SHS - Hjelpepleier

Hjelpepleieren - en bærebjelke innen helse- og omsorgstjenestene!

Med "Plan for opplæring av hjelpepersonalet i sykepleien", fastsatt av departementet i juli 1962, ble hjelpepleierutdanningen i Norge en enhetlig nasjonal utdaning.

I 1979 ble yrkesbetegnelsen "hjelpepleier" offentlig beskyttet, og i lov av 2. juli 1999 om Helsepersonelloven, fikk hjelpepleiere autorisasjon som helsepersonell. Fra en utdanning på 8 måneder fordelt på teori og praksis, er hjelpepleierutdanningen blitt en utdanning på tre år i videregående skole.

I hele sin tid har hjelpepleierutdanningen hatt en sterk faglig utvikling, en utvikling som langt i fra er stoppet opp. Den vesentligste bidragsyteren til denne faglige utviklingen har vært de to forbund som til slutt dannet Fagforbundet.

Hjelpepleierne har en god faglig grunnutdanning, og det er utviklet en rekke videreutdanninger som bygger på hjelpepleierutdanningen.

Fagforbundet har sin egen kliniske fagstige for hjelpepleiere.

Fagforbundet seksjon helse og sosial vil fortsette å arbeide for utviklingen innenfor hjelpepleierutdanningen. Vårt overordnede mål er at de økonomiske, faglige og samfunnspolitiske interesser for yrkesgruppen blir godt ivaretatt.

 
 
 
     
DigiMedia