Faggruppe Arkiv sine nettsider finner du her

 

Faggruppe arkiv
Navn  Adresse Telefon   Mobil E-post
Anne Pettersen

Narvik kommune,
8512 Narvik

76912004   anne.pettersen@narvik.kommune.no
Sidsel Liborg Spydeberg kommune,
1820 Spydeberg
69833518   sidsel.liborg@spydeberg.kommune.no
Dubravko Bikic

Porsgrunn kommune,
Postboks 128
3901 Porsgrunn

35547107  91198499

 

dubravko.bikic@porsgrunn.kommune.no

 

Tone Lystad Olsen Drammen kommune,
Engene 1,
3008 Drammen
 32046062    tonols@drmk.no

Gruppens mandat:
Gi styret faglige råd
Se på utdanningen
Bidra med råd til administrasjonen
Bidra med faglige temaer til seksjonsarbeidet
Bidra med forslag til kurs og konferanser

Gruppen ønsker dialog/innspill fra andre arkivmedarbeidere, slik at det etter hvert kan dannes en egen nettverksgruppe.

Dersom du har ideer eller spørsmål som faller inn under faggruppens arbeidsområde, ta kontakt med en i faggruppen.

Aktuelle dokumenter

 
 
     
DigiMedia