SST - Faggruppe 1 for Havnansatte

Leder: Finn Sneve - Nordland,
E-post: fs@narvikhavn.no
Telefon: 76 95 03 79
Mobil : 915 50 379

Per Bakken, Trondheim
E-post: pbak@online.no
Mobil: 952 63 055

Steinar Hopstad, Oslo
E-post: steinar.hopstad@ohv.oslo.no
E-post: st-hops@online.no
Mobil: 481 25 173

Kontaktperson i administrasjonen er Carl Ivar Delingsrud:
E-post: carl.ivar.delingsrud@fagforbundet.no
Mobil: 95 97 97 82

Kontaktperson i styret er Svein Morten Sørensen:
E-post: svein.morten.sorensen@fagforbundet.no
29.09.2009

Faggruppe Havn har hatt møte

Faggruppe 1 for havneansatte hadde møte i Oslo 15. og 16. september. Her er et konsentrert referat fra møtet. Les mer

 
 
     
DigiMedia