Fagforbundet Bergen ble stiftet 8. juni 2009 og var en sammenslåing av 6 fagforeninger i Bergen.

Fagforeningen har over 3.000 medlemmer og er den største fagforeningen som Fagforbundet har i Bergen, og vi har kontor i Folkets Hus i Bergen. Kontoret ligger i 3. etasje, og der har vi også et møterom med plass til en ca 15 personer.

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse                                              Postadresse                            
Fagforbundet Bergen                                        Fagforbundet Bergen
Teatergaten 34 - 3 etasje                                  Postboks 226 - Sentrum
(inngang mot Engensenteret)                             5804 BERGEN

E-post
post@fagforbundet-bergen.no           Hjemmeside: http://www.fagforbundet-bergen.no

Telefon: 55 90 00 90

Styret i fagforeningen:

Leder
Lillian Vangberg
Tlf:
45065562
E-post:
Lillian.Vangberg@bergen.kommune.no
Nestleder
Ørjan Myrmel
Tlf: 90089542
E-post:
Orjan.Myrmel@fagforbundet.no
Økonomiansvarlig

Stein-Helge Olsen
Tlf:  
46801520
E-post:
Stein-Helge.Olsen@bergen.kommune.no
Sekretær

Arild Helland
Tlf:
99255388
E-post:
Arild.Helland@bergen.kommune.no
Seksjonsleder kontor og administrasjon

Tonje Knutsen
Tlf: 48195565

E-post: ska@fagforbundet-bergen.no
Seksjonsleder kirke, kultur og oppvekst

Bjørg Hjønnevåg
Tlf:
41669139
E-post:
skko@fagforbundet-bergen.no
Seksjonsleder samferdsel og teknisk

Sølvi Isaksson
Tlf:
92855164
E-post:
sst@fagforbundet-bergen.no
Seksjonsleder helse og sosial

Åse Rønhovde
Tlf:90636561
E-post
shs@fagforbundet-bergen.no

Opplæringsansvarlig
Svein Vinnes
Tlf: 93414100

E-post: studieleder@fagforbundet-bergen.no
Ungdomstillitsvalgt

Øyvind L. Nilsen
Tlf:
97472483
E-post:
ungdom@fagforbundet-bergen.no
Pensjonisttillitsvalgt

Nils Tarlebø
Tlf:
48096278
E-post:
pensjonist@fagforbundet-bergen.no
1. styremedlem

Wenche Myhre
Tlf:
95275865
E-post:
Wenche.Myhre@fagforbundet-bergen.no
2. styremedlem

Charlotte Hæggernes
Tlf:
95199362
E-post:
Charlotte.Haeggernes@bergen.kommune.no
3. styremedlem

Solgunn Dale
Tlf:
90257590
E-post:
Solgunn.Dale@bergen.kommune.no
1. vara

Vigdis Børve
Tlf:
90998098
E-post:
Vigdis.Borve@bergen.kommune.no
2. vara

Tove Rinde-Smith
Tlf:
45419014
E-post:
ToveRinde.Smith@bergen.kommune.no
3. vara

Kristin Akselberg
Tlf:
90019785
E-post:
Kristin.Akselberg@bergen.kommune.noFor kontaktinformasjon til de forskjellige medlemmene av seksjonsstyrene, ungdomsutvalget og pensjoniststyret så se på sidene til de ulike utvalg og seksjoner.

 
 
     
DigiMedia