Fagforbundets tillitsvalgte ved BOB

Fagforbundet Bergen organiserer kontor og administrasjonspersonell i BOB, og kontoransatte i borettslagene tilknyttet BOB.


Hovedtillitsvalgt Inger Dahle tlf 55 54 74 74  Inger.Dahle@bob.no
Tillitsvalgt Iris Rokkones Tlf 55 54 74 10  
Tillitsvalgt Eva Mørch Tlf 55 54 74 35  

 
 
     
DigiMedia