autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell http://www.safh.no/index.html

Omsorgsarbeideren har en kompetanse som gir et solid faglig fundament for å arbeide innenfor de hjemmebaserte tjenester, ved barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger, rehabiliteringshjem for rusmiddelmisbrukere, alders- og sykehjem og i andre institusjoner innen helse- og sosialtjenesten, herunder barneverntjenesten.

I tilknytning til en god faglig grunnutdanning, er det utviklet en rekke videreutdanninger. Videreutdanninger som gir den enkelte et sterkere faglig ståsted på sin arbeidsplass.

Fagforbundet har sin egen kliniske fagstige for omsorgsarbeidere.

Fagforbundet seksjon helse og sosial vil fortsette sitt arbeid med å utvikle utdanningene innen helse- og sosialsektoren herunder omsorgsarbeiderutdanningen. Det er vår målsetting at disse til enhver tid skal være i samsvar med de behov og den utvikling som skjer i helse- og omsorgssektoren. Vårt overordnede mål er at de økonomiske, faglige og samfunnspolitiske interesser for omsorgsarbeiderne blir godt ivaretatt.

 
 
     
DigiMedia