SHS- Aktivitør

SHS - Aktivitør

Humor og pågangsmot og vet at aktivitet og sosial kontakt hjelper.

Aktivitør arbeider ved ulike eldre-, aktivitets- og arbeidssenter, innen arbeidsrettede tiltak, psykiatri, omsorg for psykisk utviklingshemmede og hjemmebaserte tjenester. Arbeidsdagen består av målrettede aktiviteter som skal vedlikeholde eller forbedre brukerens funksjonsnivå og for å skape opplevelse av mestring, trivsel og glede. Det kreves god planlegging, tilrettelegging og instruksjon.

Arbeidet som aktivitør forutsetter at man har anlegg og interesse for å omgås andre mennesker. Det krever god helse både fysisk og psykisk. Tålmodighet, evne til samarbeid, selvstendighet og ansvarsbevissthet er alle viktige egenskaper.Aktivitørutdanningen skjer i videregående skole, og strekker seg totalt over 4 år. To av årene er som lærling i bedrift og sluttkompetansen er fagbrev i aktivitørfaget:

-Grunnkurs formgivingsfag eller tilsvarende
-VKI aktivitør
- År 3 og 4 er viet bedriftsopplæring og verdiskaping.

Etter endt læretid går man opp til fagprøve.

På en rekke områder vil aktivitøren kunne avlaste personell med høgskole- og universitetsutdanning. Dette vil kunne frigjøre ressurser og øke behandlingsmulighetene, som igjen vil komme den enkelte pasient og samfunnet til gode.

For ytterligere å forsterke de positive mulighetene som ligger i aktivitørens kompetanse vil Fagforbundet arbeide for at det gis mulighet til kompetanseheving og videreutdanninger. Det å utnytte de ressurser som allerede finnes er god økonomi i en helse- og sosialsektor som står ovenfor store utfordringer.

Fagforbundet seksjon helse og sosial vil fortsette å arbeide for utviklingen innenfor aktivitørutdanningen. Vårt overordnede mål er at de økonomiske, faglige og samfunnspolitiske interesser for yrkesgruppen blir godt ivaretatt.

Inspirasjon for Aktivitører - tipshefte

I dette heftet finner du som seksjonsansvarlig/kursansvarlig en rekke tips og ideer til bruk ved arrangering av kurs og fagdager for Fagforbundets aktivitører. Temaene kan også være aktuelle for andre medlemmer som jobber med aktivisering innen helse- og sosialtjenesten.

 

Heftet er utarbeidet av  Gry Nævdal Bolstad, nestleder Seksjon helse og sosial i Hordaland, i samarbeid med Fagforbundet seksjon helse og sosial sentrale administrasjonen.

 

Videre inneholder heftet en fagartikkel om reminisens av seksjonsleder i Vestby kommune; Nina Simonsen. Reminisens er ett av mange aktuelle temaer for kurs og fagdager.

 

Ta gjerne kontakt med Siri Bøgh på e-post: siri.boegh@fagforbundet.no for nærere informasjon.

 

Last ned tipsheftet HER

 

 

 
 
 
     
DigiMedia