Faggruppe 1 for renhold

Leder:  Kjellaug Ystanes - Hordaland
E- mail: kjellaug.ystanes@ullensvang.herad.no
Telefon: 97 09 24 55

Kontakperson i styret: Svein Morten Sørensen.
E-mail: Svein.Morten.Sorensen@fagforbundet.no
Mobil: 98231518

Kontaktperson administrasjon: Karianne Hansen Heien
E-post: Karianne.Hansen.Heien@fagforbundet.no  
Telefon 23 06 43 23
Mobil: 47415706

 

Faforbundets egne sider for faggruppen renhold

 
 
     
DigiMedia