Fagforbundets Faggruppe sekretær sine nettsider finner du her

 Faggruppe 1 - sekretærer

Navn Adresse Telefon  Mobil E-post
Heidi Jægtvik     98620167 heidi.jaegtvik@sye.oslo.kommune.no
Berit Aastvedt Nebbeveien  21, 5144 Fyllingsdalen 55166614 99366204 beritaas@online.no
Kjell Skarheim Kommunehuset, 4950 Risør 37149645 90075320 kjell.skarheim@risor.kommune.no
Britt Silseth Flata 8, 6631 Batnfjordsøra 71201630 90574013 britt.silseth@fagforbundet.no
bsilseth@online.no
   
 
 
     
DigiMedia