Faggruppe for høyskoleutdannede i teknisk sektor

Kontaktperson i styret:
Navn: Ingvild Bø Moberg
Telefon: 23 06 44 79
Mobil: 412 76 757
E-post: ingvild.bo.moberg@fagforbundet.no 

Kontaktpersoner i administrasjonen:
Navn: Marit Wahlstedt (prosjektleder SKA/SST)
Tlf: 23 06 46 52/90 72 27 28
E-post: marit.wahlstedt@fagforbundet.no

Navn: Karianne Hansen Heien (rådgiver SST)
Tlf: 23 06 43 23/47 41 57 06
E-post: karianne.hansen.heien@fagforbundet.no

 
 

 

Hjemmeside til denne faggruppen finner du her

 
 
     
DigiMedia