Fagforbundets tillitsvalgte i Vestbo

Fagforbundet Bergen organiserer kontor og administrasjonsansatte i Vestbo og Garanti Eiendom. Vi organiserer også kontoransatte i boligbyggelagene som er tilsluttet Vestbo.

Tillitsvalgte:
Christel Hamre     tlf 959 965 70     christel.hamre@vestbo.no
June Telle              tlf 553 096 32     june.telle@vestbo.no
 
 
     
DigiMedia