STYRET I SEKSJON KIRKE KULTUR OG OPPVEKST 

Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) er en av forbundets fire seksjoner.

Seksjonens hovedoppgaver er å tilrettelegge for gode yrkesfaglige og yrkespolitiske rammer for yrkesutøvelsen til seksjonens yrkesgrupperKontaktinformasjon for styret i SKKO i Fagforbundet Bergen


Leder: Bjørg Hjønnevåg
Styremedlem Kristian Meyer
Styremedlem Tove Rinde-Smit

E-postadresse:  skko@fagforbundet-bergen.no


 
 
     
DigiMedia