Seksjonstyret i SKA Fagforbundet BergenSEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON
Seksjon kontor og administrasjon (SKA) i Fagforbundet Bergen er over 450 yrkesaktive medlemmer som arbeider innen kontor og administrasjon. Det er egne seksjonsmøter som velger styret i seksjonen, og på seksjonsmøtet den 1. desember 2009 ble det valgt et seksjonsstyre for SKA i Fagforbundet Bergen.


Kontaktinformasjon til SKA i Fagforbundet Bergen

Tonje Knutsen
Seksjonsleder kontor og administrasjon
Fagforbundet Bergen
www.fagforbundet-bergen.no
mob.tlf. 481 95 565
epost:
Ska@fagforbundet-bergen.no

SKA styret i Fagforbundet Bergen:
Leder: Tonje Knutsen
Styremedlem: Torild Hilton
Styremedlem: Eldbjørg Nordvik
Styremedlem: Marianne Hundvin
Styremedlem: Grethe Windsopil
Varamedlem:  Øystein Rosvold
Varamedlem: Kari Lahn Knudsen


Om seksjonen
Seksjon kontor og administrasjon organiserer mange ulike yrkesgrupper. Blant andre sekretærer, konsulenter, rådmenn, kommunekasserere, revisorer, kontorfagarbeidere, personalmedarbeider, fullmektiger, informasjonsmedarbeidere, jurister, arkitekter, it-ansatte, saksbehandlere, rådgivere og resepsjonister.

Seksjonen arbeider blant annet med: 

*Omstilling, privatisering og konkurranseutsetting
*Realkompetanse, utdanning og videreutdanning
*Tariff, lønns- og arbeidsvilkår, pensjon
*Arbeidsmiljø, yrkesstatus, likestilling
*Samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser

Det er utarbeidet en yrkespolitisk plan for seksjonens arbeid. Den finner du
her.

Informasjon
Seksjon kontor og administrasjon legger stor vekt på å bringe informasjon om arbeidet ut til medlemmene. Seksjonssidene på www.fagforbundet.no har nyheter og aktuell informasjon. "Nytt fra Seksjon kontor og administrasjon" og andre nyhetsbrev kommer ut regelmessig, og seksjonsdelen i Fagbladet har stoff som særskilt angår medlemmene i seksjonen.

De tillitsvalgte
Seksjonens tillitsvalgte er med i Fagforbundets ledelse i fagforeningsstyret og i fylkesstyret. Lederen av det sentrale seksjonsstyret er en del av Fagforbundets daglige ledelse. Oversikt over sentrale tillitsvalgte og fylkestillitsvalgte finner du i venstremenyen.

Ressursgrupper
Seksjonen har ressursgruppergrupper innenfor ulike yrkesområder. Gruppene utreder og kommer med forslag i aktuelle saker. Slik sikrer vi at det yrkesfaglige arbeidet ivaretas i alle deler av organisasjonen. Mer om ressursgruppene i venstremenyen.

Bruk seksjonen
I Seksjon kontor og administrasjon skal du ta opp spørsmål som angår dine behov for kompetanse og faglig utvikling i jobben; arbeidsmiljøutfordringer og andre problemstillinger som er viktige for din yrkesgruppe. Seksjonen gir innspill til tarifforhandlingene lokalt og sentralt.

 
 
 
     
DigiMedia